mandag den 21. december 2009

Nej til julehjælp - afskaf fattigdom


Karen Elleman udtaler at hun er imod statsliggjort Julehjælp som forslået af oppositionen, fordi hun mener det åbenbart vil blive en permanent ordning, der undergraver de frivillige organisationer.

Jeg synes det er et ganske glimrende forslag med statslig julehjælp, ideen opstår kun fordi regeringen har forsømt en gruppe borger der IKKE har fået andel i den stigende velstand der har været over en lang periode! I stedet har man haft travlt med at give de velhavende skattelettelser, give bankpakker og div. lempelser for erhvervslivet.

Hvis man over denne periode havde ført en retfærdig fordelingspolitik, havde vi ikke stået i denne fattigdoms situation. En situation hvor det er børn der ikke får den jul og de julegaver som vi andre opfatter som en naturlig del af vores Jul. Derfor er det jo Karen Ellemans eget valg om ordningen skal blive permanent eller ej!

Jeg synes derfor at denne regering støttet af Dansk Folkeparti ikke kan synke lavere, når man med hænderne i skødet kan acceptere, at en gruppe børn helt uden skyld bliver ramt så hårdt af fattigdom! De har haft 8 år til at gøre noget ved fattigdoms problemerne og hvad værre er, de har ikke engang en handlingsplan for at få nedbragt det stigende antal fattige mennesker. Regeringen og DF ønsker fattigdom fordi folk ellers bliver dovne og ikke vil arbejde! Det er som Poul Henningsen engang har sagt: "Der er noget selvmodsigende og tåbeligt ved, at netop borgerskabet hylder fattigdommen som flidens forudsætning. Rigdom er øjensynligt kun skadelig for fattigfolk. De rige kan sagtens tåle at være rige uden at tabe initiativet og arbejdsomheden." Det er derfor et politisk valg, om der skal være fattigdom i vores samfund eller ej.

Jeg er ikke i tvivl, jeg ønsker et samfund, hvor der ikke er brug for en permanent statslig julehjælp, fordi vi socialdemokrater på forhånd har sikret en retfærdig fordelingspolitik og ikke brændt pengene af til de velhavendes skattelettelser!

onsdag den 16. december 2009

Hvorfor så ringe handicap-boliger?


Der er ikke en dag uden, at vi hører om markante svigt på de sociale områder. Denne gang er det manglende handicapboliger der gør, at unge mennesker med handicap må bo på plejehjem. Vi har en boligmasse på handicap området der i den grad trænger til at blive moderniseret, hvor vi har handicappet der bor på 20 kvadratmeter uden bad og toilet!

Hvor mange af os ikke handicappet ville finde sig i så ringe boligforhold?

Vi byder de handicappet nogle tilstande som ikke selv jeg ville finde mig i! Vi kan ikke være det bekendt. Når man også tager i betragtning, at velstanden i samfundet er steget de sidste mange år, hænger dette ikke sammen. I tørre tal er de offentlige investeringer i handicapboliger og vedligeholdelse faldet fra 518 mio. kr. i 2001 til 177 mio. kr. i 2008 hvilket svarer til et fald på 66 %!

Hvorfor dette voldsomme fald på trods af, at antallet af mennesker med handicap er stigende?

Fordi vi har en regering der sammen med Dansk Folkeparti har dikteret et skattestop overfor kommunerne og heller vil give de velhavende nogle store skattelettelser, der gør at kommunerne må spare på anlægsbudgettet frem for på servicen, for at få det til at løbe rundt.

Det her er jo hul i hovedet når vi alle ved, at der er et akut behov for at skabe flere arbejdspladser med den galoperende ledighed især indenfor byggeriet, som vi ser nu. Derfor vil vi socialdemokrater bruge 1. mia. kr. i vækstplanen på boligområdet fra marts 2009 til bl.a. fremrykning af investeringer i handicapboliger, nye lånemuligheder for kommunerne til byggeri af ældre- og handicapboliger.

Jeg synes det er sørgeligt, at jeg må konstatere, at vi fortsat har grupper i vores fællesskab, der bliver holdt udenfor den velfærd som vi alle opfatter som normal. Derfor skal mine skattekroner gå til fælles velfærd herunder nok tidssvarende handicapboliger og IKKE til de velhavendes store skattelettelser!