torsdag den 26. marts 2015

Tale til generalforsamlinger Stevns og Faxe 2015


Et år er gået i politik! Et nyt år der desværre lagde ud med voldsomme terrorhandlinger både i Paris og i København. Handlinger der har grobund i et had til vores samfundsnorm hvor inspirationen bl.a. er hentet fra militante fascistiske grupper som Islamisk Stat.

Med den modreaktion der har været fra mange borger både i Paris og København, er jeg overbevist om, at det ikke vil lykkes de mørke kræfter at omstyrte et liv i et frit, demokratisk og åben Danmark - såvel som Frankrig.

Terrorangrebene har naturligvis fyldt rigtig meget i den danske politiske dagsorden. De mest utrolige forslag har været smidt på bordet, som at lukke vores grænser velvidende at vi har ca. 7.000 km kystlinie, der ikke bevogtes. En gang imellem ville jeg ønske, at man trak vejret en ekstra gang i politik, inden man laver eller forslår såkaldte hovsaløsninger - hvor den enkelte borger's retsikkerhed kan komme i fare!

Heldigvis har året også budt - på mange fornuftige politiske løsninger.

Jeg vil her nævne nogle få:

Flere gode arbejdspladser på danske vilkår hvor der især på chauffør området, har hersket retsløse tilstande, hvor kyniske arbejdsgiver har udnytte østeuropæisk underbetalt arbejdskraft  - og har budt dem et elendigt arbejdsmiljø. Et område som VKO regeringen var ganske ligeglad med, og derfor gjorde de intet for at forhindre social dumping. Regeringen har bl.a. hævet bøderne og styrket kontrollen, og der stilles skrappere krav til udenlandske chauffør, som kører i Danmark at de skal følge de dansk overenskomstvilkår.
Men det er en kamp der fortsat skal kæmpes for - både politisk og fagligt.

Regeringen har lave politiske tiltag der skal forbedre beskæftigelsesindsatsen ved bl.a. at sikre bedre uddannelsesmuligheder for de ufaglærte, så flere kan tage en faglært uddannelse. Det er jo velkendt at vi får mere og mere brug for uddannet arbejdskraft, og mindre brug for ufaglært arbejdskraft i fremtiden. Venstre's svar på dette under forhandlinger med dem var et ønske om, at give skattelettelser til erhvervslivet i stedet.

Generelt har denne regering også med SF lavet en historisk satsning på uddannelse, en satsning der er nødvendig hvis vi fortsat skal kunne klare os i Danmark som er et videns- og produktionsland. I dag uddannes for få i en erhvervsuddannelse og halvdelen af dem der starter, falder fra uden at gennemføre.

Regeringen har derfor lavet en reform af erhvervsuddannelserne hvor målet er, at øge fagligheden, mindske frafaldet og gøre erhvervsskolerne til et attraktivt førstevalg. Det skal være en lige så stor begivenhed, at få et svendebrev - som en studenterhue.

Tilsvarende har vi øget optaget på de videregående uddannelser. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi ikke fører nulvækst som Venstre forslår. Ved finanslove i 2010 og genopretningspakken  - hvor Lars Løkke sad på magten, skar VK ned på voksen- og efteruddannelse.


Valgår:
2015 er som sagt et valgår, jeg vil derfor her benytte lejligheden til at redegøre for, hvad vi centralt fra går til valg på.
Overskriften er "Det Danmark du kender" og indeholder 5 onlines med forklaring - onlineserne kan sagtnes bruges selvstændigt. De fem onlines er:

Det Danmark du kender, bygger på et stærkt fællesskab. Et fællesskab, der løfter den enkelte og får alle med. God og gratis sundhed. Omsorg for vores ældre. Uddannelse til de mange og ikke kun de få. Vi stiller krav til hinanden om at bidrage, hvis man kan.
  
Det Danmark du kender, er et land, der udvikler og forandre sig. Hvor vi holder fast i vores solidaritet og finder nye veje til at sikre vores velfærd i en globaliseret verden. Vi handler. Vi tør at prioritere.

Det Danmark du kender, har brug for en ansvarlig økonomi. Tiden er ikke til at eksperimentere med vores velfærd og økonomi, sådan som Lars Løkke lægger op til med nulvækst. Det vil svække vores velfærd.

Det Danmark du kender, er i arbejde. Vi har fået styr på økonomien. Derfor har vi råd til at udvikle vores velfærd. Flere er i arbejde, færre er fattige og flere unge uddanner sig.

Det Danmark du kender, tror på fremtiden. Vi er stolte af den danske måde at gøre tingene på. Vi er et samfund, der griber mulighederne, og som tror på fremtiden. Vi passer på det Danmark, du kender.

Det er et valg - vi skal vinde!

For det er første gang i 15 år at venstre går til valg på, at skære ned i velfærden. Venstre's nulvækst svarer til 20 mia. kr. mindre til velfærd - og 28.000 færre offentlige ansatte. Lavere ydelser til folk på kanten af arbejdsmarkedet. Betaling for at gå til lægen.

Der skal jo gives erhvervs- og person skattelettelser hvem mon scorer de største skattelettelser!                                              Næppe de lavt lønnede de kunne jo for nyligt få en skattelettelse ved Venstres job reform, svarende til en bakke Stryhns leverpostej om måneden.

Hvad med ydelserne til de arbejdsløse hvor meget mon de skal reduceres, for det er jo ikke mangel på job der årsagen til deres ledighed - vel Venstre (ironi kan forkomme). For slet ikke at tænke på hvad der vil ske med indsatsen mod social dumping! Hvis Venstre vinder valget!

Ingen tvivl om at en borgerlig regering vil et opgør med den danske velfærd  - og det Danmark vi kender. Derfor står vi ved en skillevej hvor der skal kæmpes, for fortsat solidaritet og fællesskab.                                                                                 

Og hvor vores sammenhold og valgindsats i S, er afgørende for om vi fortsætter efter valget. Vi har gjort en forskel - i en meget svær krise tid.

Vi går til valg for at passe på "Det Danmark, du kender" fordi vi vil passe på vores samfundsmodel - også ud i fremtiden.


Jeg må heller slutte af her - for som Winston Churchill engang har sagt:

"Når man har præciseret sit standpunkt, behøver man ikke at slå lejer på toppen af det"


(Vi skal vinde det valg - for det Danmark vi kender)