onsdag den 21. januar 2009

"Behandling" af krisen - brug offentlige penge


Det er næppe undergået nogens opmærksomhed at vi befinder os i en finanskrise, af en voldsomhed som ikke er set siden 30’erne. De borgerliges løsning på denne er et par bankpakker og fortsat skattelettelser! Så den finanslov de borgerlige vedtog, har slet ikke længer afsæt i virkeligheden som de oven i købet kaldte ”tæt på neutralt”!

Finansloven holder jo ikke længere, tværtimod går vi mod negativ vækst og stærk stigende ledighed. Derfor skal anlægsloftet, der er indført for at forhindre en overophedning og mangel på arbejdskraft, ophæves øjeblikkeligt. Vi skal have gang i økono-mien derfor vil det være sund fornuft og økonomisk ansvarligt, at sætte gang i alle de anlægsprojekter som kommunerne mener, er økonomisk fornuftige.

Nu har vi en enestående chance for at få gjort noget ved vores nedslidte offentlige institutioner og infrastruktur til gavn for fællesskabet. De positive effekter af sådanne investeringer giver rigtig meget på det korte og lange sigt. Dels holder man gang i beskæftigelsen og dels får man opgraderet vores fælles velfærd til gavn for os alle også ud i fremtiden.

Men de borgerliges ideologiske kamp er jo minimalstaten derfor vil de kun hjælpe de private aktører, ved et par bankpakker og ved at give skattelettelser.
De borgerliges skattelettelser er som at tisse i bukserne det varmer her og nu, men så bliver det sgu koldt!

Finansieringen af disse offentlige investeringer sker ved bl.a. at etablere en oliefond med indtægter fra Nordsøen og andre gode bud. Så tag et kik på socialdemokraternes finanslov, der ligger recepten og medicinen på de sygdomme som vores samfund er ramt af!

En af sygdommene hedder:” Den borgerlige regering” så helbredelsen på denne vil være at stemme på social-demokraterne næste gang.

lørdag den 17. januar 2009

A-kasserne i kommunalt regi - en ideologisk kamp?


Regeringen, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har hen over hovederne på arbejdsmarkedets parter besluttet at kommunalisere de statslige jobcentre og finansieringen af dagpengene.
Der ligger ikke noget salig belæg for at denne manøvrere vil gøre det bedre for den ledige snarere tværtimod. Som det er i dag er a-kasserne langt bedre til at sørge for job til de ledige!

Hele denne manøvrere har en social slagside hvor kommuner med mange ufaglærte og få arbejdspladser ved stigende ledighed bliver økonomisk ramt. Eller hvis en stor arbejdsplads i kommunen lukker er der pludselig mange flere der skal på dagpenge. Denne udgifts stigning føre til, at kommunen mangler disse kroner i budgettet. Så må man jo finde dem et andet sted!! Kommunerne har jo ikke bestilt andet de sidste mange år, at finde den ene besparelse efter den anden. Så buddet på hvor man vil finde pengene er ikke særligt svært, det vil være de tunge områder som ældreplejen eller børneomsorgen der må finansiere regeringens ideologiske korstog.

Jens Vibjerg fra venstre har selv tilkendegivet at der ikke er nogen særlig grund til at man kommunaliserer jobcentrene. Så hvorfor? Netop fordi at det her er skridtet mod et enstrenget system hvor a-kasserne nedlægges og flyttes over i kommunerne, så man kan spidse dem af med kontanthjælp. Det vil selvfølgelig svække fagbevægelsen som trods alt er en betydningsfuld barriere mod det liberalistiske ulighedssamfund!