onsdag den 7. september 2011

Min mærkesag nr. 3: ”Bedre transportforhold for pendlere og erhvervsliv”


Vi mangler stadig at gøre meget for vores infrastruktur her på Sjælland. Derfor vil jeg arbejde for gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv. Vi har stadig alt for mange, der sidder i kø på de sjællandske veje, og for mange, der må finde sig i nedslidte jernbaner og tog. Derfor skal trafikinvesteringer fordeles efter behov og IKKE efter hvor der er mulige vælgere!

Alt for mange af Faxe kredsens borgere brænder for mange timer af i ventetid enten på toget eller i køen på vejene. Ventetid som kunne være brugt på familien og lokalsamfundet, for slet ikke at tale om den frustration og stress der opstår når tingene ikke glider. Og så har jeg endnu ikke nævnt de omkostninger der er forbundet med at sidde i kø eller ved forsinkelser/aflysninger i den kollektive trafik som bl.a. spildte potentielle arbejdstimer. Hvor kø kørsel og den nedslidt kollektivt trafik er en meget stor belastning for miljøet, en omkostning som i sidste ende havner hos vores børn og børnebørn hvis vi ikke gør noget radikalt!

Derfor vil vi socialdemokrater gøre en markant indsats for at gøre den kollektive trafik til et reelt alternativ til bilen. Derfor skal taksterne i den kollektive trafik nedsættes. Samtidigt skal der investeres i grøn trafik: Letbaner, cykelstier, park-and-ride anlæg ved de store stationer.

Både for miljøet og for os som bor på landet hvor bilen for nogen er en nødvendighed, vil vi omlægge registreringsafgiften, sådan at personbiler der kører lang på literen, bliver billigere og biler der køre kort på literen bliver dyrere. Tilsvarende med særlige miljøvenlige biler som vil blive endnu billigere.

Men det er jo ikke gjort ved dette, vi får også brug for en ordentlig udbygning af vores infrastruktur her på Sjælland og i Faxe kredsen! Mit indtryk er politisk, at vi generelt har været for dårlige til at samarbejde om infrastrukturen. Derfor er jeg i gang med at skabe et netværk af lokalpolitiker og folketingspolitiker her på Sjælland, som på tværs af partierne i samarbejde, kan lægge pres på folketinget så vi får de nødvendige og miljørigtige trafikinvesteringer.

Hvis Faxe kredsen fortsat skal være attraktivt og kunne tiltrække flere borgere og erhvervsliv er gode transportforhold en nødvendighed for vækst og uddannelse!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.