lørdag den 2. maj 2009

1. maj tale Faxe kredsen


Godmorgen alle sammen - og velkommen til 1. maj.

Det her er min første 1. maj tale - som jeres folketingskandidat. Derfor vil jeg benytte indledningen - til at fortælle hvad 1. maj betyder for mig.

1. maj er for mig en dag - hvor man bl.a. fejer de resultater - som generationer før mig - har kæmpet så hårdt for.

Når jeg tænker på de historier - min nu afdøde morfar - som i øvrigt var en stolt soc.dem til hans død - har fortalt om de usle forhold - han som ung karl blev budt af bønderne. Skulle man tro - at det var foregået - for flere hundrede år siden!

Men kære venner - det er ikke mere end 80 år siden!

Resultatet af hans og andres utrættelige politiske kamp - gennem et helt liv - for at skabe et velfærdssamfund til os – ses i dag - hvor lighed, frihed og solidaritet er en selvfølgelighed - for de fleste - i deres hverdag.

De ”gamle kæmper” har gjort det godt – tusinde tak for det!

Derfor er 1. maj dagen hvor vi husker hinanden på - at kampen for et bedre samfund aldrig stopper – ligesom vores forfædre var klar over. Derfor vil 1. maj altid have sin berettigelse som politisk og faglig kampdag!

1. maj er dagen – hvor vi minder hinanden om - at dette fællesskab er forudsætningen for - at skabe en bedre hverdag – end at gøre det hver for sig. En hverdag hvor alle har en mulighed - uanset ens hudfarve, politisk, religiøs og sexuel overbevisning

1. maj er også dagen hvor man skal gøre status – hvordan har ligheden, friheden og solidariteten det i dag? Især efter 8 års borgerlig politik – hvor den politiske dagsorden er at indføre minimalstaten – det foregår ikke længere af bagdøren – nu bruger de i stedet - en hel ladeport!

*****

Vi ser nu en stigende ulighed – bl.a. i form af stigende fattigdom – og ulig adgang til vores sundhedsvæsnet. Et sundhedsvæsnet hvor regeringen med Lars Uløkke i spidsen – har skabt et A og B hold. Det har han gjort - ved at indføre skatte finansieret - private sygeforsikringer til de velhavende – imens os andre, de kroniske syge, pensionisterne og de fattige på en overførelse indkomst - må nøjes med lange ventelister og nedslidte hospitaler.

De borgerlige taler så tit om - at alt skal ud i fri konkurrence – sjovt nok gælder det ikke privatsygehusene - som igennem de sidste 7 år - har modtaget en overpris - af dine og mine skattekroner på næsten 1 mia.! Hvad pokker bilder Lars Løkke sig ind – profit til privathospitalerne er mere vigtigt for ham - end at undgå ventelister for folk med livstruende sygdomme - som kræft og hjertesygdomme. Sundhedsvæsnet vil altid være dyrt – derfor vil vi socialdemokrater bruge pengene på - at behandle borgerne - frem for at forgylde privat-hospitalerne. Derved genskaber vi et sundhedsvæsnet - hvor det ikke er pengepungen der er afgørende for - hvilken behandling du som borger kan få!

Derfor skal skattefradraget for de private sygeforsikringer afskaffes – og overbetalingen fra det offentlige til privathospitalerne stoppes – med andre ord at fjerne statsstøtten som jo normalt er noget de borgerlig har travlt med at gøre – men der jo som bekendt forskel på den lille mand - og stor kapitalen!

*****

Vi ser nu et fald i graden af frihed – hvor den stigende arbejdsløshed gør – at man ikke længere kan vælge og vrage mellem forskellige arbejdspladser! Hver uge bliver 1000 mennesker ledige – hvilket betyder at når året er omme - vil 100.000 være arbejdsløse. Vi ser desværre at ledigheden i vores område er galoperende. Og at den største andel af disse ledige - vil være unge mennesker.

Hele vinteren har Lars Løkke, Claus Hjort og Lene Espersen ikke ville gøre noget - for at minimere ledigheden - for som Lars Løkke den gang sagde - så vil krisen jo være ovre her i sommer! Så i stede for en vækstpakke - lavede Lars Løkke i foråret hans skattereform - som også kaldes en rødvinsreform – tja hvad skulle den ellers have heddet med den far?

En reform som ikke skaffer nævneværdige arbejdspladser – men i stedet skaber en større ulighed i samfundet.

Denne stigende arbejdsløshed og sociale ulighed - vil lægge et yderligere pres på vores kommuners økonomi – i mistet skatteindtægter men også pga. den sociale derout - der følger med ledighed. Jeg kan derfor konstatere - at solidariteten også har det skidt. For denne Løkke regering ønsker IKKE - at være solidarisk med de ledige – de vil hellere give de velhavende skattelettelser – det er jo også en måde at købe vælger på!

Vi socialdemokrater vil hellere lave politiske ansvarlige løsninger der virker - frem for at lefle for vælgerne. Vi har derfor fremlagt en samfunds solidarisk vækstplan – der vil skabe 42.000 nye arbejdspladser. Nu er det jo sådan – at vi i dag - har en offentlig sektor der i den grad er slidt ned til sokkeholderne – derfor er planen både sund fornuft og økonomisk ansvarlig.
Alene vores skoler trænger til at blive renoveret – og få de ny toiletter - som Anders Fogh ellers lovede ved sidste valg.

Infrastrukturen trænger i den grad også til investeringer – hernede er vi jo vant til de såkaldte kreaturvogne – og kombineret med de dårlige jernbaner – er man jo nød til at opsøge fyssen en gang om ugen - for at klare de daglige rysteture i toget! Og så er der alle dem som sidder i daglig kø på motorvejen - og spilder kostbar tid der kunne være brugt på familien.

Der er masser af arbejde i - at rette op efter de borgerlige!

Vi vil bruge 36 mia. kr. på vores velfærdsstat - Lars Løkke vil jo minimalstaten - og han vil derfor bruge 30 mia. kr. til skattelettelser. Det er almindeligt økonomisk lærdom - at målrettet investeringer giver langt mere vækst i samfundet – fordi alle pengene bruges direkte - og ikke som skattelettelserne – der bl.a. går til import og opsparing.

Vi har før vist vejen ud af arbejdsløsheden - og det er vi klar til igen!

*****

Derfor har vi socialdemokrater siden sidste 1.maj - været meget mere på gaden end nogensinde før. Og jeg kan godt røbe – at vi faktisk har det sjovt sammen – når vi er på gaden.

Tusinde tak til alle jer – der har ydet den ekstra indsats i det forgangne år.

Men vi har fortsat brug for alle kræfter - hvis vi skal vinde de næste 3 valg.

I år har vi et EP valg – et kommune/reginonsvalg og de næste 2 år skal vi bruge for at sikre - at vi får en ny regering.

Jeg håber derfor - at endnu flere af jer - vil deltage i disse aktiviteter og valgkampe. Lad det hermed være en invitation!

For de kommende valg bliver ikke vundet af os politikker – men af os socialdemokrater i fællesskab.

*****

Lighed, frihed og solidaritet skal der med al tydelighed stadig kæmpes for. Der er stadig områder i vores samfund der halter langt bag ud – den nuværende regering har bestemt ikke gjort det bedre – tværtimod.

Og som jeg nævnte i min indledning - er det ikke mere end 80 år siden – at min morfar oplevede usle arbejds- og livs forhold.

Han og de andre store kæmper er nået langt - i deres kamp for velfærdssamfundet – derfor er det også min pligt og mit ansvar - at sikre at denne arv bliver forvaltet og forrentet til noget bedre.

Derfor kære kammerater vil jeg bede jer om – sammen med mig – i fællesskabets ånd - at slås for et bedre velfærdssamfund - til gavn for os alle - også i fremtiden.

Derfor vil jeg slutte af med – at ønske jer alle:

God kamp og
fortsat god 1. maj!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.