torsdag den 13. december 2012

Et tilbageblik: Regeringens økonomiske politik


Vi har igennem det sidste år været vidne til et stort antal økonomiske tiltag fra Regeringen. Tiltag hvis formål er, at holde den danske økonomi sund og stabil her og nu - og på det lange sigt.

Mange undrer sig over hvorfor det lange sigt er vigtigt lige nu, hvor vi står med nogle meget konkrete problemer som stigende ledighed, tab af indenlandske arbejdspladser og en generel utryghed for fremtiden.

Det er netop her den nye regering adskiller sig ved, at være langt mere ansvarlige i forhold til VKO regeringen. VKO gjorde sig ingen bekymringer om i en højkonjunktur at lægge til side til de dårlige tider - på trods af advarsler fra Nationalbanken. Tværtimod gav de oven i købet ufinansierede skattelettelser, stik imod vismændenes anbefalinger. Det lange sigt og dermed den fremtidig velfærd - var for VKO ligegyldigt!

Så derfor står den nye Regering i et rigtig dårligt økonomisk udgangspunkt.

Regeringen skal være lidt af en spåmand, når den tilrettelægger sin økonomiske politik. Her er det ikke nok bare at lytte til økonomer, politisk erfaring og viden om vores samfund er ligeså vigtigt.

Regeringen lagde ud med sidste år at lave en finanslov hvor man satte gang i efterspørgselen den såkaldte kickstart, i et forsøg på at imødegå den stigende ledighed og skabe flere arbejdspladser. Efterfølgende lavede Regeringen bl.a den meget omdiskuteret Skattereform hvor hovedvægten lå på, at give de laveste indtægter og middelindtægter i arbejde - nogle længe tiltrængte skattelettelser. Formålet hermed er bl.a. at forøge konkurrenceevnen og den indenlandske efterspørgsel for dermed at gavne beskæftigelsen og væksten. Men som vi har set med udbetalingen af efterlønsbidraget på 27 mia. kr.og kickstarten, har der ikke endnu været nogen væsentlig positiv effekt på det private forbrug. Desværre er det her hvor den økonomiske teori (Finansministeriets rationelle modeller) ikke kan tage højde for, at borgerne åbenbart er blevet så skræmte (læs krisebevidste) at de bl.a. ikke tør, at bruge de ekstra efterlønspenge, men sparer dem op i stedet! Da der er rigeligt med kapital til rådighed og lav rente er det ikke det vi har brug for nu. Vi har brug for en stigning i det hjemlige private forbrug, som stort set er gået i stå.

Er politikken så nytteløs? Bestemt ikke. Der er ingen tvivl om, at disse tiltag har og vil holde hånden under ledigheden og således undgå den frygtede langtidsledighed. Og forhåbentlig skabe den tryghed der skal til, for at borgernes tillid til økonomien og fremtiden stiger.

Den regning Finanskrisen og boligboblen har på ført Danmark skal vi alle være med til at betale, uanset om vi har haft del i festen eller ej!   
                                                                                                               
Er det rimeligt?

Nej - men det er sådan de politiske og økonomiske realiteter er, derfor gælder det om at man politisk gør alt, for at regulere kapitalmarkederne og griber ind overfor prisbobler såvel nationalt som internationalt! For VKO regeringen sad med hænderne i skødet, alt i mens at huspriserne tog en himmelflugt, der klart var usundt for den danske økonomi!

Vækst for enhver pris er bestemt ikke en fordel for fremtiden, hvilket boligboblen er et klart bevis på! Spekulanterne vidste dette, og forlod boblen inden den bristede med store gevinster. Den økonomiske teori kunne ikke forudse dette, fordi teorien slet ikke beskæftiger sig med irrational adfærd og bobler!

Derfor er det vigtigt at have politiker der tør tænke selv og handle utraditionelt. Og det mener jeg faktisk vores nye Regering prøver på. For os handler det om at redde vores fælles velfærd nu, hvor vi stadig har en god chance og genskabe trygheden i befolkningen. Vi kan gøre meget selv, men vi er afhængige af hvad der sker for vores store europæiske handelspartner. Så tålmodighed er en dyd i denne sammenhæng!

Jeg er sikker på der kommer flere tiltag fra vores Regering - til gavn for vores økonomi og  en bæredygtig velfærd i fremtiden.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.