onsdag den 7. september 2011

Min mærkesag nr. 2: ”Vækst, så vi kan bevare og skabe flere arbejdspladser”


Det er jo velkendt at vi her i Danmark har store problemer med vores vækst, og at vi derfor har mistet mange arbejdspladser. Løsningerne skal findes både på kort og langt sigt. Undersøgelser viser at mangel på kvalificeret arbejdskraft er et hastig voksende problem for de sjællandske virksomheder. Og samtidigt viser undersøgelser også, at det for virksomheder og iværksætter i Region Sjælland er blevet meget sværere at skaffe kapital. Disse faktorer påvirker i høj grad ide udvikling og forskning

Derfor hænger min mærkesag 2 meget sammen med min mærkesag 1 som er en massiv satsning på uddannelse. For en veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for konkurrencedygtighed, innovation og erhvervsudvikling.

Jeg vil derfor arbejde for at man her og nu (kort sigt) satser på et kompetenceløft af den eksisterende arbejdskraft, samtidigt med at man gør det attraktivt at bosætte sig i vores område. Så her skal satse på 2 områder dels uddannelse (som er nævnt i mærkesag 1) og dels velfærd. Med velfærd menes der, at vores kommuner bl.a. kan tilbyde nogle ordentlige børnehaver, gode skoler og fritidsliv. Med andre ord at gøre det attraktivt for de flere herunder også de veluddannet så de flytter til Faxe kredsen, så vi fortsat kan bevare og udbygge vores eksisterende virksomheder.

Men det er jo langt fra nok, vi skulle gerne have hævet vores vækst niveau ind i fremtiden (langt sigt), så vi fortsat kan have råd til vores velfærd. Derfor skal det gøres lettere at være iværksætter og en ny virksomhed. Alene spørgsmålet om mangel på og adgang til kapital må kunne løses, her vil jeg f.eks. kikke på om der nogle regler for kapitalfonde der skal lempes eller at man fra staten siden skal ”låne” i form af en målrettet erhvervsstøtte. En anden mulighed er også at stille kloge penge til rådighed, det kan være at man har brug for at lære noget om ledelse og eksport, og derfor i en periode har brug for en chef. Eller man måske har en ide til et nyt produkt der involver flere veluddannet som ingeniør, Kemiker osv. men at man som nystartet lille firma ikke har råd til denne rådgivning.

Der er ingen tvivl om, at hvis vi i vores område fortsat skal bevare og udbygge vores arbejdspladser skal vi have brobygning i mellem uddannelsesinstitutionerne, forskning og virksomhederne op og stå. Her ser jeg også en mulighed for, at det offentlige via vores uddannelsesinstitutioner kan tilbyde kloge penge.

Mit sidste bud på nye arbejdspladser er at vi jo alle ved, at vi kommer til at mangle fossile energikilder derfor skal vi finde alternative løsninger på vores fremtidige energibehov. Vi ved fra vindmøllerne at de aldrig var blevet en realitet hvis ikke man fra det offentlige havde satset så massivt. Derfor er jeg også parat til at målrette vores erhvervsstøtteordninger således, at vi tiltrækker virksomheder der satser på miljøvenlig energi.

For også at kunne tiltrække nye virksomheder og veluddannet arbejdskraft kræver det, at vi kan tilbyde nogle bedre transportforhold for pendler og erhvervsliv som er min sidste mærkesag 3.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.