onsdag den 28. august 2013

Politisk beretning 30/5-2013 Faxekredsen


Et år er gået rent politisk hvor arbejdet har været præget af, at vi i S tager ansvar i en krisetid såvel på landsplan og lokalt. En periode hvor vi med Helle Thorning’s egne ord er gået ”reformamok”. En periode hvor hensigten for S er, at få Danmark igennem krisen med et styrket fællesskab og et langt mere robust Danmark.

En krise der desværre har vist sig langt mere alvorlig og dyb end først antaget. På trods af dette har regeringen gennemført en stor del af deres regeringsgrundlag. Beslutninger som også for en socialdemokrat ikke alle har været lige lette, men det er de vilkår en flerpartisregering har når enighed skal opnås og samtidigt er en mindretalsregering, der skal sikre sig sit flertal.  Det er især her at kommunikationen med vælgerne og det politiske bagland ikke har været godt nok. Hvilket regeringen selv har indrømmet, derfor ser jeg frem til en større inddragelse, flere forklaringer og reelle svar i det kommende politiske år. Det er altid en fordel at have flere ”ejere” til beslutningerne også i forhold til langtidsholdbarheden. Vi er langt fra i mål, men vi er godt på vej!

Kort og langt sigt
Regeringens strategi har været her og nu, at skabe balance mellem statens indtægter og udgifter, efter det hul VKO havde slået i kassen, samtidigt med at regeringen skubber gang i væksten. Men desværre en opgave det er lettere sagt end gjort, fordi virkeligheden er langt mere komplekst end en økonomisk teori. Utryghed og usikkerhed præger i den grad befolkningen så meget, at de holder på deres penge, og de internationale konjunkturer er kun med til at forstærke sortsynet.

Sigtet med alle reformerne har været, at skabe job, uddannelse - her og nu og på det lange sigt.  2020-planens opgave er ikke bare at lukke VKO’s hul i statskassen, men også at skabe et fremtidigt råderum til udvikling af det danske samfund. Paradokset i fremtiden vil være hvis vi intet gør, at vi vil have en stor gruppe ufaglærte der ikke kan få job, samtidigt med at vi har mangel på faglært arbejdskraft. Derfor er det en rigtig god forretning for butikken Danmark på det lange sigt, at satse på uddannelse - både til de unge og voksne her i en lavkonjunktur - hvor der er ledighed.

Mere og bedre uddannelse til flere
Regeringen har brugt 6 mia. kr. mere på uddannelse siden den tiltrådte. Netop fordi vi tager den fremtidige velfærd alvorligt, og vi vil være med til at udjævne sociale forskelle. På denne måde sikre vi en arbejdsstyrke med de kvalifikationer, som erhvervslivet efterspørger.

Erhvervsuddannelserne har også fået et løfte for at sikre tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft i fremtiden. Vi har lavet en aftale der sikrer langt flere praktikpladser. Vi har givet ufaglærte mulighed for, at uddanne sig som faglærte.

Men uddannelse starter jo allerede i Folkeskolen derfor har Regeringen fremlagt en folkeskolereform.
Det der er behov for er: Alle børn skal lære mere, en folkeskole uden sociale skævheder samt bedre trivsel og læring. I oplægget er der lagt op til regelforenkling, mere efteruddannelse til lærerne og langt bedre brug af IT i undervisningen. Hvor reformen helt præcis ender henne vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor der pågår intense forhandlinger med oppositionen. Dog synes nogle af meldingerne fra forhandlingerne, at gå mod en udvandet reform, men så langt tid V ikke ved om de har en holdning, eller var det et standpunkt eller begge, kan der gå langt tid før vi ser en aftale. 
  
Mindre ulighed i sundhed
Regeringen har fjernet fradraget for sundhedsforsikringer og gjort Privathospitalerne ansvarlige rent økonomisk for egne fejl. De har nedsat ventetiden for livstruende sygdomme. De har fjernet brugerbetalingen på kunstig befrugtning, så alle uanset økonomisk formåen kan få et barn.

Et område som det psykiatriske der har været forsømt under den tidligere regering, har regeringen her sørget for, en langt bedre og mere sammenhængen behandling.

Sygedagpengemodtager
På dette område har Regeringen fremlagt et forhandlingsforslag der sikre alle et økonomisk sikkerhedsnet og gør det ægtefælle- og formueuafhængig. Således at man fremover undgår at drive syge fra hus og hjem. 

Vurderingen af sygedagpengene fremrykkes til 6 mdr. mod 12 mdr. nu. I et forsøg på, at den syge fortsat bevarer kontakten til arbejdsmarkedet.

Fra olie til kollektiv trafik
Efter et servicetjek af Nordsøaftalen endte aftalen ud med, at staten er bundet op på den aftale som den tidligere regering indgik i 2003. En aftale der bestemt ikke er en fordel for samfundet og fællesskabet. Til gengæld fik Regeringen mulighed for, at ensrette beskatningen af olien i Nordsøen, så alle selskaber betaler skat efter samme regler. Det vil konkret give en merindtægt på 28 mia. kr. Hvor pengene begynder at rulle ind fra 2017 i den såkaldte togfond, der har til opgave at forbedre den kollektive trafik, primært med elektrificering af togene. Hvilket vi her i Faxekredsen sætter stor pris på, vi trænger virkelig til nyt materielt på Lille Syd og lavere transporttid kan man altid bruge.
Vækstplan DK
Regeringen har forsøgt siden deres tiltrædelse at skabe og holde hånden under beskæftigelsen. Men under den tidligere regering forsvandt 170.000 arbejdspladser, og desværre er det endnu ikke lykkes at skabe tilsvarende nye private arbejdspladser. Derfor måtte der fra regeringen side ske noget mere, hverken samfundet eller de ledige har råd til, at de havner i langtidsledighed. Man ved fra undersøgelser, at det kan være meget svært, at få den ledige tilbage på arbejdsmarkedet når man først er havnet i langtidsledighed. 

Vi får som sagt brug for den pågældende arbejdskraft på det lange sigt. En vækstplan der indeholder markant flere offentlige investeringer, og der afsættes 1. mia. kr. til efter- og videreuddannelse for de korteste uddannede. Planen indeholder også flere fornuftige grønne klimatiltag.

 Planen byder også på selskabsskattelettelser som set med mine øjne er ”spild” af penge, idet som også Vismændene siger, at vi ikke har et konkurrenceevneproblem. Jeg mener derfor at pengene kunne være brugt langt bedre på, at styrke efterspørgselen ved en nedsættelse af momsen. Men heldigvis har planen en masse andre gode initiativer som gavner den almindelige borger og Danmark nu - og i fremtiden, så jeg lever med selskabsskattelettelserne som et kompromis for en politisk løsning.

Dagpengereform
Efter flere forsøg på at dæmme op for konsekvenserne af VKOR’s dagpengereform i form af akutpakker der desværre ikke har virket tilstrækkeligt, måtte regeringen erkende, at der skulle findes en mere varig løsning end halvårlig lovgivning. Aftalen fjerner en økonomisk utryghed for tusindvis af mennesker, som ellers stod uden arbejde og indtægt fra 1. juli. 
En aftale jeg er meget tilfreds med, for det er socialdemokratisk kernepolitik, at forsøge at holde hånden under borgerne når skæbnen af den ene eller anden grund rammer en!

Fremtiden og den økonomiske politik
Jeg mener at Regeringen i vid udstrækning har gjort hvad den kunne, under de forudsætninger den har lagt til grund i regeringsgrundlaget. Desværre har man valgt, at holde krampagtig fast i VK’s økonomiske politik, en politik der bl.a. bygger på, at et stigende arbejdsudbud skaber sin egen efterspørgsel og dermed nye job. Tilsvarende økonomisk holdning har man haft i EU siden 2008.

Det burde være klart for enhver nu, at det er en forfejlet økonomisk politik i EU hvis man vil have gang i væksten. Vi er i en efterspørgselskrise, som i høj grad er opstået af mangel på tillid og tryghed i befolkningen herhjemme og i EU. I stedet for at forbruge, passer borgerne på deres penge og spare op, for sæt man nu mistede sit job og ingen hjælp kan få!
Danmark er det man kalder en lille åben økonomi, der er meget afhængig af, hvordan vores eksport lande har det økonomisk. Derfor hjælper det ikke ret meget, hvis vi alene begynder at bruge endnu flere penge til den offentlige efterspørgsel - som også vismændene nu anbefaler. Derfor skal regeringen lægge pres på i EU for at få stoppet den sparepolitik med Angela Merkel i førersædet som trækker tilliden, trygheden, os og EU længer ned mod bunden år for år. EU skal sætte gang i efterspørgselen ved, at bruge flere offentlige kroner og dermed skabe tryghed i befolkningen. Specielt de nord europæiske lande har råd til at sætte gang i 
økonomien i EU og skabe job nu og i fremtiden.
                                                                                                                 
Desværre bruger Margrethe Vestager renten som skrækvåben for ikke at følge vismændene. At rente vil stige tja øh bum bum, helt ærligt, renten har aldrig været så lav som den er nu, og på visse fordringer er den negativ! Så en ting kan man være sikker på, kommer der bare lidt mere gang i økonomien vil renten begynde at stige, alene fordi efterspørgslen efter penge til investeringer stiger. Det der er kunsten er, at kunne kontrollere stigningen, og gribe politisk ind, hvis det begynder at køre skævt. Og det er jeg sikker på, at Margrethe Vestager er kvinde for!

På trods af den økonomiske politik er jeg tilfreds med den regering vi har nu, og jeg er helt sikker på, med de borgerlige ved magten havde det set langt værre ud - for den ledige, den unge uden uddannelse, kontanthjælpsmodtageren - og den offentlige velfærd som helhed.