onsdag den 27. maj 2009

Politisk beretning Faxe kredsgeneralforsamling maj 2009


Jeg vil gerne indlede med at sige tak til alle jer – der valgte at stemme på mig – som jeres lokale folketingskandidat. En klar valgsejre der tilkendegav – at man gerne vil have en lokal kandidat – når man får muligheden.

Min politiske beretning vil naturligvis – bære præg af – at jeg kun har været folketingskandidat i et ½ år. Og selvfølgelig også af - at jeg desværre ikke sidder i folketinget endnu!

Der er ikke meget - der tyder på – at der bliver folketingsvalg lige om hjørnet – selvom vi gerne så Helle som statsminister nu.

Men til gengæld har vi et EP valg lige om lidt – et valg hvor interessen fra befolkningens side ligger meget lavt. Det er et kæmpe problem for vores demokrati – når man tager i betragtning - hvor stor indflydelse EU reelt har på vores hverdag. Vi socialdemokrater skal blive bedre til at gøre EU nærværende - i vores politiske debatter. Hvis vi f.eks. skal kunne tøjle de ødelæggende kapitale kræfter som vi ser her i finanskrisen – er vi derfor nød til at have fælles regler på dette område i EU.
Så det er bestemt ikke ligegyldigt – hvilken politisk holdning der kommer til at præge EU-parlamentet de næste 5 år. Vores ansigt i EP skal være Britta Thomsen – derfor er det meget vigtigt – at man stemmer personligt på hende.

Landspolitik
Selvom det kun er et ½ år siden jeg blev jeres kandidat – er der sket meget landspolitisk i denne periode. Vi har sendt Anders Fogh til NATO – desværre uden hans minimalstat som han tro væbner Lars Løkke har overtaget.
Nu hvor Lars Løkke har fået rigsrevisionen på nakken - efter hans kammerateri med privathospitalerne - til næste 1 mia. kr. - tror i så - det får nogen konsekvens for ham? Eller hvad med hans kronprins - som har fået en kæmpe næse – nå nej det er jo et led i hans opdragelse - når han skal være den næste partileder af venstre.

Samtidigt overtog Claus Hjort finansministeriet – den selvsamme mand - der har forsøgt at forringe dagpengene – så sent som sidste år. Hvis det var lykkedes - havde mange af vores arbejdsløse - her i Faxe kredsen - stået endnu ringere end de gør nu.

Vi har en regering siddende - der i den grad er ligeglad med fællesskabet – hvor vi ser stigende ulighed i form af stigende fattigdom - hvor børnene rammes hårdt. Vi ser en stigende andel af unge der ikke få en uddannelse - og sådan kunne jeg desværre blive ved! Alt i mens - vi har den værste finansielle krise rasende - i mands minde. Hvor behovet for politisk handling skriger til himlen – hvis vi skal forsøge at imødegå den galoperende arbejdsløshed – hvor over 1000 dansker om ugen mister deres arbejde - og prognosen desværre spår et ledighedstal på 150.000 - når året er omme.

Alle jer der kender til ledighed – ved hvor ødelæggende det kan være for familien - både økonomisk - men så sandelig også socialt. Jeg er selv opvokset med en far - der var uddannede murer - som i lange perioder var arbejdsløs– det var så grelt - at han af to omgange - først i 76 og siden 1990 - måtte tage til Sverige for at arbejde. Derfor er jeg meget glad for - de politiske tiltag, vi som socialdemokrater har taget. Mureren og de andre arbejdsløse rager os – og ikke som regeringen - hvis mål er at trykke lønnen med den stigende ledighed.

(Det der undre mig meget er – hvad har virksomhederne brugt pengene til – i den lange periode der har været vækst og overskud? Noget af overskuddet er selvfølgelig gået til ny investeringer – men krise er ikke mere end et 1 år gammel – hvorfor har de ikke gemt lidt på kistebunden - så de i det mindste kunne betale de overenskomster - de har indgået - jeg synes det er lidt for nemt - at smide ansvaret over på den enkle lønmodtager - og forlange at han skal være solidarisk)

Vi socialdemokrater gik jo netop med i bankpakkerne – ikke af medlidenhed med bankdirektørerne - men af hensyn til at sikre fortsat erhvervsudlån - til at fastholde arbejdspladser. Dette er jo langt fra nok – som ledighedstallene desværre viser. Vi socialdemokrater startede allerede sidste år - med at vise vejen ud af arbejdsløsheden - ved at kræve kommunernes anlægsloft ophævet. For derefter at fremlægge vores vækstplan på 36 mia. kr. – til at få den offentlig sektor op på skinner igen - og derved skabe 42.000 nye jobs.

Regeringen har valgt deres skattereform som svaret på krisen – ved at forgylde de velhavende med skattelettelser for 30 mia. kr. – hvilket kun skaber 5000 nye jobs. Den borgerlige regering er ude i et ideologisk korstog mod velfærdstaten – de er hamrende ligeglade med fællesskabet.

Vi skal vinde de næste 3 valg – det gør vi ved i fællesskab - at synliggøre socialdemokratisk politik. Det har vi jo allerede gjort i vores kreds - fordi vi er Superkreds - og selvom det ind i mellem er hårdt – tror jeg helt sikkert at det betaler sig – at være så aktive. Jeg er sikker på at det kan ses ved de kommende valg.

Lokalt
Lokalt er vi i Faxe kredsen meget hårdt ramt - af den galoperende arbejdsløshed – Stevns kommune er den kommune på Sjælland - der ligger højeste i stigningen i ledighed - fra juni 2008 og frem til januar 2009. Dog følger Faxe kommune ikke ret langt efter desværre. Og hvad være er – at største andel af disse arbejdsløse - er unge mennesker. - Vi er i forvejen et område - hvor andelen af unge der får en ungdomsuddannelse – er lav. - Der er ingen tvivl om – at vores kommuner sagtnes kunne bruge den socialdemokratiske vækstpakke. - Den mere langsigtede løsning - må derfor set med mine øjne – være at gøre det obligatorisk - at alle unge får en erhvervs kompetencegivende uddannelse. - Samtidigt skal vi politikker i fællesskab - presse på for at få flere uddannelsestilbud i vores område – og ikke som nu - hvor vi mister uddannelser.

Mht. til infrastrukturen ser det ud til - at vi forhåbentlig får den nye jernbane over Køge – som i øvrigt af mange eksperter bl.a. DTU - bliver udråbt til den meste fremtidssikret løsning - også i forhold til Femer forbindelsen. - Så er det jeg spøger: - ”Hvad venter vi på?”

Afslutning
Socialdemokraterne har altid været dygtige til at skabe job - sidste gang var under Nyrup - efter vi havde overtaget regeringsmagten - fra de borgerlige. - Nyrup regeringen formået i deres periode - at bringe arbejdsløsheden ned - med over 200.000 - samtidigt med - at de investeret i modernisering - af den offentlige sektor.
Vi kan gøre det igen – med vores vækstpakke – hvor fokus er på 6 hovedområder som: miljø, klima og energi, modernisering af den offentlige sektor, uddannelse til omstilling på arbejdsmarkedet, kollektiv trafik, billige boliger, byudvikling og vedligeholdelse.

Fri og lige adgang til sundhed, uddannelse osv. er det - som altid har kendetegnet det socialdemokratiske velfærdssamfund - som generationer før mig har kæmpet så hårdt for. - Et fællesskab - der helt klart - er værd at kæmpe for.

Vi kan - hvis du vil

Tak for ordet

lørdag den 23. maj 2009

Dør til dør kampagne

Denne kampagne metode kan varmt anbefales. Det er en alle tiders måde at møde sine vælger på.
Det er meget vigtigt for mig, at få et indblik i, hvilken behov og forventninger vælgerne har til os politikere. Det er jo før set, at politikker og vælgerne er gået helt skævt af hinanden!
Nu er det altså engang sådan, at det er min opgave at repræsentere vælgerne. Derfor er det også min pligt og mit ansvar, at få opsøgt den viden vælgerne har. Derfor mener jeg, at denne form for oplysning/kampagne bør være et løbende must når man er i front politisk. Hermed en opfordring til alle kandidater det være sig byråd, region, EP og folketing.

God fornøjelse - og til jer ude bag ved dørene på gensyn....

mandag den 4. maj 2009

Politisk foto Collage 
Posted by Picasa


lørdag den 2. maj 2009

1. maj tale Faxe kredsen


Godmorgen alle sammen - og velkommen til 1. maj.

Det her er min første 1. maj tale - som jeres folketingskandidat. Derfor vil jeg benytte indledningen - til at fortælle hvad 1. maj betyder for mig.

1. maj er for mig en dag - hvor man bl.a. fejer de resultater - som generationer før mig - har kæmpet så hårdt for.

Når jeg tænker på de historier - min nu afdøde morfar - som i øvrigt var en stolt soc.dem til hans død - har fortalt om de usle forhold - han som ung karl blev budt af bønderne. Skulle man tro - at det var foregået - for flere hundrede år siden!

Men kære venner - det er ikke mere end 80 år siden!

Resultatet af hans og andres utrættelige politiske kamp - gennem et helt liv - for at skabe et velfærdssamfund til os – ses i dag - hvor lighed, frihed og solidaritet er en selvfølgelighed - for de fleste - i deres hverdag.

De ”gamle kæmper” har gjort det godt – tusinde tak for det!

Derfor er 1. maj dagen hvor vi husker hinanden på - at kampen for et bedre samfund aldrig stopper – ligesom vores forfædre var klar over. Derfor vil 1. maj altid have sin berettigelse som politisk og faglig kampdag!

1. maj er dagen – hvor vi minder hinanden om - at dette fællesskab er forudsætningen for - at skabe en bedre hverdag – end at gøre det hver for sig. En hverdag hvor alle har en mulighed - uanset ens hudfarve, politisk, religiøs og sexuel overbevisning

1. maj er også dagen hvor man skal gøre status – hvordan har ligheden, friheden og solidariteten det i dag? Især efter 8 års borgerlig politik – hvor den politiske dagsorden er at indføre minimalstaten – det foregår ikke længere af bagdøren – nu bruger de i stedet - en hel ladeport!

*****

Vi ser nu en stigende ulighed – bl.a. i form af stigende fattigdom – og ulig adgang til vores sundhedsvæsnet. Et sundhedsvæsnet hvor regeringen med Lars Uløkke i spidsen – har skabt et A og B hold. Det har han gjort - ved at indføre skatte finansieret - private sygeforsikringer til de velhavende – imens os andre, de kroniske syge, pensionisterne og de fattige på en overførelse indkomst - må nøjes med lange ventelister og nedslidte hospitaler.

De borgerlige taler så tit om - at alt skal ud i fri konkurrence – sjovt nok gælder det ikke privatsygehusene - som igennem de sidste 7 år - har modtaget en overpris - af dine og mine skattekroner på næsten 1 mia.! Hvad pokker bilder Lars Løkke sig ind – profit til privathospitalerne er mere vigtigt for ham - end at undgå ventelister for folk med livstruende sygdomme - som kræft og hjertesygdomme. Sundhedsvæsnet vil altid være dyrt – derfor vil vi socialdemokrater bruge pengene på - at behandle borgerne - frem for at forgylde privat-hospitalerne. Derved genskaber vi et sundhedsvæsnet - hvor det ikke er pengepungen der er afgørende for - hvilken behandling du som borger kan få!

Derfor skal skattefradraget for de private sygeforsikringer afskaffes – og overbetalingen fra det offentlige til privathospitalerne stoppes – med andre ord at fjerne statsstøtten som jo normalt er noget de borgerlig har travlt med at gøre – men der jo som bekendt forskel på den lille mand - og stor kapitalen!

*****

Vi ser nu et fald i graden af frihed – hvor den stigende arbejdsløshed gør – at man ikke længere kan vælge og vrage mellem forskellige arbejdspladser! Hver uge bliver 1000 mennesker ledige – hvilket betyder at når året er omme - vil 100.000 være arbejdsløse. Vi ser desværre at ledigheden i vores område er galoperende. Og at den største andel af disse ledige - vil være unge mennesker.

Hele vinteren har Lars Løkke, Claus Hjort og Lene Espersen ikke ville gøre noget - for at minimere ledigheden - for som Lars Løkke den gang sagde - så vil krisen jo være ovre her i sommer! Så i stede for en vækstpakke - lavede Lars Løkke i foråret hans skattereform - som også kaldes en rødvinsreform – tja hvad skulle den ellers have heddet med den far?

En reform som ikke skaffer nævneværdige arbejdspladser – men i stedet skaber en større ulighed i samfundet.

Denne stigende arbejdsløshed og sociale ulighed - vil lægge et yderligere pres på vores kommuners økonomi – i mistet skatteindtægter men også pga. den sociale derout - der følger med ledighed. Jeg kan derfor konstatere - at solidariteten også har det skidt. For denne Løkke regering ønsker IKKE - at være solidarisk med de ledige – de vil hellere give de velhavende skattelettelser – det er jo også en måde at købe vælger på!

Vi socialdemokrater vil hellere lave politiske ansvarlige løsninger der virker - frem for at lefle for vælgerne. Vi har derfor fremlagt en samfunds solidarisk vækstplan – der vil skabe 42.000 nye arbejdspladser. Nu er det jo sådan – at vi i dag - har en offentlig sektor der i den grad er slidt ned til sokkeholderne – derfor er planen både sund fornuft og økonomisk ansvarlig.
Alene vores skoler trænger til at blive renoveret – og få de ny toiletter - som Anders Fogh ellers lovede ved sidste valg.

Infrastrukturen trænger i den grad også til investeringer – hernede er vi jo vant til de såkaldte kreaturvogne – og kombineret med de dårlige jernbaner – er man jo nød til at opsøge fyssen en gang om ugen - for at klare de daglige rysteture i toget! Og så er der alle dem som sidder i daglig kø på motorvejen - og spilder kostbar tid der kunne være brugt på familien.

Der er masser af arbejde i - at rette op efter de borgerlige!

Vi vil bruge 36 mia. kr. på vores velfærdsstat - Lars Løkke vil jo minimalstaten - og han vil derfor bruge 30 mia. kr. til skattelettelser. Det er almindeligt økonomisk lærdom - at målrettet investeringer giver langt mere vækst i samfundet – fordi alle pengene bruges direkte - og ikke som skattelettelserne – der bl.a. går til import og opsparing.

Vi har før vist vejen ud af arbejdsløsheden - og det er vi klar til igen!

*****

Derfor har vi socialdemokrater siden sidste 1.maj - været meget mere på gaden end nogensinde før. Og jeg kan godt røbe – at vi faktisk har det sjovt sammen – når vi er på gaden.

Tusinde tak til alle jer – der har ydet den ekstra indsats i det forgangne år.

Men vi har fortsat brug for alle kræfter - hvis vi skal vinde de næste 3 valg.

I år har vi et EP valg – et kommune/reginonsvalg og de næste 2 år skal vi bruge for at sikre - at vi får en ny regering.

Jeg håber derfor - at endnu flere af jer - vil deltage i disse aktiviteter og valgkampe. Lad det hermed være en invitation!

For de kommende valg bliver ikke vundet af os politikker – men af os socialdemokrater i fællesskab.

*****

Lighed, frihed og solidaritet skal der med al tydelighed stadig kæmpes for. Der er stadig områder i vores samfund der halter langt bag ud – den nuværende regering har bestemt ikke gjort det bedre – tværtimod.

Og som jeg nævnte i min indledning - er det ikke mere end 80 år siden – at min morfar oplevede usle arbejds- og livs forhold.

Han og de andre store kæmper er nået langt - i deres kamp for velfærdssamfundet – derfor er det også min pligt og mit ansvar - at sikre at denne arv bliver forvaltet og forrentet til noget bedre.

Derfor kære kammerater vil jeg bede jer om – sammen med mig – i fællesskabets ånd - at slås for et bedre velfærdssamfund - til gavn for os alle - også i fremtiden.

Derfor vil jeg slutte af med – at ønske jer alle:

God kamp og
fortsat god 1. maj!