søndag den 1. december 2013

Finansloven fra start med Ø til slut med VK


Jeg deltog i S´s Hovedbestyrelsesmødet i Vejle 29 og 30 november, hvor vores finansminister Bjarne Corydon gav en grundig redegørelse for, hvorfor finansloven endte som den gjorde!
En finanslov som ikke er set så bred siden engang i 90´erne. Når man forhandler finanslov er det regeringens liv - man i bund og grund forhandler om, man kan ikke bare stoppe og vente til forhandlingsklimaet er blevet bedre. Der er nogle klare tidsmæssige rammer for, hvornår statens "husholdningsbudget" skal være vedtaget.

Vi starter med begyndelsen - hvor regeringen havde forbedret forløbet grundigt. Finansloven stater med, at finansministeren på mødet i august fremlægger sit bud på en finanslov for 2014. Et møde hvor det primært går ud på, ikke at komme til at svede - for at komme godt fra start af!(Hvem husker ikke Claus Hjorth i 2009)
Udgangspunktet er 1 mia. kr til anlægsreserver i 2014 og 1 mia. kr. til finansloven - altså i forhandlings reserver i alt 2 mia. kr. i 2014 (i alt 5 mia. kr. i 2014-17).

Det var klart fra starten, at naturligvis skulle forhandlingerne føres med regeringens parlamentariske støtteparti Enhedslisten (Ø). Over 33 møder byggende man stille og roligt - en tilbudliste op til Enhedslisten.
Derfor valgte man at følge Ø's ønske om, at sikre velfærdsforbedringer for de ældre, ved at løfte servicen på området med 1 mia. k.r årligt - hvor kravet om badene for Ø - var meget centrale. Hvor regeringen i stedet ønskede at fordele pengene således, at kommunerne kunne bruge dem indenfor ældreområdet - hvor det kommunaleselvstyre mente, at de bedst ville kunne gavne. Man tilbød øvrige velfærdsforbedringer indenfor jobrotation, psykiatri, kræft (strålepartikelkanon til kræftsyge børn), udsatte børn mv. i alt 1,7 mia. kr. i 2014-17.

Regeringen havde afsat 800 mio. kr. til det grønne område - men valgte her sammen med Ø, at lægge en stor sjat penge oveni. Til en Naturfond hvor staten indskyder 1 mia. kr der ved hjælp af private investors opkøber landbrugsjord - der bør være natur. Ved siden af denne fond ønsket Ø en grøn fond, der skal låne penge til virksomheder - der investerer i energi rigtige løsninger - til en særlig lav rente. Hvilket regeringen sagde ja til - hvor indskudet og statsgarantien forventes at koste 5 mia. kr. over sigt. Regeringen havde derudover - også afsat yderligere beløb til klimaindsats som aftalt i regeringens Klimaplan - og en let bane i Odense. I alt 1,9 mia. kr. 2014-17 altså en fordobling på det grønne område - i forhold til regeringens udgangspunkt!                  

Velfærdforbedringer på arbejdsmarkedet i form af fradrag for fuld fagforenings kontingent, tiltag der skulle imødegå social-dumping bl.a. et ID kort der skal bæres på byggepladser. I alt afsat til området 2,1 mia. kr. 2014-17. Hvilket hele regeringen var enig om - altså S-SF-R! Så der kan rykkes i regeringen, når løsninger skal findes! Det betyder også at det modsatte gælder, så når det ikke lykkedes at få bl.a. "kædeansvar" med, er det fordi der ikke kunne opnås enighed om dette i regeringen. Men som regering er man også nød til, at stå på mål for holdninger - der ikke altid er ens kop te, hvis regeringssamarbejdet skal holde.

I tilbuds-listen kom også forbedringer til unge med lave indkomster. En sammensat pakke af initiativer målrettet dels unge med risiko for hjemløsehed - og dels unge samboende på kontanthjælp - og dels at det skulle kunne betale sig at arbejde - i form af et jobfradrag for kontanthjælpsmodtagere. I alt 0,5 mia. kr. 2014-17.

Til slut på listen - et tilbud om at annullere besparelser i regeringens finanslovsforslag på bl.a. asyl til i alt 0,9 mia. kr.
Samlede tilbud i alt 3,5 mia. kr. i 2014 og i alt 11,4 mia. kr. 2014-17.

Næsten en fordobling af pengeposen - i forhold til udgangspunktet. Det opstod fordi der var et mindre afløb af udgifter på finansloven, der derfor skabte et rum, for at bruge lidt flere penge på Finansloven 2014.
Mon ikke en borgerlig regering havde gemt, eller brugt det på ydereligere skattelettelser - og ikke velfærdsforbedringer!

Desværre valgte Enhedslisten at blive ved med at spænde buen for hårdt, ved at sige nej og kræve mere!
Situationen er derfor for regeringen ægte vanskeligt, og man var bestemt ikke interesseret i et valg. Derfor valgte regeringen at offentliggøre tilbudslisten til befolkningen. Deadlinen for finansloven 2014 er på dette tidspunkt langt overskredet, men på trods af dette - forsøgs to gange ydereligere med Ø - som stadig siger nej, og regeringen meddeler dem, at så må den søge et flertal udenom Ø!

Det fører til en aftale med VK - klaret på 3 møder. Deres liste indeholder ikke for en 25 øre - ægte borgerlig politik, for det der er sket er - at kerneelementerne fra listen med Ø er med: som 1. mia kr til ældreområdet; Øvrige velfærdsforbedringer som psykiatri, kræft (partikelstrålekanon), udsatte børn mv. nu til 1 mia. kr. På det grønne område bibeholdes Naturfond og Odense letbane samt div. tiltag i klimaplanen i alt 1,5 mia. kr. fjernet er Ø's Grøn Fond.
På beskæftigelsesområdet til socialdumping (desværre ikke ID kort) og jobrotation i alt 0,5 mia. kr. 2014-17. De to nye elementer er Fremrykningen af lettelser til små-/mellemstore og forskningsbaseret virksomheder i alt 0,8 mia. kr. 2014 - og man fremrykker forhøjelse af beskæftigelsesfradraget for almindelige og enlige forsørgere i alt 1,4 mia. kr. 2014-17. De to nye elementer er bekendte størrelser, fordi de stammer fra Vækstpakken - som man indgik forlig om i foråret 2013. Og derfor træder i kraft et år før end aftalt i Vækstpakken.
Derudover har VK givet tilsagn om, at stemme for det aktstykke der udmønter kommuneaftalen til juni - og giver derfor regeringen mulighed for, at føre den økonomiske politik og køre regeringen et år mere.
Samlede tilbud i alt 3,2 mia. kr. og 9,6 mia. kr. 2014-17.

Men man kan godt ærgre sig over, at de tiltag på bl.a. arbejdsmarkedet røg ud. Jeg mener helt klart, at ansvaret for at det ikke blev en lidt mere rød Finanslov med Ø - ligger på deres skulder, når man ser på de forskellige udspil. Enten ønskede Ø ikke at indgå i en aftale og dermed påtage sig et ansvar, eller også trænger de til et kursus i forhandlingstaktik!

Men vi fik en endelig finanslovsaftale 2014 der på trods, er bedre end det regeringen spillede ud med i august.


Derfor kan man roligt - kalde det en rød finanslovaftale 2014 - med blå stemmer!      
                                                                                                                 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.