mandag den 15. november 2010

Det rene tyveri af lejernes penge!


Skal man grine eller græde som lejer i et alment boligbyggeri over det boligforlig som er indgået som en del af finansloven. En aftale hvor jeg som lejer skal være med til at betale for løsning af nogle ghettoproblemer, som er opstået pga. en utilstrækkelig socialpolitisk indsats fra VKO’s side. Når jeg som lejer indbetaler til Landsbyggefonden er det en indbetaling der skal gå til fremtidige renoveringer i de almene boliger, og ikke til nedrivning af boliger i ghettoerne.

Der er et kæmpe behov for renoveringer i den almene sektor svarende til ca. 8 mia. kr., boliger der er så dårlige at de har brug for den indsats, for ikke at gå i et alt for voldsomt forfald! En indsats hvor vi som lejer vil kunne få langt mere for vores penge fordi priserne på renovering er i bund. Og samtidigt vil det skabe arbejdspladser til brug for vores mange ledige håndværkere.

Hvad får vi så? Ca. 6 mia. kr. hvoraf ca. ½ mia. kr. skal gå til nedrivning af boliger i ghettoer og ½ mia. kr. til at forbedre de sociale vilkår i ghettoområderne generelt. Altså 5 mia.kr. der kun lapper for noget af det renoveringsbehov der er, og 1 mia. kr. til tiltag der INTET har at gøre med det som er meningen med Landsbyggefonden. Det er ganske enkelt det rene tyveri af lejernes penge, når vi via huslejen skal særbeskattes for at løse samfundets sociale problemer! Jeg er derfor træt af VKO der gang på gang fodre hunden med egen hale.

S og SF deltog ikke i dette forlig, fordi vi mener det ikke er fair, at lejerne skal betale hele regningen. Derfor har vi i vores fælles finanslovsudspil fremrykket statslige investeringer i almenboligområdet for 1 mia. kr.

Jeg vil som folketingskandidat arbejde for, at vi lejer, får mulighed for, at gennemføre de påkrævede renoveringer for 8 mia.kr. og at tyveriet fra Landsbyggefonden stopper. Vi er i en periode nu hvor vi har brug for vækst, derfor vil en sådan istandsættelse for lejernes egne penge, være en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til den danske økonomi og ledighed.

onsdag den 10. november 2010

Håndslag til S-SF fra fagbevægelsen


Sikken en sommer vi socialdemokrater har haft og stadig har politisk. Først blev vi arrogant beskyldt for landsskadelig virksomhed af Statsministeren for vores økonomiske plan ”En Fair Løsning” for derefter at blive karakteriseret som et blankt stykke papir af Finansministeren. Da det ikke rigtig bed på i befolkningen, måtte man jo forsøge at skabe tvivl om den aftale S-SF har indgået med fagbevægelsen.

Så lad mig derfor slå fast med det samme, at Forbundsformændene for 3F, HK og Metal i en kommentar i Berlingske Tidende skrev: ”Vi gav håndslag til S og SF ’s økonomiske plan, da den blev lanceret. Der er intet sket i det politiske landskab, der får os til at ryste på hånden. Vi er klar til at løse vores del af opgaven for at redde dansk økonomi”. Med andre ord garanter fagbevægelsen at finde 15 mia. kr., som kan findes alene ved at arbejde 12 minutter mere om dagen. I øvrigt noget som regeringens egen arbejdsmarkedskommission anbefalede. Men der er mange andre måder at finde disse 15 mia. kr. på, man kan forbedre seniorordningerne så man kan gå på nedsat tid sidst i sit arbejdsforløb - i stedet for at gå på pension. Efterlønner, pensionister og førtidspensionister skal have lov til at arbejde mere ved siden af deres ydelser - uden at blive modregnet. Eller man kan forsøge at mindske sygefraværet, og danske unge skal hurtigere igennem uddannelserne. Dette her er bare nogle forslag til hvad man kan gøre, men da vi respektere arbejdsmarkeds parter, bliver det løsninger - vi finder ved dialog og samarbejde med dem.

VKO’s svar på den økonomiske krise er deres ”Genopretningsplan” hvor de med meget voldsomme besparelser på kernevelfærden, betaler kriseregningen - som Lars Løkke påstår. En regning der i høj grad er fremkommet af de ufinansierede skattelettelser givet til de rigeste, hvor der reelt ikke var økonomi til det! En regning der betales af børnehavebørn, folkeskoleelever, ældre, folkeskolelære, sosu- assistenter, børnefamilierne osv. Med den viden jeg har om økonomi er VKO’s plan som at tisse i bukserne, det varmer her og nu - men så bliver det meget koldt! En klar politik der går mod minimalstaten, og hvor kernevelfærden bliver minimerede til et absolut minimum! Vi ser jo allerede nu konsekvensen af VKO’s plan, hvor kommunerne budgetlægger med voldsomme besparelser, der rammer de absolut svageste stillede medborger. Og gør mange arbejdsløse med deraf følger af udgifter til Dagpenge – som kræver yderligere offentlige besparelser som betyder flere arbejdsløse – man får dermed en negativ økonomisk spiral.

Heldigvis er der et alternativ til regeringens nedskæringspolitik som nævnt højere oppe i teksten, nemlig S og SF’s ”En Fair Løsning” en løsning der vil kickstarte økonomien. Vi vil bl.a. fremrykke offentlige investeringer, bare tænk på alle de nedslidte folkeskoler og offentlige bygninger der trænger til at blive renoveret. En plan hvor vi ikke vil tillade, at de svageste stillede kommer til at betale regningen for en uansvarlig regering.

Derfor vil en S-ledet regering sige til danskerne ærligt, at vi skal skabe balance og holdbarhed i økonomien der rækker længer end til næste valg, derfor vil der ikke blive meget at slå til Søren med. Det gøres ved at vi sikre, at alle bidrager til at få Danmark gennem krisen som nævnt længere oppe med de 12 minutter.

Vores måde at organisere os på i den socialdemokratiske velfærdsstat med børnecheck, dagpenge, udannelse til alle, fleksibelt arbejdsmarked osv. har vist sig politisk langtidsholdbar igennem flere kriser, og har gjort os til et af verdens rigeste lande. Det skyldes mange socialdemokraters politiske evner og kampe gennem tiderne, hvor man turde bruge folkets ressourcer optimalt, med respekt og plads til alle - rig som fattig.
Det tør S stadig med ”En Fair Løsning”.