søndag den 1. december 2013

Finansloven fra start med Ø til slut med VK


Jeg deltog i S´s Hovedbestyrelsesmødet i Vejle 29 og 30 november, hvor vores finansminister Bjarne Corydon gav en grundig redegørelse for, hvorfor finansloven endte som den gjorde!
En finanslov som ikke er set så bred siden engang i 90´erne. Når man forhandler finanslov er det regeringens liv - man i bund og grund forhandler om, man kan ikke bare stoppe og vente til forhandlingsklimaet er blevet bedre. Der er nogle klare tidsmæssige rammer for, hvornår statens "husholdningsbudget" skal være vedtaget.

Vi starter med begyndelsen - hvor regeringen havde forbedret forløbet grundigt. Finansloven stater med, at finansministeren på mødet i august fremlægger sit bud på en finanslov for 2014. Et møde hvor det primært går ud på, ikke at komme til at svede - for at komme godt fra start af!(Hvem husker ikke Claus Hjorth i 2009)
Udgangspunktet er 1 mia. kr til anlægsreserver i 2014 og 1 mia. kr. til finansloven - altså i forhandlings reserver i alt 2 mia. kr. i 2014 (i alt 5 mia. kr. i 2014-17).

Det var klart fra starten, at naturligvis skulle forhandlingerne føres med regeringens parlamentariske støtteparti Enhedslisten (Ø). Over 33 møder byggende man stille og roligt - en tilbudliste op til Enhedslisten.
Derfor valgte man at følge Ø's ønske om, at sikre velfærdsforbedringer for de ældre, ved at løfte servicen på området med 1 mia. k.r årligt - hvor kravet om badene for Ø - var meget centrale. Hvor regeringen i stedet ønskede at fordele pengene således, at kommunerne kunne bruge dem indenfor ældreområdet - hvor det kommunaleselvstyre mente, at de bedst ville kunne gavne. Man tilbød øvrige velfærdsforbedringer indenfor jobrotation, psykiatri, kræft (strålepartikelkanon til kræftsyge børn), udsatte børn mv. i alt 1,7 mia. kr. i 2014-17.

Regeringen havde afsat 800 mio. kr. til det grønne område - men valgte her sammen med Ø, at lægge en stor sjat penge oveni. Til en Naturfond hvor staten indskyder 1 mia. kr der ved hjælp af private investors opkøber landbrugsjord - der bør være natur. Ved siden af denne fond ønsket Ø en grøn fond, der skal låne penge til virksomheder - der investerer i energi rigtige løsninger - til en særlig lav rente. Hvilket regeringen sagde ja til - hvor indskudet og statsgarantien forventes at koste 5 mia. kr. over sigt. Regeringen havde derudover - også afsat yderligere beløb til klimaindsats som aftalt i regeringens Klimaplan - og en let bane i Odense. I alt 1,9 mia. kr. 2014-17 altså en fordobling på det grønne område - i forhold til regeringens udgangspunkt!                  

Velfærdforbedringer på arbejdsmarkedet i form af fradrag for fuld fagforenings kontingent, tiltag der skulle imødegå social-dumping bl.a. et ID kort der skal bæres på byggepladser. I alt afsat til området 2,1 mia. kr. 2014-17. Hvilket hele regeringen var enig om - altså S-SF-R! Så der kan rykkes i regeringen, når løsninger skal findes! Det betyder også at det modsatte gælder, så når det ikke lykkedes at få bl.a. "kædeansvar" med, er det fordi der ikke kunne opnås enighed om dette i regeringen. Men som regering er man også nød til, at stå på mål for holdninger - der ikke altid er ens kop te, hvis regeringssamarbejdet skal holde.

I tilbuds-listen kom også forbedringer til unge med lave indkomster. En sammensat pakke af initiativer målrettet dels unge med risiko for hjemløsehed - og dels unge samboende på kontanthjælp - og dels at det skulle kunne betale sig at arbejde - i form af et jobfradrag for kontanthjælpsmodtagere. I alt 0,5 mia. kr. 2014-17.

Til slut på listen - et tilbud om at annullere besparelser i regeringens finanslovsforslag på bl.a. asyl til i alt 0,9 mia. kr.
Samlede tilbud i alt 3,5 mia. kr. i 2014 og i alt 11,4 mia. kr. 2014-17.

Næsten en fordobling af pengeposen - i forhold til udgangspunktet. Det opstod fordi der var et mindre afløb af udgifter på finansloven, der derfor skabte et rum, for at bruge lidt flere penge på Finansloven 2014.
Mon ikke en borgerlig regering havde gemt, eller brugt det på ydereligere skattelettelser - og ikke velfærdsforbedringer!

Desværre valgte Enhedslisten at blive ved med at spænde buen for hårdt, ved at sige nej og kræve mere!
Situationen er derfor for regeringen ægte vanskeligt, og man var bestemt ikke interesseret i et valg. Derfor valgte regeringen at offentliggøre tilbudslisten til befolkningen. Deadlinen for finansloven 2014 er på dette tidspunkt langt overskredet, men på trods af dette - forsøgs to gange ydereligere med Ø - som stadig siger nej, og regeringen meddeler dem, at så må den søge et flertal udenom Ø!

Det fører til en aftale med VK - klaret på 3 møder. Deres liste indeholder ikke for en 25 øre - ægte borgerlig politik, for det der er sket er - at kerneelementerne fra listen med Ø er med: som 1. mia kr til ældreområdet; Øvrige velfærdsforbedringer som psykiatri, kræft (partikelstrålekanon), udsatte børn mv. nu til 1 mia. kr. På det grønne område bibeholdes Naturfond og Odense letbane samt div. tiltag i klimaplanen i alt 1,5 mia. kr. fjernet er Ø's Grøn Fond.
På beskæftigelsesområdet til socialdumping (desværre ikke ID kort) og jobrotation i alt 0,5 mia. kr. 2014-17. De to nye elementer er Fremrykningen af lettelser til små-/mellemstore og forskningsbaseret virksomheder i alt 0,8 mia. kr. 2014 - og man fremrykker forhøjelse af beskæftigelsesfradraget for almindelige og enlige forsørgere i alt 1,4 mia. kr. 2014-17. De to nye elementer er bekendte størrelser, fordi de stammer fra Vækstpakken - som man indgik forlig om i foråret 2013. Og derfor træder i kraft et år før end aftalt i Vækstpakken.
Derudover har VK givet tilsagn om, at stemme for det aktstykke der udmønter kommuneaftalen til juni - og giver derfor regeringen mulighed for, at føre den økonomiske politik og køre regeringen et år mere.
Samlede tilbud i alt 3,2 mia. kr. og 9,6 mia. kr. 2014-17.

Men man kan godt ærgre sig over, at de tiltag på bl.a. arbejdsmarkedet røg ud. Jeg mener helt klart, at ansvaret for at det ikke blev en lidt mere rød Finanslov med Ø - ligger på deres skulder, når man ser på de forskellige udspil. Enten ønskede Ø ikke at indgå i en aftale og dermed påtage sig et ansvar, eller også trænger de til et kursus i forhandlingstaktik!

Men vi fik en endelig finanslovsaftale 2014 der på trods, er bedre end det regeringen spillede ud med i august.


Derfor kan man roligt - kalde det en rød finanslovaftale 2014 - med blå stemmer!      
                                                                                                                 

lørdag den 28. september 2013

Kongres 2013 fotocollageonsdag den 28. august 2013

Politisk beretning 30/5-2013 Faxekredsen


Et år er gået rent politisk hvor arbejdet har været præget af, at vi i S tager ansvar i en krisetid såvel på landsplan og lokalt. En periode hvor vi med Helle Thorning’s egne ord er gået ”reformamok”. En periode hvor hensigten for S er, at få Danmark igennem krisen med et styrket fællesskab og et langt mere robust Danmark.

En krise der desværre har vist sig langt mere alvorlig og dyb end først antaget. På trods af dette har regeringen gennemført en stor del af deres regeringsgrundlag. Beslutninger som også for en socialdemokrat ikke alle har været lige lette, men det er de vilkår en flerpartisregering har når enighed skal opnås og samtidigt er en mindretalsregering, der skal sikre sig sit flertal.  Det er især her at kommunikationen med vælgerne og det politiske bagland ikke har været godt nok. Hvilket regeringen selv har indrømmet, derfor ser jeg frem til en større inddragelse, flere forklaringer og reelle svar i det kommende politiske år. Det er altid en fordel at have flere ”ejere” til beslutningerne også i forhold til langtidsholdbarheden. Vi er langt fra i mål, men vi er godt på vej!

Kort og langt sigt
Regeringens strategi har været her og nu, at skabe balance mellem statens indtægter og udgifter, efter det hul VKO havde slået i kassen, samtidigt med at regeringen skubber gang i væksten. Men desværre en opgave det er lettere sagt end gjort, fordi virkeligheden er langt mere komplekst end en økonomisk teori. Utryghed og usikkerhed præger i den grad befolkningen så meget, at de holder på deres penge, og de internationale konjunkturer er kun med til at forstærke sortsynet.

Sigtet med alle reformerne har været, at skabe job, uddannelse - her og nu og på det lange sigt.  2020-planens opgave er ikke bare at lukke VKO’s hul i statskassen, men også at skabe et fremtidigt råderum til udvikling af det danske samfund. Paradokset i fremtiden vil være hvis vi intet gør, at vi vil have en stor gruppe ufaglærte der ikke kan få job, samtidigt med at vi har mangel på faglært arbejdskraft. Derfor er det en rigtig god forretning for butikken Danmark på det lange sigt, at satse på uddannelse - både til de unge og voksne her i en lavkonjunktur - hvor der er ledighed.

Mere og bedre uddannelse til flere
Regeringen har brugt 6 mia. kr. mere på uddannelse siden den tiltrådte. Netop fordi vi tager den fremtidige velfærd alvorligt, og vi vil være med til at udjævne sociale forskelle. På denne måde sikre vi en arbejdsstyrke med de kvalifikationer, som erhvervslivet efterspørger.

Erhvervsuddannelserne har også fået et løfte for at sikre tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft i fremtiden. Vi har lavet en aftale der sikrer langt flere praktikpladser. Vi har givet ufaglærte mulighed for, at uddanne sig som faglærte.

Men uddannelse starter jo allerede i Folkeskolen derfor har Regeringen fremlagt en folkeskolereform.
Det der er behov for er: Alle børn skal lære mere, en folkeskole uden sociale skævheder samt bedre trivsel og læring. I oplægget er der lagt op til regelforenkling, mere efteruddannelse til lærerne og langt bedre brug af IT i undervisningen. Hvor reformen helt præcis ender henne vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor der pågår intense forhandlinger med oppositionen. Dog synes nogle af meldingerne fra forhandlingerne, at gå mod en udvandet reform, men så langt tid V ikke ved om de har en holdning, eller var det et standpunkt eller begge, kan der gå langt tid før vi ser en aftale. 
  
Mindre ulighed i sundhed
Regeringen har fjernet fradraget for sundhedsforsikringer og gjort Privathospitalerne ansvarlige rent økonomisk for egne fejl. De har nedsat ventetiden for livstruende sygdomme. De har fjernet brugerbetalingen på kunstig befrugtning, så alle uanset økonomisk formåen kan få et barn.

Et område som det psykiatriske der har været forsømt under den tidligere regering, har regeringen her sørget for, en langt bedre og mere sammenhængen behandling.

Sygedagpengemodtager
På dette område har Regeringen fremlagt et forhandlingsforslag der sikre alle et økonomisk sikkerhedsnet og gør det ægtefælle- og formueuafhængig. Således at man fremover undgår at drive syge fra hus og hjem. 

Vurderingen af sygedagpengene fremrykkes til 6 mdr. mod 12 mdr. nu. I et forsøg på, at den syge fortsat bevarer kontakten til arbejdsmarkedet.

Fra olie til kollektiv trafik
Efter et servicetjek af Nordsøaftalen endte aftalen ud med, at staten er bundet op på den aftale som den tidligere regering indgik i 2003. En aftale der bestemt ikke er en fordel for samfundet og fællesskabet. Til gengæld fik Regeringen mulighed for, at ensrette beskatningen af olien i Nordsøen, så alle selskaber betaler skat efter samme regler. Det vil konkret give en merindtægt på 28 mia. kr. Hvor pengene begynder at rulle ind fra 2017 i den såkaldte togfond, der har til opgave at forbedre den kollektive trafik, primært med elektrificering af togene. Hvilket vi her i Faxekredsen sætter stor pris på, vi trænger virkelig til nyt materielt på Lille Syd og lavere transporttid kan man altid bruge.
Vækstplan DK
Regeringen har forsøgt siden deres tiltrædelse at skabe og holde hånden under beskæftigelsen. Men under den tidligere regering forsvandt 170.000 arbejdspladser, og desværre er det endnu ikke lykkes at skabe tilsvarende nye private arbejdspladser. Derfor måtte der fra regeringen side ske noget mere, hverken samfundet eller de ledige har råd til, at de havner i langtidsledighed. Man ved fra undersøgelser, at det kan være meget svært, at få den ledige tilbage på arbejdsmarkedet når man først er havnet i langtidsledighed. 

Vi får som sagt brug for den pågældende arbejdskraft på det lange sigt. En vækstplan der indeholder markant flere offentlige investeringer, og der afsættes 1. mia. kr. til efter- og videreuddannelse for de korteste uddannede. Planen indeholder også flere fornuftige grønne klimatiltag.

 Planen byder også på selskabsskattelettelser som set med mine øjne er ”spild” af penge, idet som også Vismændene siger, at vi ikke har et konkurrenceevneproblem. Jeg mener derfor at pengene kunne være brugt langt bedre på, at styrke efterspørgselen ved en nedsættelse af momsen. Men heldigvis har planen en masse andre gode initiativer som gavner den almindelige borger og Danmark nu - og i fremtiden, så jeg lever med selskabsskattelettelserne som et kompromis for en politisk løsning.

Dagpengereform
Efter flere forsøg på at dæmme op for konsekvenserne af VKOR’s dagpengereform i form af akutpakker der desværre ikke har virket tilstrækkeligt, måtte regeringen erkende, at der skulle findes en mere varig løsning end halvårlig lovgivning. Aftalen fjerner en økonomisk utryghed for tusindvis af mennesker, som ellers stod uden arbejde og indtægt fra 1. juli. 
En aftale jeg er meget tilfreds med, for det er socialdemokratisk kernepolitik, at forsøge at holde hånden under borgerne når skæbnen af den ene eller anden grund rammer en!

Fremtiden og den økonomiske politik
Jeg mener at Regeringen i vid udstrækning har gjort hvad den kunne, under de forudsætninger den har lagt til grund i regeringsgrundlaget. Desværre har man valgt, at holde krampagtig fast i VK’s økonomiske politik, en politik der bl.a. bygger på, at et stigende arbejdsudbud skaber sin egen efterspørgsel og dermed nye job. Tilsvarende økonomisk holdning har man haft i EU siden 2008.

Det burde være klart for enhver nu, at det er en forfejlet økonomisk politik i EU hvis man vil have gang i væksten. Vi er i en efterspørgselskrise, som i høj grad er opstået af mangel på tillid og tryghed i befolkningen herhjemme og i EU. I stedet for at forbruge, passer borgerne på deres penge og spare op, for sæt man nu mistede sit job og ingen hjælp kan få!
Danmark er det man kalder en lille åben økonomi, der er meget afhængig af, hvordan vores eksport lande har det økonomisk. Derfor hjælper det ikke ret meget, hvis vi alene begynder at bruge endnu flere penge til den offentlige efterspørgsel - som også vismændene nu anbefaler. Derfor skal regeringen lægge pres på i EU for at få stoppet den sparepolitik med Angela Merkel i førersædet som trækker tilliden, trygheden, os og EU længer ned mod bunden år for år. EU skal sætte gang i efterspørgselen ved, at bruge flere offentlige kroner og dermed skabe tryghed i befolkningen. Specielt de nord europæiske lande har råd til at sætte gang i 
økonomien i EU og skabe job nu og i fremtiden.
                                                                                                                 
Desværre bruger Margrethe Vestager renten som skrækvåben for ikke at følge vismændene. At rente vil stige tja øh bum bum, helt ærligt, renten har aldrig været så lav som den er nu, og på visse fordringer er den negativ! Så en ting kan man være sikker på, kommer der bare lidt mere gang i økonomien vil renten begynde at stige, alene fordi efterspørgslen efter penge til investeringer stiger. Det der er kunsten er, at kunne kontrollere stigningen, og gribe politisk ind, hvis det begynder at køre skævt. Og det er jeg sikker på, at Margrethe Vestager er kvinde for!

På trods af den økonomiske politik er jeg tilfreds med den regering vi har nu, og jeg er helt sikker på, med de borgerlige ved magten havde det set langt værre ud - for den ledige, den unge uden uddannelse, kontanthjælpsmodtageren - og den offentlige velfærd som helhed.onsdag den 1. maj 2013

1. maj tale 2013 Faxe kredsen


Godmorgen alle sammen!

Hold op hvor tiden går hurtigt, selvom foråret godt nok har været længe under vejs!
Men det ligger heldigvis fast med traditionen 1. maj - arbejdernes internationale kampdag uanset vejret.

Er 1. maj bare en tradition eller har den fortsat sin berettigelse?

På det må jeg svare med et rungende JA, jeg behøver bare at nævne Vejlegården.

En konflikt der virkelig viste de borgerliges sande ansigt. De ville for enhver pris have strejkeretten ulovliggjort, og dermed gør op med den Danske model! Jeg kan så i mit stille sind undre mig over, at de ikke er kommet med et forslag om, at ophæve lockout retten!

Ellers skal vi ikke længere end til Tyskland for at finde Workingpoor, arbejdere der har fuldtidsarbejde og på trods af det, ikke kan leve af sin løn. Desværre er fænomenet også dukket op herhjemme i form af løn dumping, typisk fra øst arbejderne.

Derfor er kampen langt fra slut, den er tværtimod langt mere aktuel nu.
Derfor er 1. maj en berettigede kampdag for alle lønmodtager og ikke kun naboen!

***

Nu har vi siddet på regeringsmagten de sidste 18 mdr. hvor vi i den første tid ofte har brugt, at de aktuelle problemer skyldes de seneste 10 års politik. Men vi kan ikke blive ved med at sige det! Det er dog rigtigt, at hvis den tidligere regering havde udvist rettidig omhu, så havde vi ikke stået i en så alvorlig økonomisk krise. Havde de vist mod tidligt i krisen, så var 200.000 arbejdspladser ikke forsvundet ud i den blå luft! Dog er der så også en global økonomisk krise der har taget sin andel af krisen.

Hvad har regeringen så gjort for at imødegå nogle af de store problemer som krisen har trukket med sig. Af konkrete resultater vi allerede har nået skal bl.a. nævnes:

· Grønne investeringer skaber arbejdspladser i hele landet, bl.a. med energiaftalen og kommunernes ekstraordinære mulighed for at investere 2½ mia. kr. i spildevandsområdet i 2013, så voldsomme regnmængder ikke havner i kældre og på motorveje

· Tilbud om et halvt års uddannelse med forsørgelse til de mennesker, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår af 2013, fordi vi modsat VKO mener, det er fornuftigt, at arbejdsløse skal vende styrkede tilbage til arbejdsmarkedet med flere kvalifikationer, end da de mistede jobbet.

· Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed med flere ledige unge i jobrotation, voksenlærlingeordning, job- og opkvalificeringspakker og trainee-forløb, fordi de unges første møde med arbejdsmarkedet ikke skal være arbejdsløshedskøen.

· Ældrecheckens maksimumbeløb forhøjes med 4.500 kr. årligt i år (fra 11.400 kr. til 15.900 kr. i 2013-niveau), fordi pensionister med mindst at gøre med skal have en håndsrækning.

· Ret til hurtig diagnose eller udredning, så patienterne kan få et hurtigt svar på, hvad de fejler, så vi hurtigere kan gøre noget ved det, og så de mest syge kan komme hurtigere til end i dag. Og det fungerer, hvilket min egen familie selv har haft brug for.

Her på falderebet bør også nævnes Vækstpakken som satser på at skabe en øgede opkvalificering af medarbejderne samt nye arbejdspladser her og nu. Vækstpakken forsøger også på det lange sigt, at beholde, skabe og tiltrække virksomheder til landet.  

Flere af de resultater jeg har nævnt er en del af den ”reform amok” plan som Helle Thorning er bannerfører på. For mange vælgere kan det være svært, at se den højere mening med alle de reformer. Det er sådan, at vi med den befolkningsudvikling vi har i dag, kommer til at mangle kvalificere arbejdskraft i løbet af få år. Alene det at kunne bemande den offentlige sektor som den ser ud i dag vil blive et problem, hvis vi ikke gør noget nu! Samtidigt bliver produktionen i det private og i det offentlige langt mere kompliceret, og vil kræve en befolkning der er langt bedre uddannet end i dag. Så hvis vi ikke gør noget nu, kommer vi til at stå i paradokset af at have en meget stor arbejdsløshed blandt de ufaglærte samtidigt med, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft.

Men politik handler i lige så høj grad også om det korte sigt, dvs. vælgerne har også brug for at få politiske løsninger på ganske almindelige dagligdags problemer. Det fører mig frem til at fortælle hvorfor jeg for snart 30 år siden valgte at melde mig ind i Socialdemokratiet. Der er en helt specielt oplevelse fra min barndom i en alder af 10 år og årstallet er 1975, hvor vi her i Danmark havde en stigende arbejdsløshed. Den ledighed havde ramt min far som murersvend og min familie som består af min mor og 2 mindre søskende. Min far valgte efter kort tids ledighed, at tage til Sverige for at arbejde og bo alene. Den dag han rejste husker jeg som var det i går, mine søskende og min unge mor var naturligvis meget kede af det, vi var jo vant til at se min far hver dag. Jeg tænkte den dag: ”At hvis jeg nogensinde kunne få noget at skulle have sagt politisk, ville jeg gøre alt hvad jeg kunne for at andre børn ikke skulle opleve det samme som min familie”. Jeg vil altså forsøge, at undgå langvarig ledighed i samfundet og dermed de skader - såvel økonomisk som socialt for familien som ledigheden medfører.

Derfor mener jeg, at timingen af Dagpengereformen er helt galt midt i en lavkonjunktur med stigende arbejdsløshed. Det er simpelthen ikke i orden, at true mange familiers eksistens, og her tænker jeg især på børnene. Regeringen har fremlagt 3 akutpakker der alle er floppet fælt hvor 13.000 nu har mistet dagpengeretten. Hvor ca. de 8.000 vil stå uden nogen form for forsørgelse.
Der sker intet ved, at udskyde hele reformen udover at man skal finde 4 mia kr/år her kan jeg jo nævne Finansskatten (også kendt som Tobin skatten) som en finansieringskilde eller at man halverer og lader f.eks. job med løntilskud indgå i genoptjeningsperioden. Derfor skal min opfordring i dag til Regeringen og mine kollegaer hos socialdemokraterne være, at de skal se at få ændret eller udskudt Dagpengereformen til vi er ude af lavkonjunkturen. Jeg er sikker på, at der også vil være nogle børn, der bliver meget lettede!

***

Året i år bringer også et Kommune og Regionsvalg. Som bekendt har Faxekredsen ingen socialdemokrat siddende i Regionsrådet. Det er virkelig et problem for jeg tror at bl.a. udfaldet med et Hospice i Faxe havde set anderledes ud, hvis vi havde været repræsenteret. Derfor vil jeg anbefale alle at stemme på Jens Georg Bagge til Regionsvalget.

Til Faxe
I Faxe byråd har vi en stærk gruppe med Borgermester Knud Erik Hansen i spidsen. Det er ikke de nemmeste arbejdsforhold, for der er mange ting byrådet ikke selv er herre over. De er blevet hårdt styret af Christiansborg, og det bliver desværre nok ikke nemmere i de kommende år. Der er et stort underskud i den offentlige sektor, og alle skal bidrage til, at vi får skabt balance. 
Til trods for det, så har vi en kommune i ganske god form med styr på økonomien som rækker ud i fremtiden. Faxe byråd har et samarbejde, hvor alle bliver hørt, og hvor sol og vind deles rimeligt lige. Ikke ligesom landspolitikken på Christiansborg, hvor populistiske udmeldinger og blokpolitik har været styrende i rigtig mange år.  
Det har været fantastisk at følge, og det er den stil, som passer til os i Faxe Byråd.  Den skal vi kæmpe for at bevare, og det kræver, at vi indtil næste byrådsvalg står sammen og får fortalt, at vi i Socialdemokraterne er i topform til at klare de fremtidige udfordringer. 
Vi skal forfølge samarbejdslinjen, hvor vi samler og ikke graver grøfter. Det, som vores byrødder er så gode til.

Til Stevns
I Stevns byråd har vi en stærk gruppe med Steen Hansen i spidsen. Det er ikke de nemmeste arbejdsforhold, for der er mange ting byrådet ikke selv er herre over. De er blevet hårdt styret af Christiansborg, og det bliver desværre nok ikke nemmere i de kommende år.     
 Der er et stort underskud i den offentlige sektor, og alle skal bidrage til, at vi får skabt balance. Til trods for dette, så har Stevns en kommune i god form med orden i økonomien. Den nuværende valgperiode hvor socialdemokraterne i bredt samarbejde med venstre, har været til gavn for borgerne på Stevns. En strategi vi skal kæmpe for at bevare, og det kræver, at vi indtil næste byrådsvalg står sammen og får fortalt, at vi i Socialdemokraterne er i topform til at klare de fremtidige udfordringer. Vi skal forfølge samarbejdslinjen, hvor vi samler og ikke graver grøfter. Det, som vores byrødder er så gode til.

***

Nu hvor vi er i et valgår og mange også nye kandidater stiller op. Vil jeg slutte min tale af med et råd, ved at citere Winston Churchill som har sagt, at den vigtigste evne en politiker skal besidde er:

 ”Evnen til at forudse, hvad der vil ske i morgen, i næste uge og næste år, og derefter evnen til at forklare, hvorfor det ikke skete alligevel”

Godt valg og

Forsat god 1. maj!