onsdag den 7. september 2011

Min mærkesag her nr. 1: ”Uddannelse til alle unge uanset skolebaggrund”


Det er desværre stadig sådan - at op imod næsten 20 % af en ungdomsårgang ikke får nogen uddannelse! Når man så samtidigt ved - at der er forsvundet over 100.000 ufaglærte job i det over det sidste stykke tid - og hvad værre er at disse job IKKE kommer tilbage. Vi har ikke råd til - at lade så mange unge mennesker går rundt uden job og fremtid og for slet ikke at glemme den mangel på arbejdskraft der vil komme - i løbet af ganske få år. Derfor skal vi politisk arbejde for - at 95 % af de unge får en uddannelse.

Derfor skal der være en rød tråd fra folkeskolen og videre ud i uddannelseslivet. Vi skal erkende at ikke alle kommer fra familier - der kan understøtte den unge i valg af rette uddannelse. Derfor skal vi også sikre og udbygge den mentorordning som erhvervsskolerne tilbyder i dag. Samtidigt skal vi sørge for at der er et lokalt uddannelsesmiljø i Faxe kredsen. Hvis man i forvejen ikke er skole stærk - kan det at tage en uddannelse - virke som en helt uoverstigelig opgave. Derfor er det også vigtigt - hvis vi vil have alle med – at man ikke laver barrikader i form af: stigende transportudgifter; fjernelse af SU; langt transport til uddannelsen og div.

Så ja det koster ekstra penge at få alle med! Men jeg er fuldstændigt overbevist om - at det er den investering værd i fremtiden - både økonomisk i form af vækst men også for det sociale fællesskab.

Uddannelse er ikke bare for de unge – derfor skal den massakre på VUC og AMU som VKO har gennemført i deres ”Nedbrydningspakke” føres tilbage. Uddannelse er med til at skabe vækst og arbejdspladser - som er min næste mærkesag 2.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.