fredag den 25. marts 2011

Det lyder godt nok sygt!


I 21 Søndag kunne vi høre om flere på sygedagpenge der blev tvunget til at tage Lykkepiller hvis de fortsat skulle opretholde deres sygedagpenge! Idet alle behandlingsmuligheder skal være udtømte før man kan gå videre i sagen. Det lyder godt nok sygt!

Når man så oven i købet ved at lykkepiller for det første kun virker på 10 til 20 % af befolkningen, for det andet kan medføre en forhøjet risiko for selvmord og for det tredje har nogle meget alvorlige bivirkninger.

Hvordan kan man uanset lægeordination forlange at et menneske, skal modtage en behandling hvor der er overvejende sandsynlighed for, at vedkommende får det værre! Og hvor effekten er så ringe!

Jeg er rystede over at beskæftigelsesministeren ikke tager afstand fra denne praksis, hun vælger at fastholde at folk på sygedagpenge skal medvirke til behandling! Uanset hvor langt ude denne tvangsbehandling kan være. Men hun håber vel at folk siger nej, så er de sygedagpenge jo sparet! Så langt rækker hendes liberale sindelag ikke.

For er du af den ene eller anden grund havnede udenfor arbejdsmarkedet med udsigt til et længere varende forløb, er det efterhånden blevet tydeligt for enhver, at du ikke regnes for noget som helst! Du bliver set på som en udgift, som man skal slippe af med så hurtigt som muligt. Riget fattes penge og nogen skal jo betale regningen for en forfejlede økonomisk politik de sidste 10 år! Du kunne nok godt bidrage hvis du gad! Så hvorfor ikke dig på en overførelsesindkomst, de andre som arbejder bidrager trods alt stadig via deres skatter af deres egne tjente penge, og det gør du jo ikke!

Dette er det menneskesyn der er vokset frem i den borgerlige regerings lovgivning de sidste 10 år, og samtidigt klinker det hult når regeringen til stadighed påstår, at de vil tage sig af de svage og syge.

Et menneskesyn jeg vil gøre alt hvad der står i min politiske magt for at få ændret, og sikre at man som syg får et værdigt forløb. At man ikke tvinges til at tage medicin der kan gøre en mere syg eller har en tvivlsom virkning.
Du kan også være med til at ændre dette menneskesyn ved at stemme for, at Socialdemokraterne får regeringsmagten ved det kommende valg!

mandag den 21. marts 2011

Løgn og manipulering


Hvordan var det nu at Lars Løkke sagde i sin nytårstale, noget med at ”langt de fleste på efterløn er hverken mere eller mindre syge end deres jævnaldrende på arbejdsmarkedet”. Et argument som skulle få forslaget om afskaffelse af efterlønnen til at glide nemmere ned.

Hvad viser fakta så, de viser at efterlønnere har tre gange så meget sygefravær som andre ældre lønmodtagere, når de vælger at stoppe! Fakta som oven i købet er fra beskæftigelsesminister Inger Strøjberg.

Og så var der antallet af borger som man forventede ville være på efterløn i 2030 hvor Claus Hjort startede på 121.000 og dermed en besparelse på 16 mia. kr. for derefter at nedskrive antallet til 75.000 - 85.000 men stadig med en besparelse på 16 mia.kr!!!! Det er noget af en tryllekunst!

Og så er der billedet af den golfspillende efterlønner som flere borgerlige har givet udtryk for, vel vidende at kun ca. 2 % af efterlønsmodtagerne er højtuddannede.

Og sådan kunne jeg blive ved! Man får en stærk fornemmelse af en regering der ved løgn og manipulering forsøger at få gennemført sin politik. Og så har jeg ikke engang nævnt Birthe Rønn!

En manipulering man som almindelig borger ikke har en jordisk chance for at gennemskue. Men også et klart bevis på en regering der er slidt ned, når man tyr til et så primitivt våben som at manipulere med fakta.

Så kære Løkke var det ikke rimeligt at spørge befolkningen om de stadig vil føres bag lyset!

tirsdag den 15. marts 2011

Psykiatrien nu og i fremtiden!


Flere af vores unge mennesker har psykiske problemer og får ikke den rette hjælp! Man anslår at omkring 10-20 % af befolkningen vil i løbet af deres liv lide af en psykisk sygdom - i varierende grad. Halvdelen af de der i dag tilkendes førtidspension – får pension på baggrund af psykisk lidelse og især flere psykisk syge unge får tilkendt førtidspension. Andelen af førtidspensioneret med psykiske lidelser - er steget med 60 % siden 2001. Et skræmmende højt tal.

Psykisk sygdom forringer livskvaliteten for både patienter og omgivelserne. Som nogle af jer måske har læst i Dagbladet, har jeg som beboere i et alment nyttigt boligselskab i Haslev det meget tæt inde på livet. Denne ene person har skabt en stor utryghed hos de ældre og børnene. En utryghed der udmønter sig i bl.a. fysiske lidelser som dårlige maver. Det indtryk man får er, at personen ikke får den rette behandling og samtidigt forventer man – at lejerne år efter år kan udvise denne rumlighed. Og hvad værre er, at forståelsen for den psykiske syge også efterhånden kan ligger på et meget lille sted! Dette fører jo netop på sigt, til en større stigmatisering og marginalisering af denne gruppe mennesker.

Derfor er det meget vigtigt at psykisk sygdom sidestilles med fysisk sygdom. Hvor hurtig og relevant behandling er afgørende for om vedkommende får en uddannelse eller fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi skal have samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien op at stå igen også økonomisk. Den tidligere forbindelse blev splittet op da man besluttet kommunalreformen, endnu en hovsa fejl skabt af hastværk for at gennemføre strukturreformen. Hvordan vi imødegår den voldsomme stigning i førtidspensionering siden 2001 er et spørgsmål jeg finder meget relevant – at få gennemdiskutere.
Kan vi indrette vores samfund, så tilværelsen ikke behøver at være så målrettet og stressede! Hvad kan vi selv gøre – som forældre og pårørende?
Det vi kan gøre her og nu – er at udvide adgangen til psykologbehandling for ikke -psykotiske lidelser efter henvisning fra praktiserende læge. Undersøgelser dokumenterer at rette psykologbehandling medfører, at størstedelen af de personer der var sygemeldte før behandling kommer i arbejde igen.

Det er et område som jeg ikke har den store indsigt i, så jeg kunne godt tænke mig nogle bud fra jer medlemmer evt. her i bladet eller sendt på mail til mig på, hvad vi gør, for at undgå at så stor en gruppe unge mennesker havner i pensionering! Men hvad der er ligeså vigtigt at gruppen af psykisk syge får den rette behandling.

Hvad er dit bud på et værdi liv som psykisk syg?