tirsdag den 13. september 2011

Bertels (V) usandheder på TV


”Kære” Bertel nu har jeg gentagne gange hørt dig på tv bilde befolkningen ind, at jeres Hjertepakkeforløb virker! Jeg har ved selvsyn konstateret at det ikke passer!

Jeg deltager ikke i valgkampen pga. en dårlig hjerteklap, men hvis jeres hjertepakkeforløb var blevet overholdt ville jeg være blevet opereret for over 7 uger siden og kunne derfor deltage.

Heller ikke behandlingsgarantien er overholdt den udløb d. 8/9 men så kan jeg jo komme på privathospital. På Privathospitalet i Varde hvor jeg skal igennem en forundersøgelse før de kan tage stilling til operation. Det på trods af at alle forundersøgelser er lavet på Roskilde - og Rigshospitalet kan uden at se mig - operere på den baggrund i beg. af okt. En smart måde fra VKO’S side fortsat at overbetale privathospitalerne på!

Problemet på Riget er iflg. dem selv at de har nok hjerte kirurger men mangler anæstesi læger og sygeplejersker - og hvor er det lige de er bundet op henne? Nåh jo de har jo travlt med at deltage ved hængende øjenlåg og knæoperationer. Det er jo også mere vigtigt end en livstruende sygdom!

Nu plejer du jo at give Regionerne skylden når tingene i sundhedsvæsnet ikke fungerer, men mig bekendt er det ikke Regionerne der har bestemt Hjertepakken og behandlingsgarantien, men VKO, og dermed har du bestemt hvor personale ressourcerne skal være bundet op henne. Tilsvarende med hvor meget personale der skal uddannes!

Til gengæld vil vores forslag om længere ventetid på to mdr. i stedet for en mdr. for visse ikke livstruende sygdomme, kunne løse problemet ved at frigive nogle personale ressourcer til henholdsvis hjerte og kræft sygdomme. Se det er ærlig snak og ikke tomme løfter!

Så Bertel ”tak” for ingenting og dine usandheder på tv!

onsdag den 7. september 2011

Min mærkesag her nr. 1: ”Uddannelse til alle unge uanset skolebaggrund”


Det er desværre stadig sådan - at op imod næsten 20 % af en ungdomsårgang ikke får nogen uddannelse! Når man så samtidigt ved - at der er forsvundet over 100.000 ufaglærte job i det over det sidste stykke tid - og hvad værre er at disse job IKKE kommer tilbage. Vi har ikke råd til - at lade så mange unge mennesker går rundt uden job og fremtid og for slet ikke at glemme den mangel på arbejdskraft der vil komme - i løbet af ganske få år. Derfor skal vi politisk arbejde for - at 95 % af de unge får en uddannelse.

Derfor skal der være en rød tråd fra folkeskolen og videre ud i uddannelseslivet. Vi skal erkende at ikke alle kommer fra familier - der kan understøtte den unge i valg af rette uddannelse. Derfor skal vi også sikre og udbygge den mentorordning som erhvervsskolerne tilbyder i dag. Samtidigt skal vi sørge for at der er et lokalt uddannelsesmiljø i Faxe kredsen. Hvis man i forvejen ikke er skole stærk - kan det at tage en uddannelse - virke som en helt uoverstigelig opgave. Derfor er det også vigtigt - hvis vi vil have alle med – at man ikke laver barrikader i form af: stigende transportudgifter; fjernelse af SU; langt transport til uddannelsen og div.

Så ja det koster ekstra penge at få alle med! Men jeg er fuldstændigt overbevist om - at det er den investering værd i fremtiden - både økonomisk i form af vækst men også for det sociale fællesskab.

Uddannelse er ikke bare for de unge – derfor skal den massakre på VUC og AMU som VKO har gennemført i deres ”Nedbrydningspakke” føres tilbage. Uddannelse er med til at skabe vækst og arbejdspladser - som er min næste mærkesag 2.

Min mærkesag nr. 2: ”Vækst, så vi kan bevare og skabe flere arbejdspladser”


Det er jo velkendt at vi her i Danmark har store problemer med vores vækst, og at vi derfor har mistet mange arbejdspladser. Løsningerne skal findes både på kort og langt sigt. Undersøgelser viser at mangel på kvalificeret arbejdskraft er et hastig voksende problem for de sjællandske virksomheder. Og samtidigt viser undersøgelser også, at det for virksomheder og iværksætter i Region Sjælland er blevet meget sværere at skaffe kapital. Disse faktorer påvirker i høj grad ide udvikling og forskning

Derfor hænger min mærkesag 2 meget sammen med min mærkesag 1 som er en massiv satsning på uddannelse. For en veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for konkurrencedygtighed, innovation og erhvervsudvikling.

Jeg vil derfor arbejde for at man her og nu (kort sigt) satser på et kompetenceløft af den eksisterende arbejdskraft, samtidigt med at man gør det attraktivt at bosætte sig i vores område. Så her skal satse på 2 områder dels uddannelse (som er nævnt i mærkesag 1) og dels velfærd. Med velfærd menes der, at vores kommuner bl.a. kan tilbyde nogle ordentlige børnehaver, gode skoler og fritidsliv. Med andre ord at gøre det attraktivt for de flere herunder også de veluddannet så de flytter til Faxe kredsen, så vi fortsat kan bevare og udbygge vores eksisterende virksomheder.

Men det er jo langt fra nok, vi skulle gerne have hævet vores vækst niveau ind i fremtiden (langt sigt), så vi fortsat kan have råd til vores velfærd. Derfor skal det gøres lettere at være iværksætter og en ny virksomhed. Alene spørgsmålet om mangel på og adgang til kapital må kunne løses, her vil jeg f.eks. kikke på om der nogle regler for kapitalfonde der skal lempes eller at man fra staten siden skal ”låne” i form af en målrettet erhvervsstøtte. En anden mulighed er også at stille kloge penge til rådighed, det kan være at man har brug for at lære noget om ledelse og eksport, og derfor i en periode har brug for en chef. Eller man måske har en ide til et nyt produkt der involver flere veluddannet som ingeniør, Kemiker osv. men at man som nystartet lille firma ikke har råd til denne rådgivning.

Der er ingen tvivl om, at hvis vi i vores område fortsat skal bevare og udbygge vores arbejdspladser skal vi have brobygning i mellem uddannelsesinstitutionerne, forskning og virksomhederne op og stå. Her ser jeg også en mulighed for, at det offentlige via vores uddannelsesinstitutioner kan tilbyde kloge penge.

Mit sidste bud på nye arbejdspladser er at vi jo alle ved, at vi kommer til at mangle fossile energikilder derfor skal vi finde alternative løsninger på vores fremtidige energibehov. Vi ved fra vindmøllerne at de aldrig var blevet en realitet hvis ikke man fra det offentlige havde satset så massivt. Derfor er jeg også parat til at målrette vores erhvervsstøtteordninger således, at vi tiltrækker virksomheder der satser på miljøvenlig energi.

For også at kunne tiltrække nye virksomheder og veluddannet arbejdskraft kræver det, at vi kan tilbyde nogle bedre transportforhold for pendler og erhvervsliv som er min sidste mærkesag 3.

Min mærkesag nr. 3: ”Bedre transportforhold for pendlere og erhvervsliv”


Vi mangler stadig at gøre meget for vores infrastruktur her på Sjælland. Derfor vil jeg arbejde for gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv. Vi har stadig alt for mange, der sidder i kø på de sjællandske veje, og for mange, der må finde sig i nedslidte jernbaner og tog. Derfor skal trafikinvesteringer fordeles efter behov og IKKE efter hvor der er mulige vælgere!

Alt for mange af Faxe kredsens borgere brænder for mange timer af i ventetid enten på toget eller i køen på vejene. Ventetid som kunne være brugt på familien og lokalsamfundet, for slet ikke at tale om den frustration og stress der opstår når tingene ikke glider. Og så har jeg endnu ikke nævnt de omkostninger der er forbundet med at sidde i kø eller ved forsinkelser/aflysninger i den kollektive trafik som bl.a. spildte potentielle arbejdstimer. Hvor kø kørsel og den nedslidt kollektivt trafik er en meget stor belastning for miljøet, en omkostning som i sidste ende havner hos vores børn og børnebørn hvis vi ikke gør noget radikalt!

Derfor vil vi socialdemokrater gøre en markant indsats for at gøre den kollektive trafik til et reelt alternativ til bilen. Derfor skal taksterne i den kollektive trafik nedsættes. Samtidigt skal der investeres i grøn trafik: Letbaner, cykelstier, park-and-ride anlæg ved de store stationer.

Både for miljøet og for os som bor på landet hvor bilen for nogen er en nødvendighed, vil vi omlægge registreringsafgiften, sådan at personbiler der kører lang på literen, bliver billigere og biler der køre kort på literen bliver dyrere. Tilsvarende med særlige miljøvenlige biler som vil blive endnu billigere.

Men det er jo ikke gjort ved dette, vi får også brug for en ordentlig udbygning af vores infrastruktur her på Sjælland og i Faxe kredsen! Mit indtryk er politisk, at vi generelt har været for dårlige til at samarbejde om infrastrukturen. Derfor er jeg i gang med at skabe et netværk af lokalpolitiker og folketingspolitiker her på Sjælland, som på tværs af partierne i samarbejde, kan lægge pres på folketinget så vi får de nødvendige og miljørigtige trafikinvesteringer.

Hvis Faxe kredsen fortsat skal være attraktivt og kunne tiltrække flere borgere og erhvervsliv er gode transportforhold en nødvendighed for vækst og uddannelse!