fredag den 6. juni 2014

Grundlovstale 5. juni 2014


I dag fejer vi grundlovens 165 års fødselsdag. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger på. Hvordan vi udfylder rammen, afhænger af os alle sammen. Derfor er det vigtig hvis vi skal udnytte grundloven optimalt, at vi arbejder bedst sammen, hvis vi taler sammen.

Derfor er dagen også en fejring, af hele den udvikling af vort samfund, siden den første fri forfatning i 1849. For os socialdemokrater bedre kendt - som den Danske model, som har skabt enestående fremgang i velstand - og fordelt velstanden bedre - end i de fleste andre steder i verden. Kvindernes adgang til arbejdsmarkedet, kampen for ligestilling og det kolossale løft i samfundets investeringer i uddannelse, børnepasning, ældreomsorg og sygehuse - var meget betydningsfulde.

Jeg har altid levet i et samfund - hvor vi selv kunne bestemme over vores liv, og hvor fællesskabet sørger for, at styrke os alle, og hjælper dem som har det svært.

Jamen så er alt jo godt – eller…..

Hvis vi ikke passer på og er opmærksomme, så er der kræfter der ikke ønsker fællesskabet er for alle, men kun for de særlige begunstigede. Voksne mennesker der mener, at fællesskabet skal reduceres til en økonomisk pulje, hvor man får en andel alt efter størrelsen på det, man skyder ind.

Fællesskabet er ikke en statisk størrelse, derfor er fællesskabets opgaver altid til revision. Alene demografien imellem unge og ældre ændrer sig over tid.

Derfor vil der også ud i al fremtid være brug for demokratisk deltagelse. Det være sig deltagelse i lokale foreninger eller større politiske fora. Det er så her de første rynker i mit ansigt kan ses! Jeg er oprigtig bekymrede for - den manglende interesse for vores politiske partier - hos de unge. Man kan selvfølgelig også vende den 180 grader og konstaterer, at de unge er tilfredse med vores velfungerende demokrati. Problemet er jo netop, at hver sin generation kræver sit fællesskab, derfor skal vores demokratiske model hele tiden udfordres og fornys.

Det er her det repræsentative demokrati, har mere end bare en flot klang, når pladserne i vores demokrati skal besættes. Deltagelse og inddragelse i demokratiske processer er vigtig. Hele fundamentet for vores demokrati er, at vi alle deltager. Derfor er vi også nød til, at kikke på den måde vi rekrutterer politiker til vores forskellige politiske organer. Den handicappet, kontanthjælps modtageren, den arbejdsløse, førtidspensionisten den ældre osv. har alle ret til, at byde ind og deltage i det politiske fællesskab. Det er netop når vi overkommer vores forskellige udgangspunkter, og når vi lytter til hinanden, at vi er i stand til at gøre det som er bedst for Danmark. Fællesskabet er mere end bare den politiske elite, det er os alle sammen – derfor skal der være plads for alle.

Jeg tror at alle gerne vil deltage i demokratiet. Derfor ser vi også at deltagelse og indflydelse er noget som sker på de digitale medier som Facebook eller andre fællesskaber på de digitale platforme. Her kan vi komme i kontakt med mennesker, som vi ellers aldrig ville møde. Samtidigt ser vi også et klart behov hos borgene for, hurtigt og effektivt at organisere sig om en sag. Om nogle år holder vi måske et virtuelt grundlovsmøde på Facebook, hvem ved!

Grundlovsdag fejrer vi vores fælles demokratiske styreform. En form hvori der indgår flere forskellige partier, med hver deres holdninger. Ja jeg ved godt at nogle prøver at påstå, at forskellene i dansk politik er blevet udvisket. Det er jeg dog langt fra enig i. Der er stor forskel på den politik Anders Fogh, Lars Løkke og Pia Kjærsgaard førte i nullerne, og så den politik regeringen føre i dag. Lad mig nævne nogle eksempler:

Vi har afskaffet de lave starthjælpsydelser og fjernet kontanthjælpsloftet til gavn for dem, der har allermindst.

Vi har sikret asylfamilier med børn mulighed for at bo udenfor asylcentrerne.

Vi har fundet en holdbar løsning for alle dem, der stod til at falde ud af dagpengesystemet.

Vi har oprettet mange flere studiepladser.

Vi har i skattereformen finansieret et løft i pensionen på 5.000 kr. for de fattigste pensionister og samtidigt tredoblet beskæftigelsesfradraget for enlige forsørger.

Og måske vigtigst af alt. Så har denne regering afmonteret den tikkende bombe, som Venstre lagde under vores universelle velfærdssamfund med overbetaling af privathospitaler og skattefrihed for private sundhedsforsikringer.

Så jo - når man dykker ned i fakta opdager man hurtigt, at der er forskel på vores politik og højrefløjens.

Et lille suk fra mig, så ville jeg ønske at borgerne bare en gang imellem stoppede op for at kikke på fakta - inden man lader sig forføre af platte overskrifter. Og ja vi skal som politiker blive langt bedre til at forklare fakta. Fællesskabet har her et fælles projekt, nemlig at sikre en større forståelse og indsigt i hinandens liv.

Den danske velfærdsmodel er båret af et fællesskab, der ikke handler om at kræve ind til sig selv, men om at tage ansvar for hinanden.

Det handler om både pligter og rettigheder. Det handler om at de bredeste skulder skal bære de tungeste byrder.

Det som tæller, er at gøre det bedste for Danmark. At få os ind på en ny kurs, hvor vores stærke fællesskab består selvom tiderne er hårde.

Og det kan vi godt. Fordi vi stadig taler sammen. Fordi vi arbejder sammen. Og fordi vi har vores grundlov.Tak for ordet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.