tirsdag den 18. december 2012

Hvis politikerne vil og tør!


Hvorfor er jeg ikke overrasket over de dårlige økonomiske nøgletal og den udeblevene stigning i beskæftigelsen og væksten! Det er jeg ikke, fordi jeg tilhører gruppen af de økonomer, som man ikke vil lytte til!

De borgerliges mantra om at sænke skatter og afgifter er ikke løsningen. For efterspørgslen efter vare er langt mere komplekst - end bare billighed.
Faktum er, at de private husholdninger har rigeligt med penge men pga. krisen også i Europa gør, at de ikke tør at bruge pengene, for sæt at man blev arbejdsløs - samme bekymring har mange af EU borgerne også!

Derfor vil det være regeringen og EU der skal sætte gang i økonomien - og skabe tillid og troen på fremtiden! På det korte sigt vil der være brug for, en fortsat stimulering af økonomien ved offentlige arbejdere som f.eks. at fjerne anlægsloftet i kommunerne.

Offentlige investeringer giver det dobbelt i beskæftigelse i forhold til i det private. Offentlige investeringer har også en indbygget rentabelhed og er ikke nødvendigvis en udgift i al fremtid, med andre ord - de investerede penge med renter kommer ind igen! Så selvom det offentlige skal låne pengene, vil fortjenesten ved investeringen være mere, eller lig udgiften incl. renter. Samtidigt er der den ikke målbare effekt, som stigende tillid og troen på, at regeringen gør noget, så tør vi borger også at forbruge af opsparingen!

Tryghed skabes bl.a. ved at finde en midlertidig løsning, som konjunktur bestemt dagpenge ved ledighed, som vismændene har forslået! At skabe tryghed på de offentlige arbejdspladser ved at fremlægge klare planer omkring beskæftigelsen de næste 5 år. At vedtage finansreguleringer så bankkunderne ikke skal frygte for fortsat gambling og tab, og derfor ikke tør investere i efterspørgsel fremende foranstaltninger.

Den her krise er blevet ligeså meget en irrationel krise, hvor de økonomiske teorier ikke slår til. Mere af det samme - nemlig offentlige besparelser i Europa og dermed ydereligere faldende efterspørgsel, vil trække os længere ned i krisen! Et stigende arbejds udbud har med alt tydelighed IKKE ført til større efterspørgsel og vækst som de borgerlige og de Radikale ellers har råbt op med - den "usynlige hånd" må siges ikke at være eksisterende - nok derfor den hedder som den gør! - eller først virker, når vi alle er døde!

Befolkningen skal have en tillid og tro på fremtiden og til beskæftigelsen, og er uheldet ude - bliver hånden holdt under en!

Denne tillid og tryghed kan politikerne godt skabe - hvis de vil - og tør!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.