lørdag den 17. januar 2009

A-kasserne i kommunalt regi - en ideologisk kamp?


Regeringen, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har hen over hovederne på arbejdsmarkedets parter besluttet at kommunalisere de statslige jobcentre og finansieringen af dagpengene.
Der ligger ikke noget salig belæg for at denne manøvrere vil gøre det bedre for den ledige snarere tværtimod. Som det er i dag er a-kasserne langt bedre til at sørge for job til de ledige!

Hele denne manøvrere har en social slagside hvor kommuner med mange ufaglærte og få arbejdspladser ved stigende ledighed bliver økonomisk ramt. Eller hvis en stor arbejdsplads i kommunen lukker er der pludselig mange flere der skal på dagpenge. Denne udgifts stigning føre til, at kommunen mangler disse kroner i budgettet. Så må man jo finde dem et andet sted!! Kommunerne har jo ikke bestilt andet de sidste mange år, at finde den ene besparelse efter den anden. Så buddet på hvor man vil finde pengene er ikke særligt svært, det vil være de tunge områder som ældreplejen eller børneomsorgen der må finansiere regeringens ideologiske korstog.

Jens Vibjerg fra venstre har selv tilkendegivet at der ikke er nogen særlig grund til at man kommunaliserer jobcentrene. Så hvorfor? Netop fordi at det her er skridtet mod et enstrenget system hvor a-kasserne nedlægges og flyttes over i kommunerne, så man kan spidse dem af med kontanthjælp. Det vil selvfølgelig svække fagbevægelsen som trods alt er en betydningsfuld barriere mod det liberalistiske ulighedssamfund!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.