lørdag den 16. januar 2016

Almene boliger og flygtninge


Af Jeannie Thorving Hansen Lejer og formand i Købmandsgården Haslev - samt Næstformand i HAB Organisationsbestyrelse

Allerede nu mærker vi et stærkt forøget pres på vores lejeboliger i Haslev Almene Boligselskab. Dels via den kommunale anvisningsret - og dels via vores ventelister! Det sidste kommer sig af, at vi har et lokalt ejendoms kontor i Haslev, hvor der åbenbart er nogen, der siger, at alle flygtninge skal henvende sig!

Det er bl.a. denne bekymring Mette Frederiksen har nævnt, når det kommer til fordelingen af flygtninge kommunalt! Hun er bekymret for, at hvis vi ikke griber det anderledes an med vores flygtninge - og lader den Almene boligsektor alene bære huslyet. Får vi igen skabt parallelsamfund og ghettodannelser! For det er så nemt, at være solidarisk og ikke tage hensyn til bekymringen, når det er andre end en selv, der skal levere huslyet!                                                                                                                                                      Det handler om, at de almene boliger kan og vil ikke en gang til ende i ghetto lignende problemer. Sammensætningen af lejere skal passe til bebyggelsen også i opgangene, hvis bestyrelserne skal kunne inddrage og skabe rum for alle beboerne!
Det gælder også her i Faxe kommune, man må fordele flygtninge ud på hele kommunen - og ikke bare i lejeboliger i Haslev! 
Dette her er et fælles politisk ansvar, som skal løses i en værdig tone og i fællesskab med alle borgere og ikke fortsættes ad en vej, hvor vi på forhånd ved fra de tidligere flygtninge strømme, at det meget nemt kan ende i ghettodannelse og parallelsamfund, hvis vi gør som vi plejer! 
For slet ikke at nævne de sociale problemer og den misbilligelse det har medført overfor flere generationer af flygtninge/indvandre!

En stor del i de almene boliger er i forvejen udsatte mennesker, der ikke har den samme rummelighed. Med andre ord - mennesker der i forvejen kan være presset! Det er man nød til at tage hensyn til. 
Vi har i dag en god erfaring med hvad vi kan klare i lejersammensætning, uden at det giver for stor uro og for mange problemer.

Derfor giver det pres vi ser nu på lejeområdet os grund til bekymring! Derfor er det kun ret og rimeligt, at opkøbe ledige huse i villakvarterene således, at man får bredt det fælles ansvar ud, så vi får en jævn og bedre fordeling i kommunen - både på leje og privat niveau! For det har jo allerede vist sig, at netop løsningen med inddragelse af privat husly/køb af hus giver en hurtig og bedre integration! Og hvad der er meget væsentligt en større inddragelse og accept fra lokalbefolkningen!


Jeg har derfor en forventning om, at mine kommunal politiker ikke bare nøjes med at »tørre« det af på de almennyttige Boligselskaber, men vil indgå i en dialog med os, hvor de respekterer den sammenhængs kraft, der er nødvendig for at sikre en ordentlig rummelighed for alle - herunder flygtninge! Med respekt for beboer sammensætningen der giver os i bestyrelserne mulighed for, at inddrage vores nye flygtninge beboere på en god og værdig måde! 

Købmandsgården i Haslev