onsdag den 27. maj 2009

Politisk beretning Faxe kredsgeneralforsamling maj 2009


Jeg vil gerne indlede med at sige tak til alle jer – der valgte at stemme på mig – som jeres lokale folketingskandidat. En klar valgsejre der tilkendegav – at man gerne vil have en lokal kandidat – når man får muligheden.

Min politiske beretning vil naturligvis – bære præg af – at jeg kun har været folketingskandidat i et ½ år. Og selvfølgelig også af - at jeg desværre ikke sidder i folketinget endnu!

Der er ikke meget - der tyder på – at der bliver folketingsvalg lige om hjørnet – selvom vi gerne så Helle som statsminister nu.

Men til gengæld har vi et EP valg lige om lidt – et valg hvor interessen fra befolkningens side ligger meget lavt. Det er et kæmpe problem for vores demokrati – når man tager i betragtning - hvor stor indflydelse EU reelt har på vores hverdag. Vi socialdemokrater skal blive bedre til at gøre EU nærværende - i vores politiske debatter. Hvis vi f.eks. skal kunne tøjle de ødelæggende kapitale kræfter som vi ser her i finanskrisen – er vi derfor nød til at have fælles regler på dette område i EU.
Så det er bestemt ikke ligegyldigt – hvilken politisk holdning der kommer til at præge EU-parlamentet de næste 5 år. Vores ansigt i EP skal være Britta Thomsen – derfor er det meget vigtigt – at man stemmer personligt på hende.

Landspolitik
Selvom det kun er et ½ år siden jeg blev jeres kandidat – er der sket meget landspolitisk i denne periode. Vi har sendt Anders Fogh til NATO – desværre uden hans minimalstat som han tro væbner Lars Løkke har overtaget.
Nu hvor Lars Løkke har fået rigsrevisionen på nakken - efter hans kammerateri med privathospitalerne - til næste 1 mia. kr. - tror i så - det får nogen konsekvens for ham? Eller hvad med hans kronprins - som har fået en kæmpe næse – nå nej det er jo et led i hans opdragelse - når han skal være den næste partileder af venstre.

Samtidigt overtog Claus Hjort finansministeriet – den selvsamme mand - der har forsøgt at forringe dagpengene – så sent som sidste år. Hvis det var lykkedes - havde mange af vores arbejdsløse - her i Faxe kredsen - stået endnu ringere end de gør nu.

Vi har en regering siddende - der i den grad er ligeglad med fællesskabet – hvor vi ser stigende ulighed i form af stigende fattigdom - hvor børnene rammes hårdt. Vi ser en stigende andel af unge der ikke få en uddannelse - og sådan kunne jeg desværre blive ved! Alt i mens - vi har den værste finansielle krise rasende - i mands minde. Hvor behovet for politisk handling skriger til himlen – hvis vi skal forsøge at imødegå den galoperende arbejdsløshed – hvor over 1000 dansker om ugen mister deres arbejde - og prognosen desværre spår et ledighedstal på 150.000 - når året er omme.

Alle jer der kender til ledighed – ved hvor ødelæggende det kan være for familien - både økonomisk - men så sandelig også socialt. Jeg er selv opvokset med en far - der var uddannede murer - som i lange perioder var arbejdsløs– det var så grelt - at han af to omgange - først i 76 og siden 1990 - måtte tage til Sverige for at arbejde. Derfor er jeg meget glad for - de politiske tiltag, vi som socialdemokrater har taget. Mureren og de andre arbejdsløse rager os – og ikke som regeringen - hvis mål er at trykke lønnen med den stigende ledighed.

(Det der undre mig meget er – hvad har virksomhederne brugt pengene til – i den lange periode der har været vækst og overskud? Noget af overskuddet er selvfølgelig gået til ny investeringer – men krise er ikke mere end et 1 år gammel – hvorfor har de ikke gemt lidt på kistebunden - så de i det mindste kunne betale de overenskomster - de har indgået - jeg synes det er lidt for nemt - at smide ansvaret over på den enkle lønmodtager - og forlange at han skal være solidarisk)

Vi socialdemokrater gik jo netop med i bankpakkerne – ikke af medlidenhed med bankdirektørerne - men af hensyn til at sikre fortsat erhvervsudlån - til at fastholde arbejdspladser. Dette er jo langt fra nok – som ledighedstallene desværre viser. Vi socialdemokrater startede allerede sidste år - med at vise vejen ud af arbejdsløsheden - ved at kræve kommunernes anlægsloft ophævet. For derefter at fremlægge vores vækstplan på 36 mia. kr. – til at få den offentlig sektor op på skinner igen - og derved skabe 42.000 nye jobs.

Regeringen har valgt deres skattereform som svaret på krisen – ved at forgylde de velhavende med skattelettelser for 30 mia. kr. – hvilket kun skaber 5000 nye jobs. Den borgerlige regering er ude i et ideologisk korstog mod velfærdstaten – de er hamrende ligeglade med fællesskabet.

Vi skal vinde de næste 3 valg – det gør vi ved i fællesskab - at synliggøre socialdemokratisk politik. Det har vi jo allerede gjort i vores kreds - fordi vi er Superkreds - og selvom det ind i mellem er hårdt – tror jeg helt sikkert at det betaler sig – at være så aktive. Jeg er sikker på at det kan ses ved de kommende valg.

Lokalt
Lokalt er vi i Faxe kredsen meget hårdt ramt - af den galoperende arbejdsløshed – Stevns kommune er den kommune på Sjælland - der ligger højeste i stigningen i ledighed - fra juni 2008 og frem til januar 2009. Dog følger Faxe kommune ikke ret langt efter desværre. Og hvad være er – at største andel af disse arbejdsløse - er unge mennesker. - Vi er i forvejen et område - hvor andelen af unge der får en ungdomsuddannelse – er lav. - Der er ingen tvivl om – at vores kommuner sagtnes kunne bruge den socialdemokratiske vækstpakke. - Den mere langsigtede løsning - må derfor set med mine øjne – være at gøre det obligatorisk - at alle unge får en erhvervs kompetencegivende uddannelse. - Samtidigt skal vi politikker i fællesskab - presse på for at få flere uddannelsestilbud i vores område – og ikke som nu - hvor vi mister uddannelser.

Mht. til infrastrukturen ser det ud til - at vi forhåbentlig får den nye jernbane over Køge – som i øvrigt af mange eksperter bl.a. DTU - bliver udråbt til den meste fremtidssikret løsning - også i forhold til Femer forbindelsen. - Så er det jeg spøger: - ”Hvad venter vi på?”

Afslutning
Socialdemokraterne har altid været dygtige til at skabe job - sidste gang var under Nyrup - efter vi havde overtaget regeringsmagten - fra de borgerlige. - Nyrup regeringen formået i deres periode - at bringe arbejdsløsheden ned - med over 200.000 - samtidigt med - at de investeret i modernisering - af den offentlige sektor.
Vi kan gøre det igen – med vores vækstpakke – hvor fokus er på 6 hovedområder som: miljø, klima og energi, modernisering af den offentlige sektor, uddannelse til omstilling på arbejdsmarkedet, kollektiv trafik, billige boliger, byudvikling og vedligeholdelse.

Fri og lige adgang til sundhed, uddannelse osv. er det - som altid har kendetegnet det socialdemokratiske velfærdssamfund - som generationer før mig har kæmpet så hårdt for. - Et fællesskab - der helt klart - er værd at kæmpe for.

Vi kan - hvis du vil

Tak for ordet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.