mandag den 21. december 2009

Nej til julehjælp - afskaf fattigdom


Karen Elleman udtaler at hun er imod statsliggjort Julehjælp som forslået af oppositionen, fordi hun mener det åbenbart vil blive en permanent ordning, der undergraver de frivillige organisationer.

Jeg synes det er et ganske glimrende forslag med statslig julehjælp, ideen opstår kun fordi regeringen har forsømt en gruppe borger der IKKE har fået andel i den stigende velstand der har været over en lang periode! I stedet har man haft travlt med at give de velhavende skattelettelser, give bankpakker og div. lempelser for erhvervslivet.

Hvis man over denne periode havde ført en retfærdig fordelingspolitik, havde vi ikke stået i denne fattigdoms situation. En situation hvor det er børn der ikke får den jul og de julegaver som vi andre opfatter som en naturlig del af vores Jul. Derfor er det jo Karen Ellemans eget valg om ordningen skal blive permanent eller ej!

Jeg synes derfor at denne regering støttet af Dansk Folkeparti ikke kan synke lavere, når man med hænderne i skødet kan acceptere, at en gruppe børn helt uden skyld bliver ramt så hårdt af fattigdom! De har haft 8 år til at gøre noget ved fattigdoms problemerne og hvad værre er, de har ikke engang en handlingsplan for at få nedbragt det stigende antal fattige mennesker. Regeringen og DF ønsker fattigdom fordi folk ellers bliver dovne og ikke vil arbejde! Det er som Poul Henningsen engang har sagt: "Der er noget selvmodsigende og tåbeligt ved, at netop borgerskabet hylder fattigdommen som flidens forudsætning. Rigdom er øjensynligt kun skadelig for fattigfolk. De rige kan sagtens tåle at være rige uden at tabe initiativet og arbejdsomheden." Det er derfor et politisk valg, om der skal være fattigdom i vores samfund eller ej.

Jeg er ikke i tvivl, jeg ønsker et samfund, hvor der ikke er brug for en permanent statslig julehjælp, fordi vi socialdemokrater på forhånd har sikret en retfærdig fordelingspolitik og ikke brændt pengene af til de velhavendes skattelettelser!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.