tirsdag den 1. november 2011

Tak!
Tak til alle jer som valgte at stemme på mig til folketingsvalget. Jeg fik 1564 personlige stemmer hvilket må siges at være flot, når man tager i betragtning at det er første gang jeg opstiller. Men desværre var jeg ramt af alvorlig sygdom og deltog derfor ikke i valgkampen, hvad flere af jer nok har bemærket. Derfor skal der lyde en stor tak til alle jer der i 3 uger var på gader og stræder for at gøre jeres kandidat kendt! Jeg var imponeret over alle de plakater som I havde hængt op.

Det er klart at det er op af bakke, når kandidaten ikke selv kan være synlig i en valgkamp. Derfor har jeg den 4. okt fået udskiftet min syge hjerteklap (aortaklap) på Rigshospitalet, jeg er derfor at betragte som fuldstændig rask og kan leve et helt normalt liv når min genoptræningsperiode er færdig.

Valgresultatet blev et noget broget folketing - vælgerne har sammensat folketinget som vi kender det fra tidligere tider hvor der ikke længer er mulighed for, at føre blokpolitik som vi har været udsat for med VKO. Det betyder med andre ord også at vi S-SF desværre ikke har 90 mandater tilsammen og derfor kan vi ikke får gennemført alt det vi gik til valg på.

Radikale har som regeringspartner også en del at skulle have sagt (nogen mener nok for meget) og det har kostet bl.a. en forkastelse af millionærskatten og diverse andre S-SF mærkesager. Umiddelbart så det voldsomt ud i indhugget i vores mærkesager, men med de ting som allerede er kommet frem om den kommende Finanslov synes jeg det lover godt for Danmark og S-SF mærkesager. Man kan klart se en forskel på S-SF-R i forhold til liberalisterne VKO hvor regningen bliver fordelt noget mere ligeligt, så al begyndelse er svært og vi skal nok komme efter det.

Men vi fik det dårligste valg i 100 år og vi kan ikke blive ved med at fejre en tilbagegang som en sejr. Derfor har vi brug for, at alle jer medlemmer kommer og blander jer i debatten - kom og giv bud på hvad det er vi gøre forkert, det er meget vigtigt hvis Socialdemokraterne også om 100 år skal være et stort parti. Jeg er sikker på at vi sagtnes kan gøre det bedre - men vi aktive har en gang imellem også brug for et kærligt skub bagi - for at tænke utraditionelt.

Jeg vil når min genoptræningsperiode er overstået komme tilbage med fornyet energi og være parat til at lytte for det er jer jeg repræsenterer. Endnu en gang tak for støtten!

tirsdag den 13. september 2011

Bertels (V) usandheder på TV


”Kære” Bertel nu har jeg gentagne gange hørt dig på tv bilde befolkningen ind, at jeres Hjertepakkeforløb virker! Jeg har ved selvsyn konstateret at det ikke passer!

Jeg deltager ikke i valgkampen pga. en dårlig hjerteklap, men hvis jeres hjertepakkeforløb var blevet overholdt ville jeg være blevet opereret for over 7 uger siden og kunne derfor deltage.

Heller ikke behandlingsgarantien er overholdt den udløb d. 8/9 men så kan jeg jo komme på privathospital. På Privathospitalet i Varde hvor jeg skal igennem en forundersøgelse før de kan tage stilling til operation. Det på trods af at alle forundersøgelser er lavet på Roskilde - og Rigshospitalet kan uden at se mig - operere på den baggrund i beg. af okt. En smart måde fra VKO’S side fortsat at overbetale privathospitalerne på!

Problemet på Riget er iflg. dem selv at de har nok hjerte kirurger men mangler anæstesi læger og sygeplejersker - og hvor er det lige de er bundet op henne? Nåh jo de har jo travlt med at deltage ved hængende øjenlåg og knæoperationer. Det er jo også mere vigtigt end en livstruende sygdom!

Nu plejer du jo at give Regionerne skylden når tingene i sundhedsvæsnet ikke fungerer, men mig bekendt er det ikke Regionerne der har bestemt Hjertepakken og behandlingsgarantien, men VKO, og dermed har du bestemt hvor personale ressourcerne skal være bundet op henne. Tilsvarende med hvor meget personale der skal uddannes!

Til gengæld vil vores forslag om længere ventetid på to mdr. i stedet for en mdr. for visse ikke livstruende sygdomme, kunne løse problemet ved at frigive nogle personale ressourcer til henholdsvis hjerte og kræft sygdomme. Se det er ærlig snak og ikke tomme løfter!

Så Bertel ”tak” for ingenting og dine usandheder på tv!

onsdag den 7. september 2011

Min mærkesag her nr. 1: ”Uddannelse til alle unge uanset skolebaggrund”


Det er desværre stadig sådan - at op imod næsten 20 % af en ungdomsårgang ikke får nogen uddannelse! Når man så samtidigt ved - at der er forsvundet over 100.000 ufaglærte job i det over det sidste stykke tid - og hvad værre er at disse job IKKE kommer tilbage. Vi har ikke råd til - at lade så mange unge mennesker går rundt uden job og fremtid og for slet ikke at glemme den mangel på arbejdskraft der vil komme - i løbet af ganske få år. Derfor skal vi politisk arbejde for - at 95 % af de unge får en uddannelse.

Derfor skal der være en rød tråd fra folkeskolen og videre ud i uddannelseslivet. Vi skal erkende at ikke alle kommer fra familier - der kan understøtte den unge i valg af rette uddannelse. Derfor skal vi også sikre og udbygge den mentorordning som erhvervsskolerne tilbyder i dag. Samtidigt skal vi sørge for at der er et lokalt uddannelsesmiljø i Faxe kredsen. Hvis man i forvejen ikke er skole stærk - kan det at tage en uddannelse - virke som en helt uoverstigelig opgave. Derfor er det også vigtigt - hvis vi vil have alle med – at man ikke laver barrikader i form af: stigende transportudgifter; fjernelse af SU; langt transport til uddannelsen og div.

Så ja det koster ekstra penge at få alle med! Men jeg er fuldstændigt overbevist om - at det er den investering værd i fremtiden - både økonomisk i form af vækst men også for det sociale fællesskab.

Uddannelse er ikke bare for de unge – derfor skal den massakre på VUC og AMU som VKO har gennemført i deres ”Nedbrydningspakke” føres tilbage. Uddannelse er med til at skabe vækst og arbejdspladser - som er min næste mærkesag 2.

Min mærkesag nr. 2: ”Vækst, så vi kan bevare og skabe flere arbejdspladser”


Det er jo velkendt at vi her i Danmark har store problemer med vores vækst, og at vi derfor har mistet mange arbejdspladser. Løsningerne skal findes både på kort og langt sigt. Undersøgelser viser at mangel på kvalificeret arbejdskraft er et hastig voksende problem for de sjællandske virksomheder. Og samtidigt viser undersøgelser også, at det for virksomheder og iværksætter i Region Sjælland er blevet meget sværere at skaffe kapital. Disse faktorer påvirker i høj grad ide udvikling og forskning

Derfor hænger min mærkesag 2 meget sammen med min mærkesag 1 som er en massiv satsning på uddannelse. For en veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for konkurrencedygtighed, innovation og erhvervsudvikling.

Jeg vil derfor arbejde for at man her og nu (kort sigt) satser på et kompetenceløft af den eksisterende arbejdskraft, samtidigt med at man gør det attraktivt at bosætte sig i vores område. Så her skal satse på 2 områder dels uddannelse (som er nævnt i mærkesag 1) og dels velfærd. Med velfærd menes der, at vores kommuner bl.a. kan tilbyde nogle ordentlige børnehaver, gode skoler og fritidsliv. Med andre ord at gøre det attraktivt for de flere herunder også de veluddannet så de flytter til Faxe kredsen, så vi fortsat kan bevare og udbygge vores eksisterende virksomheder.

Men det er jo langt fra nok, vi skulle gerne have hævet vores vækst niveau ind i fremtiden (langt sigt), så vi fortsat kan have råd til vores velfærd. Derfor skal det gøres lettere at være iværksætter og en ny virksomhed. Alene spørgsmålet om mangel på og adgang til kapital må kunne løses, her vil jeg f.eks. kikke på om der nogle regler for kapitalfonde der skal lempes eller at man fra staten siden skal ”låne” i form af en målrettet erhvervsstøtte. En anden mulighed er også at stille kloge penge til rådighed, det kan være at man har brug for at lære noget om ledelse og eksport, og derfor i en periode har brug for en chef. Eller man måske har en ide til et nyt produkt der involver flere veluddannet som ingeniør, Kemiker osv. men at man som nystartet lille firma ikke har råd til denne rådgivning.

Der er ingen tvivl om, at hvis vi i vores område fortsat skal bevare og udbygge vores arbejdspladser skal vi have brobygning i mellem uddannelsesinstitutionerne, forskning og virksomhederne op og stå. Her ser jeg også en mulighed for, at det offentlige via vores uddannelsesinstitutioner kan tilbyde kloge penge.

Mit sidste bud på nye arbejdspladser er at vi jo alle ved, at vi kommer til at mangle fossile energikilder derfor skal vi finde alternative løsninger på vores fremtidige energibehov. Vi ved fra vindmøllerne at de aldrig var blevet en realitet hvis ikke man fra det offentlige havde satset så massivt. Derfor er jeg også parat til at målrette vores erhvervsstøtteordninger således, at vi tiltrækker virksomheder der satser på miljøvenlig energi.

For også at kunne tiltrække nye virksomheder og veluddannet arbejdskraft kræver det, at vi kan tilbyde nogle bedre transportforhold for pendler og erhvervsliv som er min sidste mærkesag 3.

Min mærkesag nr. 3: ”Bedre transportforhold for pendlere og erhvervsliv”


Vi mangler stadig at gøre meget for vores infrastruktur her på Sjælland. Derfor vil jeg arbejde for gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv. Vi har stadig alt for mange, der sidder i kø på de sjællandske veje, og for mange, der må finde sig i nedslidte jernbaner og tog. Derfor skal trafikinvesteringer fordeles efter behov og IKKE efter hvor der er mulige vælgere!

Alt for mange af Faxe kredsens borgere brænder for mange timer af i ventetid enten på toget eller i køen på vejene. Ventetid som kunne være brugt på familien og lokalsamfundet, for slet ikke at tale om den frustration og stress der opstår når tingene ikke glider. Og så har jeg endnu ikke nævnt de omkostninger der er forbundet med at sidde i kø eller ved forsinkelser/aflysninger i den kollektive trafik som bl.a. spildte potentielle arbejdstimer. Hvor kø kørsel og den nedslidt kollektivt trafik er en meget stor belastning for miljøet, en omkostning som i sidste ende havner hos vores børn og børnebørn hvis vi ikke gør noget radikalt!

Derfor vil vi socialdemokrater gøre en markant indsats for at gøre den kollektive trafik til et reelt alternativ til bilen. Derfor skal taksterne i den kollektive trafik nedsættes. Samtidigt skal der investeres i grøn trafik: Letbaner, cykelstier, park-and-ride anlæg ved de store stationer.

Både for miljøet og for os som bor på landet hvor bilen for nogen er en nødvendighed, vil vi omlægge registreringsafgiften, sådan at personbiler der kører lang på literen, bliver billigere og biler der køre kort på literen bliver dyrere. Tilsvarende med særlige miljøvenlige biler som vil blive endnu billigere.

Men det er jo ikke gjort ved dette, vi får også brug for en ordentlig udbygning af vores infrastruktur her på Sjælland og i Faxe kredsen! Mit indtryk er politisk, at vi generelt har været for dårlige til at samarbejde om infrastrukturen. Derfor er jeg i gang med at skabe et netværk af lokalpolitiker og folketingspolitiker her på Sjælland, som på tværs af partierne i samarbejde, kan lægge pres på folketinget så vi får de nødvendige og miljørigtige trafikinvesteringer.

Hvis Faxe kredsen fortsat skal være attraktivt og kunne tiltrække flere borgere og erhvervsliv er gode transportforhold en nødvendighed for vækst og uddannelse!

tirsdag den 3. maj 2011

1. maj tale 2011 Faxe kredsen


Godmorgen alle sammen!

Så er det endnu engang blevet 1.maj,men det er ikke en hvilken
som helst 1. maj i dag.

Det er nemlig sidste gang vi holder 1. maj inden et valg, og det er jeg ganske godt tilfreds med!

En 1. maj som igennem historien har været befolket af mennesker der ville noget, mennesker der har drømt, mennesker der har kæmpet for forandring og forbedring.

Disse mennesker er skyld i, at vi i dag er et af de rigeste og mest demokratiske samfund i verden. Ved at sørge for en god folkeskole og gratis tilbud til alle som videre uddannelse.

Jeg er stolt over at stå her og kunne kikke udover nogle af de mennesker i dag – tak for jeres indsats og kamp!

Men kampen stopper ikke her!

For vi skal kæmpe for - at det er den sidste 1. maj med Lars Løkke som statsminister og Pia Kjærsgaard som landets mest magtfulde kvinde!

***

Lars Løkke, Lars Barfoed og Pia Kjærsgaard har valgt nedbrydningsvejen – hvor de oppefra og nedefter smadrer velfærdens hus. Et hus som de fleste af os som er til stede, har brugt det meste af vores voksne,liv på at bygge op og kæmpe for.

Det er jo helt utroligt hvad denne regering har gennemført af tiltag, hvor målet er at nedbryde fællesskabet i vores samfund – for at varetage interesserne for de alle rigeste.

Først gav VKO ufinansierede skattelettelser – samtidigt med at man undergravede de offentlige indtægter, ved massive nedskæringer i SKAT.

VKO valgte at overbetale deres gode venner – nemlig privathospitalerne, samtidigt med at man udstedte behandlingsgaranti – så vennerne kunne tjene endnu mere – på fællesskabetsbekostning. Og for det ikke er nok – strammer man budgetterne på vores sygehuse så meget, at hundredvis af læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er blevet fyret!

Hvilket bringer mig videre til det næste kyniske tiltag fra VKO’s side – nemlig nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år. Som man kunne læse i Dagbladet d. 19 april – fortalte vores formand for beskæftigelsesudvalget i Faxe Kommune Finn Hansen, at 112 mennesker ville miste dagpengeretten den 12. juli 2012. Hvoraf Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skønner, at 2/3 af disse mennesker ikke vil kunne få kontanthjælp, da loven kræver - at man ikke må have nogen større personlige værdier, for at få kontanthjælp. Det betyder med andre ord, at man ikke bare mister sit job i en periode hvor samfundet har mistet 160.000 job, men at man også mister sit hus eller sin bil. Det er jo lige til at køre mennesker - helt ned i møget.

Derefter kan de stille sig op i køen – sammen med de andre kontanthjælpsmodtager – og gud nåde og trøst dig – hvis du ikke kan klare dig efter et halvt år, så ryger du på en af fattigdomsydelserne.

Fælles for alle ledige og kontanthjælpsmodtager er, at VKO betragter disse mennesker som dovne mennesker – og de skal bare have med pisken! Disse dovne mennesker bor tilfældigvis i et område – hvor der er få ledige stillinger – eller hvor deres kompetencer ikke matcher stillingsopslagene – eller hvor de efter langt tids ledighed - er blevet mindre attraktive – eller pga. mangel på uddannelse. Det er jo tydeligt, at det er de svage der betaler prisen - og IKKE de dovne!

For det ikke var kynisk nok skal efterlønnen også fjernes. Så VK kan give flere skattelettelser til de rigeste – ”som godt nok ikke kommer fra samme pengekasse – for de vil være fuldt ud finansieret” som Lars Barfoed sagde - forstod i den? Det gjorde jeg heller ikke! Og så med kassemesteren Claus Hjort der lavede et fejlskud på 43 mia. kr. - må man sige at det er en regering der helt har mistet begrebet - og styringen om økonomien. Pudsigt nok er det gået rigtigt galt efter Claus Hjort forærede sin røde regnemaskine fra DSU, til Ole Sohn for nyligt i Go
aften Danmark. Det er da nemesis!

Alt imens har vi en regering der i den grad, har mistet grebet om sine ministrere - og er slidt så meget ned, at de måtte skifte en ”Rønn” ud med en ”Pind”. Det siger vist alt!

***
VKO vil nedbrydningsvejen for at forgylde de få – vi socialdemokrater vil genopbygningsvejen til gavn for fællesskabet og de mange.

Derfor er det tid til forandring også i Faxe kredsen – jeg vil som jeres kandidat til folketingsvalgetgå til valg på 3 mærkesager:

Udannelse, Vækst og transport:

1.For det skal være muligt fortsat at kunne få en ungdomsuddannelse i vores område, derfor vil jeg arbejde for, at der kommer nye udbud af uddannelsesinstitutioner til vores område. Vi skal sikre at alle unge uanset skole baggrund, får den hjælp der skal til, for at vælge den rette uddannelse. Derfor skal langt flere unge i fremtiden have muligheden for - at tage en ungdomsuddannelse.

2.Jeg vil arbejde for at vi sikre vækst, så vi kan bevare og skabe flere arbejdspladser i kredsen. Ved hjælp af en målrettet erhvervsstøtte ordning skal der trækkes virksomheder til der satser på bl.a. grøn energi. Det gøres ved at sørge for, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne i vores område. Derfor skal også de store besparelser på efteruddannelserne fjernes, for det er en fornuftig investering i den fremtidige indtjening.


3.Vi mangler stadig at gøre meget for vore infrastrukturer her på Sjælland. Derfor vil jeg arbejde for ordentlige transportforhold for pendlere og erhvervsliv. Vi har stadig alt for mange der sidder i kø på de sjællandske veje, og for mange der må finde sig i nedslidte jernbaner. Derfor skal trafikinvesteringer fordeles efter behov - og IKKE efter hvor der er mulige vælger!

I dag er også en konfirmationsdag hvor en masse unge så småt bevæger sig ind i voksen verden. En verden der gerne skulle give dem langt bedre muligheder – end dem jeg havde I deres alder. På det materielle område er der sket et stort ryk fremad. Men hvad med deres livsbane som uddannelse. Når vi desværre ved at hvert sjette barn der forlader folkeskolen ikke kan læse, skrive og regne på ordentlig vis. Det er ganske enkelt ikke godt nok, i et samfund der går mod mere specialisering i fremtidens job. Vi har ikke råd til at tabe de unge mennesker på gulvet – engang til - som vi gjorde i 80’erne. Så en af de vigtigste indsatser er, at bryde den negative sociale arv. Derfor er det utroligt at vores forældres uddannelsesbaggrund stadig er bestemmende for - vores børns uddannelsesvalg - og noget af det mest uretfærdige. Så det er på tide at alle de kommende unge får lige mulighed for, at vælge og forfølge deres livsbane.

Jeg og socialdemokraterne har en anden vej for Danmark.
Vi vil sikre en ansvarlig økonomisk politik - til gavn for almindelige mennesker. Vi vil frede boligejerne - og almindelige lønmodtagere. Men vi vil hæve skatterne for millionærerne og bankerne – så vi kan få råd til en stærk fælles folkeskole for alle.
Vi vil have et sundhedsvæsen for alle. Det er den vej vi skal!

***
Vi skal have genopbygget velfærdens hus – derfor er det vigtigt - at vi vinder det kommende valg.Jeg og kredsen er sammen med 3F - allerede godt i gang. Men det er langt fra nok - vi skal bruge alle fælles kræfter, for regeringsmagten kommer ikke af sig selv. Derfor håber jeg I alle er klar til at yde en aktiv indsats.

For valget vindes kun hvis vi står sammen - vi har derfor brug for alt den støtte vi kan få – både fra aktive men så sandelig også fra ikke aktive medlemmer. Vi har brug for, at du fortæller din familie, dine kolleger eller bekendte - at deres støtte til os er afgørende for, at vi slipper af med 10 år’s kynisk VKO styre - som har efterladt Danmark på randen af den økonomiske og sociale afgrund.

Jeg håber du vil være med til at får mig valgt i Folketinget og derved få en lokal stemme på Christiansborg. Og samtidigt sørge for - at vi får en Socialdemokratisk ledet regering.

Danskerne fortjener et valg – jo før jo bedre.

Fortsat god kamp dag - og god valgkamp!

fredag den 25. marts 2011

Det lyder godt nok sygt!


I 21 Søndag kunne vi høre om flere på sygedagpenge der blev tvunget til at tage Lykkepiller hvis de fortsat skulle opretholde deres sygedagpenge! Idet alle behandlingsmuligheder skal være udtømte før man kan gå videre i sagen. Det lyder godt nok sygt!

Når man så oven i købet ved at lykkepiller for det første kun virker på 10 til 20 % af befolkningen, for det andet kan medføre en forhøjet risiko for selvmord og for det tredje har nogle meget alvorlige bivirkninger.

Hvordan kan man uanset lægeordination forlange at et menneske, skal modtage en behandling hvor der er overvejende sandsynlighed for, at vedkommende får det værre! Og hvor effekten er så ringe!

Jeg er rystede over at beskæftigelsesministeren ikke tager afstand fra denne praksis, hun vælger at fastholde at folk på sygedagpenge skal medvirke til behandling! Uanset hvor langt ude denne tvangsbehandling kan være. Men hun håber vel at folk siger nej, så er de sygedagpenge jo sparet! Så langt rækker hendes liberale sindelag ikke.

For er du af den ene eller anden grund havnede udenfor arbejdsmarkedet med udsigt til et længere varende forløb, er det efterhånden blevet tydeligt for enhver, at du ikke regnes for noget som helst! Du bliver set på som en udgift, som man skal slippe af med så hurtigt som muligt. Riget fattes penge og nogen skal jo betale regningen for en forfejlede økonomisk politik de sidste 10 år! Du kunne nok godt bidrage hvis du gad! Så hvorfor ikke dig på en overførelsesindkomst, de andre som arbejder bidrager trods alt stadig via deres skatter af deres egne tjente penge, og det gør du jo ikke!

Dette er det menneskesyn der er vokset frem i den borgerlige regerings lovgivning de sidste 10 år, og samtidigt klinker det hult når regeringen til stadighed påstår, at de vil tage sig af de svage og syge.

Et menneskesyn jeg vil gøre alt hvad der står i min politiske magt for at få ændret, og sikre at man som syg får et værdigt forløb. At man ikke tvinges til at tage medicin der kan gøre en mere syg eller har en tvivlsom virkning.
Du kan også være med til at ændre dette menneskesyn ved at stemme for, at Socialdemokraterne får regeringsmagten ved det kommende valg!

mandag den 21. marts 2011

Løgn og manipulering


Hvordan var det nu at Lars Løkke sagde i sin nytårstale, noget med at ”langt de fleste på efterløn er hverken mere eller mindre syge end deres jævnaldrende på arbejdsmarkedet”. Et argument som skulle få forslaget om afskaffelse af efterlønnen til at glide nemmere ned.

Hvad viser fakta så, de viser at efterlønnere har tre gange så meget sygefravær som andre ældre lønmodtagere, når de vælger at stoppe! Fakta som oven i købet er fra beskæftigelsesminister Inger Strøjberg.

Og så var der antallet af borger som man forventede ville være på efterløn i 2030 hvor Claus Hjort startede på 121.000 og dermed en besparelse på 16 mia. kr. for derefter at nedskrive antallet til 75.000 - 85.000 men stadig med en besparelse på 16 mia.kr!!!! Det er noget af en tryllekunst!

Og så er der billedet af den golfspillende efterlønner som flere borgerlige har givet udtryk for, vel vidende at kun ca. 2 % af efterlønsmodtagerne er højtuddannede.

Og sådan kunne jeg blive ved! Man får en stærk fornemmelse af en regering der ved løgn og manipulering forsøger at få gennemført sin politik. Og så har jeg ikke engang nævnt Birthe Rønn!

En manipulering man som almindelig borger ikke har en jordisk chance for at gennemskue. Men også et klart bevis på en regering der er slidt ned, når man tyr til et så primitivt våben som at manipulere med fakta.

Så kære Løkke var det ikke rimeligt at spørge befolkningen om de stadig vil føres bag lyset!

tirsdag den 15. marts 2011

Psykiatrien nu og i fremtiden!


Flere af vores unge mennesker har psykiske problemer og får ikke den rette hjælp! Man anslår at omkring 10-20 % af befolkningen vil i løbet af deres liv lide af en psykisk sygdom - i varierende grad. Halvdelen af de der i dag tilkendes førtidspension – får pension på baggrund af psykisk lidelse og især flere psykisk syge unge får tilkendt førtidspension. Andelen af førtidspensioneret med psykiske lidelser - er steget med 60 % siden 2001. Et skræmmende højt tal.

Psykisk sygdom forringer livskvaliteten for både patienter og omgivelserne. Som nogle af jer måske har læst i Dagbladet, har jeg som beboere i et alment nyttigt boligselskab i Haslev det meget tæt inde på livet. Denne ene person har skabt en stor utryghed hos de ældre og børnene. En utryghed der udmønter sig i bl.a. fysiske lidelser som dårlige maver. Det indtryk man får er, at personen ikke får den rette behandling og samtidigt forventer man – at lejerne år efter år kan udvise denne rumlighed. Og hvad værre er, at forståelsen for den psykiske syge også efterhånden kan ligger på et meget lille sted! Dette fører jo netop på sigt, til en større stigmatisering og marginalisering af denne gruppe mennesker.

Derfor er det meget vigtigt at psykisk sygdom sidestilles med fysisk sygdom. Hvor hurtig og relevant behandling er afgørende for om vedkommende får en uddannelse eller fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi skal have samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien op at stå igen også økonomisk. Den tidligere forbindelse blev splittet op da man besluttet kommunalreformen, endnu en hovsa fejl skabt af hastværk for at gennemføre strukturreformen. Hvordan vi imødegår den voldsomme stigning i førtidspensionering siden 2001 er et spørgsmål jeg finder meget relevant – at få gennemdiskutere.
Kan vi indrette vores samfund, så tilværelsen ikke behøver at være så målrettet og stressede! Hvad kan vi selv gøre – som forældre og pårørende?
Det vi kan gøre her og nu – er at udvide adgangen til psykologbehandling for ikke -psykotiske lidelser efter henvisning fra praktiserende læge. Undersøgelser dokumenterer at rette psykologbehandling medfører, at størstedelen af de personer der var sygemeldte før behandling kommer i arbejde igen.

Det er et område som jeg ikke har den store indsigt i, så jeg kunne godt tænke mig nogle bud fra jer medlemmer evt. her i bladet eller sendt på mail til mig på, hvad vi gør, for at undgå at så stor en gruppe unge mennesker havner i pensionering! Men hvad der er ligeså vigtigt at gruppen af psykisk syge får den rette behandling.

Hvad er dit bud på et værdi liv som psykisk syg?

søndag den 9. januar 2011

S-valg video: Helle klar til Forandring