mandag den 21. december 2009

Nej til julehjælp - afskaf fattigdom


Karen Elleman udtaler at hun er imod statsliggjort Julehjælp som forslået af oppositionen, fordi hun mener det åbenbart vil blive en permanent ordning, der undergraver de frivillige organisationer.

Jeg synes det er et ganske glimrende forslag med statslig julehjælp, ideen opstår kun fordi regeringen har forsømt en gruppe borger der IKKE har fået andel i den stigende velstand der har været over en lang periode! I stedet har man haft travlt med at give de velhavende skattelettelser, give bankpakker og div. lempelser for erhvervslivet.

Hvis man over denne periode havde ført en retfærdig fordelingspolitik, havde vi ikke stået i denne fattigdoms situation. En situation hvor det er børn der ikke får den jul og de julegaver som vi andre opfatter som en naturlig del af vores Jul. Derfor er det jo Karen Ellemans eget valg om ordningen skal blive permanent eller ej!

Jeg synes derfor at denne regering støttet af Dansk Folkeparti ikke kan synke lavere, når man med hænderne i skødet kan acceptere, at en gruppe børn helt uden skyld bliver ramt så hårdt af fattigdom! De har haft 8 år til at gøre noget ved fattigdoms problemerne og hvad værre er, de har ikke engang en handlingsplan for at få nedbragt det stigende antal fattige mennesker. Regeringen og DF ønsker fattigdom fordi folk ellers bliver dovne og ikke vil arbejde! Det er som Poul Henningsen engang har sagt: "Der er noget selvmodsigende og tåbeligt ved, at netop borgerskabet hylder fattigdommen som flidens forudsætning. Rigdom er øjensynligt kun skadelig for fattigfolk. De rige kan sagtens tåle at være rige uden at tabe initiativet og arbejdsomheden." Det er derfor et politisk valg, om der skal være fattigdom i vores samfund eller ej.

Jeg er ikke i tvivl, jeg ønsker et samfund, hvor der ikke er brug for en permanent statslig julehjælp, fordi vi socialdemokrater på forhånd har sikret en retfærdig fordelingspolitik og ikke brændt pengene af til de velhavendes skattelettelser!

onsdag den 16. december 2009

Hvorfor så ringe handicap-boliger?


Der er ikke en dag uden, at vi hører om markante svigt på de sociale områder. Denne gang er det manglende handicapboliger der gør, at unge mennesker med handicap må bo på plejehjem. Vi har en boligmasse på handicap området der i den grad trænger til at blive moderniseret, hvor vi har handicappet der bor på 20 kvadratmeter uden bad og toilet!

Hvor mange af os ikke handicappet ville finde sig i så ringe boligforhold?

Vi byder de handicappet nogle tilstande som ikke selv jeg ville finde mig i! Vi kan ikke være det bekendt. Når man også tager i betragtning, at velstanden i samfundet er steget de sidste mange år, hænger dette ikke sammen. I tørre tal er de offentlige investeringer i handicapboliger og vedligeholdelse faldet fra 518 mio. kr. i 2001 til 177 mio. kr. i 2008 hvilket svarer til et fald på 66 %!

Hvorfor dette voldsomme fald på trods af, at antallet af mennesker med handicap er stigende?

Fordi vi har en regering der sammen med Dansk Folkeparti har dikteret et skattestop overfor kommunerne og heller vil give de velhavende nogle store skattelettelser, der gør at kommunerne må spare på anlægsbudgettet frem for på servicen, for at få det til at løbe rundt.

Det her er jo hul i hovedet når vi alle ved, at der er et akut behov for at skabe flere arbejdspladser med den galoperende ledighed især indenfor byggeriet, som vi ser nu. Derfor vil vi socialdemokrater bruge 1. mia. kr. i vækstplanen på boligområdet fra marts 2009 til bl.a. fremrykning af investeringer i handicapboliger, nye lånemuligheder for kommunerne til byggeri af ældre- og handicapboliger.

Jeg synes det er sørgeligt, at jeg må konstatere, at vi fortsat har grupper i vores fællesskab, der bliver holdt udenfor den velfærd som vi alle opfatter som normal. Derfor skal mine skattekroner gå til fælles velfærd herunder nok tidssvarende handicapboliger og IKKE til de velhavendes store skattelettelser!

søndag den 29. november 2009

Hvorfor udviser bankerne ingen ydmyghed?


Så sker det igen!
At dine og mine skattekroner går til at forgylde det private erhvervsliv, som udbetales i form af store bank bonusser! De selvsamme bonusser der netop var med til at skabe bankkrisen herhjemme og resulterede i store tab og kriselån fra os skatteyder!

Jeg synes ikke det er rimeligt over for os skatteyder, der må undvære service stort set på alle områder både kommunalt som regionalt, at skattekronerne bliver brugt på denne måde.

Der er helt klart andre samfundsgrupper på overførelsesindkomst hvor jeg synes det ville være rimeligt, at udbetale bonusser til dem! Når man også så samtidigt ved, at der er en stigende fattigdom blandt børn herhjemme - skriger denne skattefinansierede bonus uretfærdighed til himmelen.

Med den voldsomme finanskrise som bankerne har skabt, virker det utroligt at bankerne ikke har en større ydmyghed over for de skatteyder der har reddet flere af dem; de borger som de har sendt ud i arbejdsløshed; de familier de har sendt på tvangsauktion med deres huse og sådan kunne jeg blive ved! De kunne udvise denne ydmyghed ved ikke at udbetale de skattefinansierede bank bonusser!

Derfor siger jeg det endnu engang, at mine skattekroner skal bruges til gavn for vores fælles velfærd og ikke til foretagender som bankerne, hvor det er bonusaftaler med dertil hørende store risici der er målet som kun er til gavn for en lille elite og ikke almenvellet.

torsdag den 8. oktober 2009

Er der plads til dig på livets solside????


Peter Christensen (V) udtalelser i dag fra folketingets talerstol om bl.a. ”at arbejder man hårdt har man krav på en plads i livets solside” er et klart bevis på at regeringen vil klassesamfundet.

Er du så uheldig at du er havnede på skyggesiden i form af sygdom, arbejdsløshed, alderdom osv., har du derfor ifølge Peter Christensen ikke krav på en plads i livets solside.

Hvad er det for et samfund vi er ved at få!

Det her er ultraliberalisme i sin værste afskygning, med minimalstaten og enhver er sin egen lykkesmed i centrum!!!!

Det er på tide at vi får en anden regering, hvor der er plads til alle i solsiden! inden den nuværende regering, får smadret alt det generationer før mig har bygget op i velfærd!

Derfor er det vigtigt at markere denne holdning, og sikker en anstændig behandling i Regionerne og Kommunerne fremover. Det gør du ved, at sikre et godt valg til Socialdemokraterne ved Regions og kommunevalget den 17. november

torsdag den 18. juni 2009

Teflon regering


Så kom det sort på hvidt at den tidligere sundhedsminister som nu er landets statsminister ikke udviste økonomisk omhu da han forhandlede priser med privat hospitalerne. Konklusionen er klar, dine og mine skattekroner er brugt med vilje til overbetaling for ydelser på privat hospitalerne!

Konsekvensen for statsministeren er en ny næse i den række regeringen i forvejen har! Og som sædvanlig fralægger han sig ansvaret, med henvisning til, at man bare fulgte loven. Alt i mens et spinkel flertal i folketinget, ikke synes det skal have nogen konsekvenser - sikken en moral!

Kære statsminister hvordan kan det være, når kommunerne står og mangler penge, så får de ikke i nærheden af det som de har brug for, men når det gælder de private sygehuse så er der ingen smalle steder. Det her handler i høj grad om moral og ideologi, dog er det en lidt pudsig drejning af den borgerlige ideologi som jo ellers plejer at hylde den fri konkurrence på markedsvilkår dvs. uden statsstøtte!
Moralen er her, at det er helt i orden at bruge skattekroner til statsstøtte af det private erhvervsliv alt i mens det ikke er i orden, at bruge penge for at nedbringe den galoperende arbejdsløshed - via øgede offentlige investeringer - eller at lave en ordentlig madordning for børnene!

Vi har en regering hvis ideologiske mål er, at gøre de rige rigere og de fattige fattigere - samtidigt med at man ønsker minimalstaten ved at smide dine og mine skattekroner ud på bl.a. statsstøtte til privat hospitalerne frem for fælles velfærd!

Mine skattekroner skal bruges til gavn for vores fælles velfærd, og ikke til foretagender hvor det er profitmaksimering der er målet som kun er til gavn for en lille elite og ikke almen vel. Vi socialdemokrater vil have velfærdsstaten tilbage - hvor det er hensynet til den enkelte borger der er i centrum og ikke som nu, hvor det er hensynet til skattelettelser og statsstøtte til det private erhvervsliv der er i centrum.

onsdag den 27. maj 2009

Politisk beretning Faxe kredsgeneralforsamling maj 2009


Jeg vil gerne indlede med at sige tak til alle jer – der valgte at stemme på mig – som jeres lokale folketingskandidat. En klar valgsejre der tilkendegav – at man gerne vil have en lokal kandidat – når man får muligheden.

Min politiske beretning vil naturligvis – bære præg af – at jeg kun har været folketingskandidat i et ½ år. Og selvfølgelig også af - at jeg desværre ikke sidder i folketinget endnu!

Der er ikke meget - der tyder på – at der bliver folketingsvalg lige om hjørnet – selvom vi gerne så Helle som statsminister nu.

Men til gengæld har vi et EP valg lige om lidt – et valg hvor interessen fra befolkningens side ligger meget lavt. Det er et kæmpe problem for vores demokrati – når man tager i betragtning - hvor stor indflydelse EU reelt har på vores hverdag. Vi socialdemokrater skal blive bedre til at gøre EU nærværende - i vores politiske debatter. Hvis vi f.eks. skal kunne tøjle de ødelæggende kapitale kræfter som vi ser her i finanskrisen – er vi derfor nød til at have fælles regler på dette område i EU.
Så det er bestemt ikke ligegyldigt – hvilken politisk holdning der kommer til at præge EU-parlamentet de næste 5 år. Vores ansigt i EP skal være Britta Thomsen – derfor er det meget vigtigt – at man stemmer personligt på hende.

Landspolitik
Selvom det kun er et ½ år siden jeg blev jeres kandidat – er der sket meget landspolitisk i denne periode. Vi har sendt Anders Fogh til NATO – desværre uden hans minimalstat som han tro væbner Lars Løkke har overtaget.
Nu hvor Lars Løkke har fået rigsrevisionen på nakken - efter hans kammerateri med privathospitalerne - til næste 1 mia. kr. - tror i så - det får nogen konsekvens for ham? Eller hvad med hans kronprins - som har fået en kæmpe næse – nå nej det er jo et led i hans opdragelse - når han skal være den næste partileder af venstre.

Samtidigt overtog Claus Hjort finansministeriet – den selvsamme mand - der har forsøgt at forringe dagpengene – så sent som sidste år. Hvis det var lykkedes - havde mange af vores arbejdsløse - her i Faxe kredsen - stået endnu ringere end de gør nu.

Vi har en regering siddende - der i den grad er ligeglad med fællesskabet – hvor vi ser stigende ulighed i form af stigende fattigdom - hvor børnene rammes hårdt. Vi ser en stigende andel af unge der ikke få en uddannelse - og sådan kunne jeg desværre blive ved! Alt i mens - vi har den værste finansielle krise rasende - i mands minde. Hvor behovet for politisk handling skriger til himlen – hvis vi skal forsøge at imødegå den galoperende arbejdsløshed – hvor over 1000 dansker om ugen mister deres arbejde - og prognosen desværre spår et ledighedstal på 150.000 - når året er omme.

Alle jer der kender til ledighed – ved hvor ødelæggende det kan være for familien - både økonomisk - men så sandelig også socialt. Jeg er selv opvokset med en far - der var uddannede murer - som i lange perioder var arbejdsløs– det var så grelt - at han af to omgange - først i 76 og siden 1990 - måtte tage til Sverige for at arbejde. Derfor er jeg meget glad for - de politiske tiltag, vi som socialdemokrater har taget. Mureren og de andre arbejdsløse rager os – og ikke som regeringen - hvis mål er at trykke lønnen med den stigende ledighed.

(Det der undre mig meget er – hvad har virksomhederne brugt pengene til – i den lange periode der har været vækst og overskud? Noget af overskuddet er selvfølgelig gået til ny investeringer – men krise er ikke mere end et 1 år gammel – hvorfor har de ikke gemt lidt på kistebunden - så de i det mindste kunne betale de overenskomster - de har indgået - jeg synes det er lidt for nemt - at smide ansvaret over på den enkle lønmodtager - og forlange at han skal være solidarisk)

Vi socialdemokrater gik jo netop med i bankpakkerne – ikke af medlidenhed med bankdirektørerne - men af hensyn til at sikre fortsat erhvervsudlån - til at fastholde arbejdspladser. Dette er jo langt fra nok – som ledighedstallene desværre viser. Vi socialdemokrater startede allerede sidste år - med at vise vejen ud af arbejdsløsheden - ved at kræve kommunernes anlægsloft ophævet. For derefter at fremlægge vores vækstplan på 36 mia. kr. – til at få den offentlig sektor op på skinner igen - og derved skabe 42.000 nye jobs.

Regeringen har valgt deres skattereform som svaret på krisen – ved at forgylde de velhavende med skattelettelser for 30 mia. kr. – hvilket kun skaber 5000 nye jobs. Den borgerlige regering er ude i et ideologisk korstog mod velfærdstaten – de er hamrende ligeglade med fællesskabet.

Vi skal vinde de næste 3 valg – det gør vi ved i fællesskab - at synliggøre socialdemokratisk politik. Det har vi jo allerede gjort i vores kreds - fordi vi er Superkreds - og selvom det ind i mellem er hårdt – tror jeg helt sikkert at det betaler sig – at være så aktive. Jeg er sikker på at det kan ses ved de kommende valg.

Lokalt
Lokalt er vi i Faxe kredsen meget hårdt ramt - af den galoperende arbejdsløshed – Stevns kommune er den kommune på Sjælland - der ligger højeste i stigningen i ledighed - fra juni 2008 og frem til januar 2009. Dog følger Faxe kommune ikke ret langt efter desværre. Og hvad være er – at største andel af disse arbejdsløse - er unge mennesker. - Vi er i forvejen et område - hvor andelen af unge der får en ungdomsuddannelse – er lav. - Der er ingen tvivl om – at vores kommuner sagtnes kunne bruge den socialdemokratiske vækstpakke. - Den mere langsigtede løsning - må derfor set med mine øjne – være at gøre det obligatorisk - at alle unge får en erhvervs kompetencegivende uddannelse. - Samtidigt skal vi politikker i fællesskab - presse på for at få flere uddannelsestilbud i vores område – og ikke som nu - hvor vi mister uddannelser.

Mht. til infrastrukturen ser det ud til - at vi forhåbentlig får den nye jernbane over Køge – som i øvrigt af mange eksperter bl.a. DTU - bliver udråbt til den meste fremtidssikret løsning - også i forhold til Femer forbindelsen. - Så er det jeg spøger: - ”Hvad venter vi på?”

Afslutning
Socialdemokraterne har altid været dygtige til at skabe job - sidste gang var under Nyrup - efter vi havde overtaget regeringsmagten - fra de borgerlige. - Nyrup regeringen formået i deres periode - at bringe arbejdsløsheden ned - med over 200.000 - samtidigt med - at de investeret i modernisering - af den offentlige sektor.
Vi kan gøre det igen – med vores vækstpakke – hvor fokus er på 6 hovedområder som: miljø, klima og energi, modernisering af den offentlige sektor, uddannelse til omstilling på arbejdsmarkedet, kollektiv trafik, billige boliger, byudvikling og vedligeholdelse.

Fri og lige adgang til sundhed, uddannelse osv. er det - som altid har kendetegnet det socialdemokratiske velfærdssamfund - som generationer før mig har kæmpet så hårdt for. - Et fællesskab - der helt klart - er værd at kæmpe for.

Vi kan - hvis du vil

Tak for ordet

lørdag den 23. maj 2009

Dør til dør kampagne

Denne kampagne metode kan varmt anbefales. Det er en alle tiders måde at møde sine vælger på.
Det er meget vigtigt for mig, at få et indblik i, hvilken behov og forventninger vælgerne har til os politikere. Det er jo før set, at politikker og vælgerne er gået helt skævt af hinanden!
Nu er det altså engang sådan, at det er min opgave at repræsentere vælgerne. Derfor er det også min pligt og mit ansvar, at få opsøgt den viden vælgerne har. Derfor mener jeg, at denne form for oplysning/kampagne bør være et løbende must når man er i front politisk. Hermed en opfordring til alle kandidater det være sig byråd, region, EP og folketing.

God fornøjelse - og til jer ude bag ved dørene på gensyn....

mandag den 4. maj 2009

Politisk foto Collage 
Posted by Picasa


lørdag den 2. maj 2009

1. maj tale Faxe kredsen


Godmorgen alle sammen - og velkommen til 1. maj.

Det her er min første 1. maj tale - som jeres folketingskandidat. Derfor vil jeg benytte indledningen - til at fortælle hvad 1. maj betyder for mig.

1. maj er for mig en dag - hvor man bl.a. fejer de resultater - som generationer før mig - har kæmpet så hårdt for.

Når jeg tænker på de historier - min nu afdøde morfar - som i øvrigt var en stolt soc.dem til hans død - har fortalt om de usle forhold - han som ung karl blev budt af bønderne. Skulle man tro - at det var foregået - for flere hundrede år siden!

Men kære venner - det er ikke mere end 80 år siden!

Resultatet af hans og andres utrættelige politiske kamp - gennem et helt liv - for at skabe et velfærdssamfund til os – ses i dag - hvor lighed, frihed og solidaritet er en selvfølgelighed - for de fleste - i deres hverdag.

De ”gamle kæmper” har gjort det godt – tusinde tak for det!

Derfor er 1. maj dagen hvor vi husker hinanden på - at kampen for et bedre samfund aldrig stopper – ligesom vores forfædre var klar over. Derfor vil 1. maj altid have sin berettigelse som politisk og faglig kampdag!

1. maj er dagen – hvor vi minder hinanden om - at dette fællesskab er forudsætningen for - at skabe en bedre hverdag – end at gøre det hver for sig. En hverdag hvor alle har en mulighed - uanset ens hudfarve, politisk, religiøs og sexuel overbevisning

1. maj er også dagen hvor man skal gøre status – hvordan har ligheden, friheden og solidariteten det i dag? Især efter 8 års borgerlig politik – hvor den politiske dagsorden er at indføre minimalstaten – det foregår ikke længere af bagdøren – nu bruger de i stedet - en hel ladeport!

*****

Vi ser nu en stigende ulighed – bl.a. i form af stigende fattigdom – og ulig adgang til vores sundhedsvæsnet. Et sundhedsvæsnet hvor regeringen med Lars Uløkke i spidsen – har skabt et A og B hold. Det har han gjort - ved at indføre skatte finansieret - private sygeforsikringer til de velhavende – imens os andre, de kroniske syge, pensionisterne og de fattige på en overførelse indkomst - må nøjes med lange ventelister og nedslidte hospitaler.

De borgerlige taler så tit om - at alt skal ud i fri konkurrence – sjovt nok gælder det ikke privatsygehusene - som igennem de sidste 7 år - har modtaget en overpris - af dine og mine skattekroner på næsten 1 mia.! Hvad pokker bilder Lars Løkke sig ind – profit til privathospitalerne er mere vigtigt for ham - end at undgå ventelister for folk med livstruende sygdomme - som kræft og hjertesygdomme. Sundhedsvæsnet vil altid være dyrt – derfor vil vi socialdemokrater bruge pengene på - at behandle borgerne - frem for at forgylde privat-hospitalerne. Derved genskaber vi et sundhedsvæsnet - hvor det ikke er pengepungen der er afgørende for - hvilken behandling du som borger kan få!

Derfor skal skattefradraget for de private sygeforsikringer afskaffes – og overbetalingen fra det offentlige til privathospitalerne stoppes – med andre ord at fjerne statsstøtten som jo normalt er noget de borgerlig har travlt med at gøre – men der jo som bekendt forskel på den lille mand - og stor kapitalen!

*****

Vi ser nu et fald i graden af frihed – hvor den stigende arbejdsløshed gør – at man ikke længere kan vælge og vrage mellem forskellige arbejdspladser! Hver uge bliver 1000 mennesker ledige – hvilket betyder at når året er omme - vil 100.000 være arbejdsløse. Vi ser desværre at ledigheden i vores område er galoperende. Og at den største andel af disse ledige - vil være unge mennesker.

Hele vinteren har Lars Løkke, Claus Hjort og Lene Espersen ikke ville gøre noget - for at minimere ledigheden - for som Lars Løkke den gang sagde - så vil krisen jo være ovre her i sommer! Så i stede for en vækstpakke - lavede Lars Løkke i foråret hans skattereform - som også kaldes en rødvinsreform – tja hvad skulle den ellers have heddet med den far?

En reform som ikke skaffer nævneværdige arbejdspladser – men i stedet skaber en større ulighed i samfundet.

Denne stigende arbejdsløshed og sociale ulighed - vil lægge et yderligere pres på vores kommuners økonomi – i mistet skatteindtægter men også pga. den sociale derout - der følger med ledighed. Jeg kan derfor konstatere - at solidariteten også har det skidt. For denne Løkke regering ønsker IKKE - at være solidarisk med de ledige – de vil hellere give de velhavende skattelettelser – det er jo også en måde at købe vælger på!

Vi socialdemokrater vil hellere lave politiske ansvarlige løsninger der virker - frem for at lefle for vælgerne. Vi har derfor fremlagt en samfunds solidarisk vækstplan – der vil skabe 42.000 nye arbejdspladser. Nu er det jo sådan – at vi i dag - har en offentlig sektor der i den grad er slidt ned til sokkeholderne – derfor er planen både sund fornuft og økonomisk ansvarlig.
Alene vores skoler trænger til at blive renoveret – og få de ny toiletter - som Anders Fogh ellers lovede ved sidste valg.

Infrastrukturen trænger i den grad også til investeringer – hernede er vi jo vant til de såkaldte kreaturvogne – og kombineret med de dårlige jernbaner – er man jo nød til at opsøge fyssen en gang om ugen - for at klare de daglige rysteture i toget! Og så er der alle dem som sidder i daglig kø på motorvejen - og spilder kostbar tid der kunne være brugt på familien.

Der er masser af arbejde i - at rette op efter de borgerlige!

Vi vil bruge 36 mia. kr. på vores velfærdsstat - Lars Løkke vil jo minimalstaten - og han vil derfor bruge 30 mia. kr. til skattelettelser. Det er almindeligt økonomisk lærdom - at målrettet investeringer giver langt mere vækst i samfundet – fordi alle pengene bruges direkte - og ikke som skattelettelserne – der bl.a. går til import og opsparing.

Vi har før vist vejen ud af arbejdsløsheden - og det er vi klar til igen!

*****

Derfor har vi socialdemokrater siden sidste 1.maj - været meget mere på gaden end nogensinde før. Og jeg kan godt røbe – at vi faktisk har det sjovt sammen – når vi er på gaden.

Tusinde tak til alle jer – der har ydet den ekstra indsats i det forgangne år.

Men vi har fortsat brug for alle kræfter - hvis vi skal vinde de næste 3 valg.

I år har vi et EP valg – et kommune/reginonsvalg og de næste 2 år skal vi bruge for at sikre - at vi får en ny regering.

Jeg håber derfor - at endnu flere af jer - vil deltage i disse aktiviteter og valgkampe. Lad det hermed være en invitation!

For de kommende valg bliver ikke vundet af os politikker – men af os socialdemokrater i fællesskab.

*****

Lighed, frihed og solidaritet skal der med al tydelighed stadig kæmpes for. Der er stadig områder i vores samfund der halter langt bag ud – den nuværende regering har bestemt ikke gjort det bedre – tværtimod.

Og som jeg nævnte i min indledning - er det ikke mere end 80 år siden – at min morfar oplevede usle arbejds- og livs forhold.

Han og de andre store kæmper er nået langt - i deres kamp for velfærdssamfundet – derfor er det også min pligt og mit ansvar - at sikre at denne arv bliver forvaltet og forrentet til noget bedre.

Derfor kære kammerater vil jeg bede jer om – sammen med mig – i fællesskabets ånd - at slås for et bedre velfærdssamfund - til gavn for os alle - også i fremtiden.

Derfor vil jeg slutte af med – at ønske jer alle:

God kamp og
fortsat god 1. maj!

fredag den 27. marts 2009

Galoperende arbejdsløshed på Stevns og i Faxe


Arbejdsløsheden er steget stærkt de seneste måneder, hvor det især er indenfor bygge- og anlæg, industri og privat service - stigningen er størst. Vores område er meget hårdt ramt, Stevns ligger blandt de 20 kommuner (som nr. 13) med de største arbejdsløshedsstigninger siden juni 2008, skarp forfulgt af Faxe som ligger på en 23 plads. Det er især de ufaglærte 3 F’ere og folk indenfor bygge- og anlæg sektoren der bliver hårdt ramt.

Denne galoperende arbejdsløshed vil ramme begge vores kommuner hårdt, dels i mistet skatteindtægter og dels den udgift der helt sikkert vil blive pålignet vores kommuner - ved den beslutning regeringen har truffet om, at overføre beskæftigelsessystemet til kommunerne. Derudover kommer så sandelig de personlige og sociale omkostninger ved ledighed - for de familier der bliver berørt.

Derfor er der ingen tvivl om, hvor ødelæggende den nuværende regering er for vores område, de vil intet gøre andet end at give skattelettelser som primært batter noget hos de rige Nordsjællandske kommuner og meget lidt hos os.

Hvis det fortsat skal være attraktivt at bosætte sig i vores område, må vi kunne fastholde vores borger i deres beskæftigelse og sørge for ordentlige uddannelsesmuligheder.

Socialdemokraterne vil gøre noget for vores ledighed i området, nemlig ved at sætte gang i byggeriet i form af at renovere og modernisere vores meget nedslidte offentlige institutioner som vores skoler, dagsinstitutioner etc. Vi vil også sætte gang i nye almene boliger som almindelige borger har råd til, sætte gang i at forbedre vores infrastruktur - som i høj grad er påkrævet. Vi kan derfor på denne måde bremse den galoperende ledighed i vores område.
Så ved at målrette den offentlige efterspørgsel i form af bl.a. renoveringer og nybyggeri, opnås en langt højere effekt på beskæftigelsen og velfærden end ved at give skattelettelser.

Derfor er det ud fra et økonomisk og menneskeligt synspunkt, både ansvarligt og sund fornuft det som vi socialdemokrater vil - i vores vækstpakke for Stevns og Faxe kommune.

tirsdag den 24. marts 2009

Stigende fattigdom i Danmark


I 2003 indførte regeringen sammen med DF det såkaldte kontanthjælpsloft – foruden dette havde man allerede lavet yderligere stramninger i form af starthjælp og integrationsydelsen. Regeringen har gjort dette fordi de har den klare opfattelse, at det skal kunne betale sig at arbejde! Så effekten af disse tiltag må jo kunne ses, med den høje vækst og lille ledighed vi har haft de sidste år! Der kan derfor ikke være mange ledige tilbage i disse grupper.

MEN hvad er det nu vi ser!

Vi ser at fattigdommen i Danmark er steget med 26 % fra 2001 svarende til 55.000 personer hvoraf de 43.000 har været fattig i mindst tre år. Det er især indvandrere og enlige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse der hænger fast i fattigdom. Så de borgerliges tese om at det skal kunne betale sig at arbejde - holder ikke, tværtimod fastholder de lave ydelser mennesker i fattigdom over en længere årrække. Man behøver ikke at være økonomi professor for at regne ud, hvor svært det må være at få det til at løbe rundt økonomisk, at skulle prioriterer mellem børnefødselsdage og mad, og samtidigt skulle kunne forklare det for ens børn.

Det kan ikke være rigtigt – at vi fortsat har grupper i vores fællesskab, der bliver holdt udenfor den velfærd som vi alle opfatter som normal. Nu viser alle undersøgelser at de nedsatte ydelser ikke får folk i arbejde – taberne her er i høj grad børnene, som intet ansvar har!

Helt ærligt! – det kan vi ikke være bekendt!

Derfor siger vi socialdemokrater - at de alt for lave sociale ydelser som bl.a. kontanthjælpsloftet og starthjælp skal afskaffes – og i stedet skal der gøres mere for at skaffe og fastholde mennesker i arbejde. Det gøres bl.a. ved - at sikre at alle unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Her bør man spørge sig selv, om det ikke er en ide, at gøre det obligatorisk at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jeg syntes det, også når man tænker på at andelen af unge uden uddannelse er stigende – heri ligger desværre også nogle af fremtidens fattige gemt!

Jo bedre et samfund er uddannet – jo rigere er det både økonomisk og socialt – men så langt tid den borgerlige regering har magten - vil alle de områder der har med velfærdstaten at gøre, blive fattigere og fattigere. Så for at kunne give de rige skattelettelser – skaber man fattigdom, en såkaldt omvendt Robinhood.

Som Poul Henningsen engang har sagt: "Der er noget selvmodsigende og tåbeligt ved, at netop borgerskabet hylder fattigdommen som flidens forudsætning. Rigdom er øjensynligt kun skadelig for fattigfolk. De rige kan sagtens tåle at være rige uden at tabe initiativet og arbejdsomheden." Man skulle tro at han havde mødt den nuværende regering!!

mandag den 23. februar 2009

Nu kan det være nok


Så skete det igen – at der blev skudt i København, Næstved og Haslev! Det kan simpelthen ikke være rigtig, at vores samfund skal udvikles i sådan en afstumpet retning. Jeg vil ikke finde mig i, at mit samfund udvikler sig til et samfund hvor man skal spærres inde bag end masse sikkerhed, i sin egen lille bungalow. Vi er nød til at sætte massivt ind, dels ved en her og nu indsats og dels ved en indsats der rækker ud i fremtiden.

En her og nu indsats er en større politiindsats, hvor vi afsætter de midler som der er brug for samtidigt med at vi nedprioriterer på andre politimæssige områder, herunder bl.a. Christiania for at få frigivet nok mandskab. Mandskabet skal bruges til at mandsopdække de forskellige kriminelle bander, optrævle den stigende våbenindsmugling og til øget patruljering. Den mere langsigtede løsning er at sikre at kommunerne har de økonomiske ressourcer til rådighed til en indsats over for de børn og unge som mistrives. Den borgerlige regering har jo netop ikke gjort ret meget på det område hvor børn/unge mistrives. Idet de holder kommunerne i et økonomisk jerngreb der gør, at uanset om kommunerne vil det eller ej, er de nød til også at holde igen på bl.a. foranstaltninger der vedr. børn/unge.

Regeringen er derfor indirekte med til at skabe denne øgede utryghed, da man er mere interesseret i at give skattelettelser frem for at sikre en tryg velfærdstat. Der er ingen tvivl om at skal vi stoppe dette skyderi vanvid, kommer det til at koste mange penge både på det korte og på det lange sigt – jeg tvivler på regeringens vilje i denne sammenhæng.

Det har altså konsekvenser når man spare på velfærden – denne her gang er konsekvensen en stigende utryghed! Så jeg spøger:” Er det de skattelettelser værd?” Svaret er et rungende NEJ!

tirsdag den 17. februar 2009

To fluer med et smæk


Vi har lige hørt i pressen at investeringer i velfærden skal iflg. Anders Fogh ske på rette tid og sted!

Kære statsminister du har åbenbart ikke opdaget at vores velfærd er nået langt ud over sidste holdbarhedsdato. Vores offentlige institutioner er i et så voldsomt forfald, at venter vi ret meget længere falder de i ”grus” til skade for vores fællesskab. Samtidigt oplever vi nu en finanskrise med en galoperende arbejdsløshed!

Så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk! For det første, se at få bragt vores fælles velfærd på skinner igen og for det andet, se at få skabt de arbejdspladser der er stærkt brug for nu!
Men regeringen er mere interesseret i at opnå minimalstaten for at kunne give skattelettelser og sørge for, at virksomhedsejerne ved den stigende ledighed kan trykke lønnen - lige efter den ultraliberale politiske drejebog!

Socialdemokraterne vil handle nu for velfærden, fællesskabet og sætte gang i beskæftigelsen inden det er for sent. Vi var på rette tid og sted i 1990’erne da vi bremsede ledigheden – og det er vi igen.

onsdag den 21. januar 2009

"Behandling" af krisen - brug offentlige penge


Det er næppe undergået nogens opmærksomhed at vi befinder os i en finanskrise, af en voldsomhed som ikke er set siden 30’erne. De borgerliges løsning på denne er et par bankpakker og fortsat skattelettelser! Så den finanslov de borgerlige vedtog, har slet ikke længer afsæt i virkeligheden som de oven i købet kaldte ”tæt på neutralt”!

Finansloven holder jo ikke længere, tværtimod går vi mod negativ vækst og stærk stigende ledighed. Derfor skal anlægsloftet, der er indført for at forhindre en overophedning og mangel på arbejdskraft, ophæves øjeblikkeligt. Vi skal have gang i økono-mien derfor vil det være sund fornuft og økonomisk ansvarligt, at sætte gang i alle de anlægsprojekter som kommunerne mener, er økonomisk fornuftige.

Nu har vi en enestående chance for at få gjort noget ved vores nedslidte offentlige institutioner og infrastruktur til gavn for fællesskabet. De positive effekter af sådanne investeringer giver rigtig meget på det korte og lange sigt. Dels holder man gang i beskæftigelsen og dels får man opgraderet vores fælles velfærd til gavn for os alle også ud i fremtiden.

Men de borgerliges ideologiske kamp er jo minimalstaten derfor vil de kun hjælpe de private aktører, ved et par bankpakker og ved at give skattelettelser.
De borgerliges skattelettelser er som at tisse i bukserne det varmer her og nu, men så bliver det sgu koldt!

Finansieringen af disse offentlige investeringer sker ved bl.a. at etablere en oliefond med indtægter fra Nordsøen og andre gode bud. Så tag et kik på socialdemokraternes finanslov, der ligger recepten og medicinen på de sygdomme som vores samfund er ramt af!

En af sygdommene hedder:” Den borgerlige regering” så helbredelsen på denne vil være at stemme på social-demokraterne næste gang.

lørdag den 17. januar 2009

A-kasserne i kommunalt regi - en ideologisk kamp?


Regeringen, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har hen over hovederne på arbejdsmarkedets parter besluttet at kommunalisere de statslige jobcentre og finansieringen af dagpengene.
Der ligger ikke noget salig belæg for at denne manøvrere vil gøre det bedre for den ledige snarere tværtimod. Som det er i dag er a-kasserne langt bedre til at sørge for job til de ledige!

Hele denne manøvrere har en social slagside hvor kommuner med mange ufaglærte og få arbejdspladser ved stigende ledighed bliver økonomisk ramt. Eller hvis en stor arbejdsplads i kommunen lukker er der pludselig mange flere der skal på dagpenge. Denne udgifts stigning føre til, at kommunen mangler disse kroner i budgettet. Så må man jo finde dem et andet sted!! Kommunerne har jo ikke bestilt andet de sidste mange år, at finde den ene besparelse efter den anden. Så buddet på hvor man vil finde pengene er ikke særligt svært, det vil være de tunge områder som ældreplejen eller børneomsorgen der må finansiere regeringens ideologiske korstog.

Jens Vibjerg fra venstre har selv tilkendegivet at der ikke er nogen særlig grund til at man kommunaliserer jobcentrene. Så hvorfor? Netop fordi at det her er skridtet mod et enstrenget system hvor a-kasserne nedlægges og flyttes over i kommunerne, så man kan spidse dem af med kontanthjælp. Det vil selvfølgelig svække fagbevægelsen som trods alt er en betydningsfuld barriere mod det liberalistiske ulighedssamfund!