fredag den 27. marts 2009

Galoperende arbejdsløshed på Stevns og i Faxe


Arbejdsløsheden er steget stærkt de seneste måneder, hvor det især er indenfor bygge- og anlæg, industri og privat service - stigningen er størst. Vores område er meget hårdt ramt, Stevns ligger blandt de 20 kommuner (som nr. 13) med de største arbejdsløshedsstigninger siden juni 2008, skarp forfulgt af Faxe som ligger på en 23 plads. Det er især de ufaglærte 3 F’ere og folk indenfor bygge- og anlæg sektoren der bliver hårdt ramt.

Denne galoperende arbejdsløshed vil ramme begge vores kommuner hårdt, dels i mistet skatteindtægter og dels den udgift der helt sikkert vil blive pålignet vores kommuner - ved den beslutning regeringen har truffet om, at overføre beskæftigelsessystemet til kommunerne. Derudover kommer så sandelig de personlige og sociale omkostninger ved ledighed - for de familier der bliver berørt.

Derfor er der ingen tvivl om, hvor ødelæggende den nuværende regering er for vores område, de vil intet gøre andet end at give skattelettelser som primært batter noget hos de rige Nordsjællandske kommuner og meget lidt hos os.

Hvis det fortsat skal være attraktivt at bosætte sig i vores område, må vi kunne fastholde vores borger i deres beskæftigelse og sørge for ordentlige uddannelsesmuligheder.

Socialdemokraterne vil gøre noget for vores ledighed i området, nemlig ved at sætte gang i byggeriet i form af at renovere og modernisere vores meget nedslidte offentlige institutioner som vores skoler, dagsinstitutioner etc. Vi vil også sætte gang i nye almene boliger som almindelige borger har råd til, sætte gang i at forbedre vores infrastruktur - som i høj grad er påkrævet. Vi kan derfor på denne måde bremse den galoperende ledighed i vores område.
Så ved at målrette den offentlige efterspørgsel i form af bl.a. renoveringer og nybyggeri, opnås en langt højere effekt på beskæftigelsen og velfærden end ved at give skattelettelser.

Derfor er det ud fra et økonomisk og menneskeligt synspunkt, både ansvarligt og sund fornuft det som vi socialdemokrater vil - i vores vækstpakke for Stevns og Faxe kommune.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.