tirsdag den 15. marts 2011

Psykiatrien nu og i fremtiden!


Flere af vores unge mennesker har psykiske problemer og får ikke den rette hjælp! Man anslår at omkring 10-20 % af befolkningen vil i løbet af deres liv lide af en psykisk sygdom - i varierende grad. Halvdelen af de der i dag tilkendes førtidspension – får pension på baggrund af psykisk lidelse og især flere psykisk syge unge får tilkendt førtidspension. Andelen af førtidspensioneret med psykiske lidelser - er steget med 60 % siden 2001. Et skræmmende højt tal.

Psykisk sygdom forringer livskvaliteten for både patienter og omgivelserne. Som nogle af jer måske har læst i Dagbladet, har jeg som beboere i et alment nyttigt boligselskab i Haslev det meget tæt inde på livet. Denne ene person har skabt en stor utryghed hos de ældre og børnene. En utryghed der udmønter sig i bl.a. fysiske lidelser som dårlige maver. Det indtryk man får er, at personen ikke får den rette behandling og samtidigt forventer man – at lejerne år efter år kan udvise denne rumlighed. Og hvad værre er, at forståelsen for den psykiske syge også efterhånden kan ligger på et meget lille sted! Dette fører jo netop på sigt, til en større stigmatisering og marginalisering af denne gruppe mennesker.

Derfor er det meget vigtigt at psykisk sygdom sidestilles med fysisk sygdom. Hvor hurtig og relevant behandling er afgørende for om vedkommende får en uddannelse eller fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi skal have samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien op at stå igen også økonomisk. Den tidligere forbindelse blev splittet op da man besluttet kommunalreformen, endnu en hovsa fejl skabt af hastværk for at gennemføre strukturreformen. Hvordan vi imødegår den voldsomme stigning i førtidspensionering siden 2001 er et spørgsmål jeg finder meget relevant – at få gennemdiskutere.
Kan vi indrette vores samfund, så tilværelsen ikke behøver at være så målrettet og stressede! Hvad kan vi selv gøre – som forældre og pårørende?
Det vi kan gøre her og nu – er at udvide adgangen til psykologbehandling for ikke -psykotiske lidelser efter henvisning fra praktiserende læge. Undersøgelser dokumenterer at rette psykologbehandling medfører, at størstedelen af de personer der var sygemeldte før behandling kommer i arbejde igen.

Det er et område som jeg ikke har den store indsigt i, så jeg kunne godt tænke mig nogle bud fra jer medlemmer evt. her i bladet eller sendt på mail til mig på, hvad vi gør, for at undgå at så stor en gruppe unge mennesker havner i pensionering! Men hvad der er ligeså vigtigt at gruppen af psykisk syge får den rette behandling.

Hvad er dit bud på et værdi liv som psykisk syg?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.