torsdag den 2. maj 2013

1. maj tale 2013 Faxe kredsen


Godmorgen alle sammen!

Hold op hvor tiden går hurtigt, selvom foråret godt nok har været længe under vejs!
Men det ligger heldigvis fast med traditionen 1. maj - arbejdernes internationale kampdag uanset vejret.

Er 1. maj bare en tradition eller har den fortsat sin berettigelse?

På det må jeg svare med et rungende JA, jeg behøver bare at nævne Vejlegården.

En konflikt der virkelig viste de borgerliges sande ansigt. De ville for enhver pris have strejkeretten ulovliggjort, og dermed gør op med den Danske model! Jeg kan så i mit stille sind undre mig over, at de ikke er kommet med et forslag om, at ophæve lockout retten!

Ellers skal vi ikke længere end til Tyskland for at finde Workingpoor, arbejdere der har fuldtidsarbejde og på trods af det, ikke kan leve af sin løn. Desværre er fænomenet også dukket op herhjemme i form af løn dumping, typisk fra øst arbejderne.

Derfor er kampen langt fra slut, den er tværtimod langt mere aktuel nu.
Derfor er 1. maj en berettigede kampdag for alle lønmodtager og ikke kun naboen!

***

Nu har vi siddet på regeringsmagten de sidste 18 mdr. hvor vi i den første tid ofte har brugt, at de aktuelle problemer skyldes de seneste 10 års politik. Men vi kan ikke blive ved med at sige det! Det er dog rigtigt, at hvis den tidligere regering havde udvist rettidig omhu, så havde vi ikke stået i en så alvorlig økonomisk krise. Havde de vist mod tidligt i krisen, så var 200.000 arbejdspladser ikke forsvundet ud i den blå luft! Dog er der så også en global økonomisk krise der har taget sin andel af krisen.

Hvad har regeringen så gjort for at imødegå nogle af de store problemer som krisen har trukket med sig. Af konkrete resultater vi allerede har nået skal bl.a. nævnes:

· Grønne investeringer skaber arbejdspladser i hele landet, bl.a. med energiaftalen og kommunernes ekstraordinære mulighed for at investere 2½ mia. kr. i spildevandsområdet i 2013, så voldsomme regnmængder ikke havner i kældre og på motorveje

· Tilbud om et halvt års uddannelse med forsørgelse til de mennesker, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår af 2013, fordi vi modsat VKO mener, det er fornuftigt, at arbejdsløse skal vende styrkede tilbage til arbejdsmarkedet med flere kvalifikationer, end da de mistede jobbet.

· Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed med flere ledige unge i jobrotation, voksenlærlingeordning, job- og opkvalificeringspakker og trainee-forløb, fordi de unges første møde med arbejdsmarkedet ikke skal være arbejdsløshedskøen.

· Ældrecheckens maksimumbeløb forhøjes med 4.500 kr. årligt i år (fra 11.400 kr. til 15.900 kr. i 2013-niveau), fordi pensionister med mindst at gøre med skal have en håndsrækning.

· Ret til hurtig diagnose eller udredning, så patienterne kan få et hurtigt svar på, hvad de fejler, så vi hurtigere kan gøre noget ved det, og så de mest syge kan komme hurtigere til end i dag. Og det fungerer, hvilket min egen familie selv har haft brug for.

Her på falderebet bør også nævnes Vækstpakken som satser på at skabe en øgede opkvalificering af medarbejderne samt nye arbejdspladser her og nu. Vækstpakken forsøger også på det lange sigt, at beholde, skabe og tiltrække virksomheder til landet.  

Flere af de resultater jeg har nævnt er en del af den ”reform amok” plan som Helle Thorning er bannerfører på. For mange vælgere kan det være svært, at se den højere mening med alle de reformer. Det er sådan, at vi med den befolkningsudvikling vi har i dag, kommer til at mangle kvalificere arbejdskraft i løbet af få år. Alene det at kunne bemande den offentlige sektor som den ser ud i dag vil blive et problem, hvis vi ikke gør noget nu! Samtidigt bliver produktionen i det private og i det offentlige langt mere kompliceret, og vil kræve en befolkning der er langt bedre uddannet end i dag. Så hvis vi ikke gør noget nu, kommer vi til at stå i paradokset af at have en meget stor arbejdsløshed blandt de ufaglærte samtidigt med, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft.

Men politik handler i lige så høj grad også om det korte sigt, dvs. vælgerne har også brug for at få politiske løsninger på ganske almindelige dagligdags problemer. Det fører mig frem til at fortælle hvorfor jeg for snart 30 år siden valgte at melde mig ind i Socialdemokratiet. Der er en helt specielt oplevelse fra min barndom i en alder af 10 år og årstallet er 1975, hvor vi her i Danmark havde en stigende arbejdsløshed. Den ledighed havde ramt min far som murersvend og min familie som består af min mor og 2 mindre søskende. Min far valgte efter kort tids ledighed, at tage til Sverige for at arbejde og bo alene. Den dag han rejste husker jeg som var det i går, mine søskende og min unge mor var naturligvis meget kede af det, vi var jo vant til at se min far hver dag. Jeg tænkte den dag: ”At hvis jeg nogensinde kunne få noget at skulle have sagt politisk, ville jeg gøre alt hvad jeg kunne for at andre børn ikke skulle opleve det samme som min familie”. Jeg vil altså forsøge, at undgå langvarig ledighed i samfundet og dermed de skader - såvel økonomisk som socialt for familien som ledigheden medfører.

Derfor mener jeg, at timingen af Dagpengereformen er helt galt midt i en lavkonjunktur med stigende arbejdsløshed. Det er simpelthen ikke i orden, at true mange familiers eksistens, og her tænker jeg især på børnene. Regeringen har fremlagt 3 akutpakker der alle er floppet fælt hvor 13.000 nu har mistet dagpengeretten. Hvor ca. de 8.000 vil stå uden nogen form for forsørgelse.
Der sker intet ved, at udskyde hele reformen udover at man skal finde 4 mia kr/år her kan jeg jo nævne Finansskatten (også kendt som Tobin skatten) som en finansieringskilde eller at man halverer og lader f.eks. job med løntilskud indgå i genoptjeningsperioden. Derfor skal min opfordring i dag til Regeringen og mine kollegaer hos socialdemokraterne være, at de skal se at få ændret eller udskudt Dagpengereformen til vi er ude af lavkonjunkturen. Jeg er sikker på, at der også vil være nogle børn, der bliver meget lettede!

***

Året i år bringer også et Kommune og Regionsvalg. Som bekendt har Faxekredsen ingen socialdemokrat siddende i Regionsrådet. Det er virkelig et problem for jeg tror at bl.a. udfaldet med et Hospice i Faxe havde set anderledes ud, hvis vi havde været repræsenteret. Derfor vil jeg anbefale alle at stemme på Jens Georg Bagge til Regionsvalget.

Til Faxe
I Faxe byråd har vi en stærk gruppe med Borgermester Knud Erik Hansen i spidsen. Det er ikke de nemmeste arbejdsforhold, for der er mange ting byrådet ikke selv er herre over. De er blevet hårdt styret af Christiansborg, og det bliver desværre nok ikke nemmere i de kommende år. Der er et stort underskud i den offentlige sektor, og alle skal bidrage til, at vi får skabt balance. 
Til trods for det, så har vi en kommune i ganske god form med styr på økonomien som rækker ud i fremtiden. Faxe byråd har et samarbejde, hvor alle bliver hørt, og hvor sol og vind deles rimeligt lige. Ikke ligesom landspolitikken på Christiansborg, hvor populistiske udmeldinger og blokpolitik har været styrende i rigtig mange år.  
Det har været fantastisk at følge, og det er den stil, som passer til os i Faxe Byråd.  Den skal vi kæmpe for at bevare, og det kræver, at vi indtil næste byrådsvalg står sammen og får fortalt, at vi i Socialdemokraterne er i topform til at klare de fremtidige udfordringer. 
Vi skal forfølge samarbejdslinjen, hvor vi samler og ikke graver grøfter. Det, som vores byrødder er så gode til.

Til Stevns
I Stevns byråd har vi en stærk gruppe med Steen Hansen i spidsen. Det er ikke de nemmeste arbejdsforhold, for der er mange ting byrådet ikke selv er herre over. De er blevet hårdt styret af Christiansborg, og det bliver desværre nok ikke nemmere i de kommende år.     
 Der er et stort underskud i den offentlige sektor, og alle skal bidrage til, at vi får skabt balance. Til trods for dette, så har Stevns en kommune i god form med orden i økonomien. Den nuværende valgperiode hvor socialdemokraterne i bredt samarbejde med venstre, har været til gavn for borgerne på Stevns. En strategi vi skal kæmpe for at bevare, og det kræver, at vi indtil næste byrådsvalg står sammen og får fortalt, at vi i Socialdemokraterne er i topform til at klare de fremtidige udfordringer. Vi skal forfølge samarbejdslinjen, hvor vi samler og ikke graver grøfter. Det, som vores byrødder er så gode til.

***

Nu hvor vi er i et valgår og mange også nye kandidater stiller op. Vil jeg slutte min tale af med et råd, ved at citere Winston Churchill som har sagt, at den vigtigste evne en politiker skal besidde er:

 ”Evnen til at forudse, hvad der vil ske i morgen, i næste uge og næste år, og derefter evnen til at forklare, hvorfor det ikke skete alligevel”

Godt valg og

Forsat god 1. maj!
Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.