onsdag den 20. april 2016

Politisk beretning Faxekredsen 19/4-2016Der er sket en del siden sidste kredsgeneralforsamling, hvor den største var, at vi måtte aflevere nøglerne til Statsministeriet efter FV valget i juni sidste år. Hvor valget gav flertal til en ny smal venstreregering, og hvor valget også bød på et nyt parti Alternativet. 

At det ikke lykkedes os at bevare regeringsmagten på trods af en S fremgang, skal dels søges i at centrum-venstre med SF fik en vælgerlussing. Jeg tror at det skyldes, at vi ikke kunne leve op til forventningerne på centrale områder. F.eks. den voksende utryghed på arbejdsmarkedet, selv om dagpengereformen var gennemført af de borgerlige - og det var vores regering der skulle udmønte den. 

På den måde blev konsekvenserne for borgerne mere og mere tydelige under vores vagt. Samtidigt var de Radikale stort set ikke til at handle med, når det kom til at afbøde nogle af de vanvittige konsekvenser reformen fik. 
På trods af rigeligt med dokumentation, forblev de Radikale temmelig fakta resistent. Da de endelig kunne se, at der nok var noget om snakken gik de med til såkaldte lappeløsninger - men da var skaden allerede sket hos mange borger og vælger. (som I nok kan høre, er min begejstring for de Radikale til at overskue, men jeg må jo også som mange år i politik erkende, at de nok ikke er til at komme udenom i en regering med os. Dansk Folkeparti har jo vist med al tydelighed, at de er et borgerlig parti - og et parti man ikke kan lave aftaler med, hvis man forventer at aftalen skal holde).

Vi bliver stadig påmindet om nye terrorhandlinger, som baggrund for og konsekvenserne af millioner af mennesker på flugt. Desværre er der ikke meget der tyder på, at en løsning er lige om hjørnet.

Hvis man var i tvivl inden regeringsskiftet om forskellen mellem en centrum-venstre regering og en højre regering, tog det ikke mange dage for den nye regering at vise forskellene klart og tydeligt. Så for os i opposition handler arbejdet om nu at kæmpe mod for store forringelser, hvor vores formål i regeringsarbejdet var - at skabe forbedringer. Samtidigt handler det om for os, at stadig skabe fingeraftryk på den førte politik - ved at indgå i konstruktive politiske forhandlinger.

Den førte politik i året siden valget

Lad os se på mindretalsregeringens evner udi politiske tiltag og løsninger (løsninger er næsten et for stort ord - at bruge her)

Der gik jo ikke mange øjeblikke før, at den kære Claus Hjorth havde fået fat i sin lommeregner - før den udviste røde tal. (jeg synes at man skal forære Claus en såkaldt "ældre" lommeregner - med store taster og stort display, så han ikke bliver ved med at taste forkert).

Regeringens økonomiske politik er en politik der omfordeler - men i den forkerte retning. Der skæres i kommunernes økonomi gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag (utrolige navn for en slet og ret besparelse) som betyder ringere velfærd, hvad enten det bliver udmøntet som færre pædagoger, nedskæringer i skolerne, mindre hjælp til ældre eller andet. Der skæres på videregående uddannelser, forskning og udviklingsbistand. 

Kontanthjælpsloft og gen indførelse af starthjælpen, efterlader mange i fattigdom og nogle af de hårdeste ramte er børnefamilier. Der gives skatte- og afgiftslettelser til dem der har mest, de største huse og de dyreste biler. og som jeg har sagt mange gange, er denne type nedskæringer et bevidst politisk valg (prioritering om man vil), og ikke på nogen måde en nødvendighed - punktum.

I et forsøg på at pakke de samme gaver ind igen, giver man bare beslutningen et nyt navn, som "værdighedsmilliarden" til ældre, som blot afløste den tidligere regerings "ældremilliard". Hvor dumme tror regeringen at de ældre er, egentligt er det en ret arrogant måde at føre politik på.

Det er næppe nogen overraskelse, at vi i S klart mener at disse overnævnte nedprioriteringer vil får negativ virkning for vores børn og unge. Fuldstændigt tåbeligt når vi ved, at en god start, en uddannelse og gode rammer - er den bedste investering for fremtiden.

Hvis alle svarede den skat de skulle, ville det ikke være nødvendigt - at fedte rundt med disse små beløber i besparelser. Hvor jagten på 90 mio. nu er gået ind igen på de ældres boligydelse - godt hjulpet af Dansk Folkeparti der ellers mente noget andet inden valget. Hvor skulle pengene så findes i stedet, tja jeg behøver jo bare at nævne Panama skattely sagen - som en af mange sager hvor pengene er!

Nu har man over en lang årrække barberet SKAT ned personalemæssigt, derfor mener jeg klart at vi bør skaffe flere midler til SKAT, så de rige kan snyde mindre. Jeg tror at denne investering, vil give pengene mange gange igen - til gavn for vores velfærdssamfund. Interessant at se om det bare er tom retorik, når de borgerlige står og prøver at virke lidt foragtede over skattely sagen - for der burde nu være et klart flertal for at ansætte flere dygtige skattemedarbejder. Men jeg vil se det før jeg tror det, for det er kun når vil taler om dovne Robert og Karina - at de kan komme op af stolen. Og der er det peanuts det drejer sig om. Nogle vil kalde det her hykleri!

Vi har deltaget i forlig med Regeringen om Dagpengene. Var det et godt forlig - nej for der er stadig 6000-8000 mennesker der fortsat vil falde ud af dagpengesystemet hvert år. Vi betalte for forbedringer mod, at få bl.a. karensdage og ved at forringe dimittendsatsen en del. Det er så her man skal veje pest eller kolera op imod hinanden, om man skal deltage eller ej!

Når det kommer til flygtninge og integrationsområdet - har vi i S også formået at gøre os bemærket. Vi er stort set på linje med Inger Støjbjerg. Og det er ingen hemmelighed, at det deler os i baglandet. Der hvor jeg synes vi kammede over, var på beslutningen om smykkeforslaget - som er og bliver symbolpolitik, nogen håber at det kan skræmme flygtninge væk fra Danmark. Og hvor mange gange har politiet så stået i denne situation siden vedtagelsen, at skulle konfiskere smykker og lignende? Et stort nul! Til gengæld har det kostet på vores anseelse ude i verden - såvel politisk som økonomisk. Og flygtningene kommer stadig!

Derfor bør jeg nu nævne vores EU tilvalgsafstemning i december, som var et nederlag for de fleste partier. Jeg tror det blev en afstemning om mere end bare en tilvalgsordning. Dem som stemte havde flere forskellige grunde til deres nej. Det som jeg håber er, at EU kan lykkes med et stærkt og forpligtende samarbejde om modtagelse og fordeling af flygtninge osv. Og herigennem visse - at man når længst med samarbejde og fællesskab.

Som nogen af jer nok har bemærket, har jeg ikke nævnt de flyvende minister udskiftninger der allerede har været i Regeringen. Hvor årsagerne klart taler for sig selv - og viser en noget anden "kreativ" tilgang til det at være politiker. Eller som Henry Kissinger har sagt "Det ulovlige gør vi med det samme. Det grundlovsstridige tager lidt længere tid"

En regering som på miljø området har en klar dagsorden om lempelser for landbruget, som øger forureningen. Utroligt at man kan være så ligeglad med de kommende generationer. Det får mig også til at tænke på Shu-bi-dua's Costa Kalundborg fra 1982 - måske på tide at nynne og spille den igen.

Nå men jeg bliver sgu lidt trist af denne politiske beretning. Der er ikke meget opløftende politisk at nævne.

Så derfor ændrer jeg spor nu!

Råd til den kommende kandidat

"Det er ikke nemt at være politiker. Den ene dag er man en stolt påfugl med farvestrålende fjer. Den næste dag tjener man som støvkost". Sagt af David Locke Amerikansk politisk kommentator.

Jeg vil komme med nogle få råd til det valg vi har senere i aften, om det at være folketingskandidat i Faxe kredsen.

Der skal nedsættes et kandidat/valgudvalg fra den dag man er valgt. Hvor der skal hjælpes med bl.a. læserbreve. Og udvalget skal sammen med kredsen fastlægge - og medvirke til afholdelse af kandidatens aktiviteter i kredsen.

Et andet råd er, at skaffe flere aktive hænder - hvis det overstående skal lykkes.

Jeg håber at en af jer kandidater, får nogle gode og positive oplevelser med Faxekredsen til alles bedste - og kan bevare en farvestrålende fjerpragt.

Og husk på, at kandidaters resultater ved valg - afspejler primært deres organisationers prioriteringer og indsats deri!

Jeg vil ønske jer begge "knæk og bræk" til senere på aften!

Fremtidens S politik med arven efter Anker

Jeg vil slutte af med, at gøre nogle betragtninger, over hvad fremtidens S politik set med mine øjne - og med arven efter Anker bør være.

Og i lyset af det som forfatter Carsten Jensen har sagt:" I gamle dage fik en veludviklet samvittighed mennesker til at gå ind i politik. I dag er det omvendt. Nu får samvittigheden de engagerede til at forlade politi"

Vi skal være bedre til imellem valgene, at diskutere retningen for vores politik, og spørge os selv - om vi er på rette vej? Og som Anker så klogt har sagt: "Man kan studere sig til en stadig bedre argumentation for dét, man føler er rigtigt. Men dét, der er afgørende for retningen, man vælger, dét er hjertet".

Vi medlemmer skal inddrages aktivt i politik skabelsen året rundt - på alle politiske niveauer, som vi bl.a. nu ser det - med det kommende principprogram.

Vi skal tilbage til Ankers grundfortælling, kodeordene er oplysning, inddragelse, ordentlighed, ærlighed og jordnærhed, og at man som politiker er til for folket - og ikke omvendt.

Jeg håber og stoler på, og kan se spæde tegn på, at Mette Frederiksen er "Anker" kvinde for denne opgave.

Ankers ord og handlinger husker én på, hvorfor man stadig er med. Og at hans kamp skal kæmpes videre - for et mere socialt, retfærdigt og lige samfund - med plads for alle.

Tak tillidsmand - og tak for en dyrebar arv, som jeg vil gøre mit for at efterleve og kæmpe videre for.

Æret være Ankers minde!


Tak for ordet - og tak for denne gang!
   
                     

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.