fredag den 27. marts 2009

Galoperende arbejdsløshed på Stevns og i Faxe


Arbejdsløsheden er steget stærkt de seneste måneder, hvor det især er indenfor bygge- og anlæg, industri og privat service - stigningen er størst. Vores område er meget hårdt ramt, Stevns ligger blandt de 20 kommuner (som nr. 13) med de største arbejdsløshedsstigninger siden juni 2008, skarp forfulgt af Faxe som ligger på en 23 plads. Det er især de ufaglærte 3 F’ere og folk indenfor bygge- og anlæg sektoren der bliver hårdt ramt.

Denne galoperende arbejdsløshed vil ramme begge vores kommuner hårdt, dels i mistet skatteindtægter og dels den udgift der helt sikkert vil blive pålignet vores kommuner - ved den beslutning regeringen har truffet om, at overføre beskæftigelsessystemet til kommunerne. Derudover kommer så sandelig de personlige og sociale omkostninger ved ledighed - for de familier der bliver berørt.

Derfor er der ingen tvivl om, hvor ødelæggende den nuværende regering er for vores område, de vil intet gøre andet end at give skattelettelser som primært batter noget hos de rige Nordsjællandske kommuner og meget lidt hos os.

Hvis det fortsat skal være attraktivt at bosætte sig i vores område, må vi kunne fastholde vores borger i deres beskæftigelse og sørge for ordentlige uddannelsesmuligheder.

Socialdemokraterne vil gøre noget for vores ledighed i området, nemlig ved at sætte gang i byggeriet i form af at renovere og modernisere vores meget nedslidte offentlige institutioner som vores skoler, dagsinstitutioner etc. Vi vil også sætte gang i nye almene boliger som almindelige borger har råd til, sætte gang i at forbedre vores infrastruktur - som i høj grad er påkrævet. Vi kan derfor på denne måde bremse den galoperende ledighed i vores område.
Så ved at målrette den offentlige efterspørgsel i form af bl.a. renoveringer og nybyggeri, opnås en langt højere effekt på beskæftigelsen og velfærden end ved at give skattelettelser.

Derfor er det ud fra et økonomisk og menneskeligt synspunkt, både ansvarligt og sund fornuft det som vi socialdemokrater vil - i vores vækstpakke for Stevns og Faxe kommune.

tirsdag den 24. marts 2009

Stigende fattigdom i Danmark


I 2003 indførte regeringen sammen med DF det såkaldte kontanthjælpsloft – foruden dette havde man allerede lavet yderligere stramninger i form af starthjælp og integrationsydelsen. Regeringen har gjort dette fordi de har den klare opfattelse, at det skal kunne betale sig at arbejde! Så effekten af disse tiltag må jo kunne ses, med den høje vækst og lille ledighed vi har haft de sidste år! Der kan derfor ikke være mange ledige tilbage i disse grupper.

MEN hvad er det nu vi ser!

Vi ser at fattigdommen i Danmark er steget med 26 % fra 2001 svarende til 55.000 personer hvoraf de 43.000 har været fattig i mindst tre år. Det er især indvandrere og enlige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse der hænger fast i fattigdom. Så de borgerliges tese om at det skal kunne betale sig at arbejde - holder ikke, tværtimod fastholder de lave ydelser mennesker i fattigdom over en længere årrække. Man behøver ikke at være økonomi professor for at regne ud, hvor svært det må være at få det til at løbe rundt økonomisk, at skulle prioriterer mellem børnefødselsdage og mad, og samtidigt skulle kunne forklare det for ens børn.

Det kan ikke være rigtigt – at vi fortsat har grupper i vores fællesskab, der bliver holdt udenfor den velfærd som vi alle opfatter som normal. Nu viser alle undersøgelser at de nedsatte ydelser ikke får folk i arbejde – taberne her er i høj grad børnene, som intet ansvar har!

Helt ærligt! – det kan vi ikke være bekendt!

Derfor siger vi socialdemokrater - at de alt for lave sociale ydelser som bl.a. kontanthjælpsloftet og starthjælp skal afskaffes – og i stedet skal der gøres mere for at skaffe og fastholde mennesker i arbejde. Det gøres bl.a. ved - at sikre at alle unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Her bør man spørge sig selv, om det ikke er en ide, at gøre det obligatorisk at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jeg syntes det, også når man tænker på at andelen af unge uden uddannelse er stigende – heri ligger desværre også nogle af fremtidens fattige gemt!

Jo bedre et samfund er uddannet – jo rigere er det både økonomisk og socialt – men så langt tid den borgerlige regering har magten - vil alle de områder der har med velfærdstaten at gøre, blive fattigere og fattigere. Så for at kunne give de rige skattelettelser – skaber man fattigdom, en såkaldt omvendt Robinhood.

Som Poul Henningsen engang har sagt: "Der er noget selvmodsigende og tåbeligt ved, at netop borgerskabet hylder fattigdommen som flidens forudsætning. Rigdom er øjensynligt kun skadelig for fattigfolk. De rige kan sagtens tåle at være rige uden at tabe initiativet og arbejdsomheden." Man skulle tro at han havde mødt den nuværende regering!!