søndag den 29. november 2009

Hvorfor udviser bankerne ingen ydmyghed?


Så sker det igen!
At dine og mine skattekroner går til at forgylde det private erhvervsliv, som udbetales i form af store bank bonusser! De selvsamme bonusser der netop var med til at skabe bankkrisen herhjemme og resulterede i store tab og kriselån fra os skatteyder!

Jeg synes ikke det er rimeligt over for os skatteyder, der må undvære service stort set på alle områder både kommunalt som regionalt, at skattekronerne bliver brugt på denne måde.

Der er helt klart andre samfundsgrupper på overførelsesindkomst hvor jeg synes det ville være rimeligt, at udbetale bonusser til dem! Når man også så samtidigt ved, at der er en stigende fattigdom blandt børn herhjemme - skriger denne skattefinansierede bonus uretfærdighed til himmelen.

Med den voldsomme finanskrise som bankerne har skabt, virker det utroligt at bankerne ikke har en større ydmyghed over for de skatteyder der har reddet flere af dem; de borger som de har sendt ud i arbejdsløshed; de familier de har sendt på tvangsauktion med deres huse og sådan kunne jeg blive ved! De kunne udvise denne ydmyghed ved ikke at udbetale de skattefinansierede bank bonusser!

Derfor siger jeg det endnu engang, at mine skattekroner skal bruges til gavn for vores fælles velfærd og ikke til foretagender som bankerne, hvor det er bonusaftaler med dertil hørende store risici der er målet som kun er til gavn for en lille elite og ikke almenvellet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.