onsdag den 4. april 2012

Politisk beretning 2012 til generalforsamlingen i partiforeningerne Faxe og Stevns


Så er der gået endnu et år men sikken et år det har været for mig - så vel politisk som personligt. Men jeg vil dog nøjes med at tage fat på det politiske, jeg kan dog afsløre så meget personligt, at mit nu raske hjerte stadig sidder på rette sted – nemlig til venstre for midten!

I september fik vi langt om længe det ventede valg hvor vi sammen med SF gik til valg med vores fælles grundlag Fair Løsning. De Radikale og Enhedslisten havde på forhånd pegede på Helle Thorning, som kommende forhandlingsleder for en ny regering.

Desværre var det ikke muligt for os, at opnå fuldt flertal i befolkningen for vores plan Fair Løsning. Vælgerne afgjorde dog på valgdagen – at det var en tak og farvel til VKO. Oppositionen havde samlet fået et flertal.

Vælgerne havde helt klart valgt blokpolitikken fra, som vi jo har levet med under VKO de sidste 10 år. Nu var vi tilbage til en tilstand, som vi var meget vant til i det forrige århundred. Nemlig et broget valgresultat hvor der skulle forhandles på tværs, for at få en fælles regering.
Det betød også med andre ord, at de politiske valgløfter som de forskellige partier gav – var i spil. Spillet om magten startede og det tog 3 uger i Tårnet, før man havde et fælles regeringsgrundlag imellem S-SF-R. Danmark havde fået sin første kvindelige Statsminister – og vi havde igen opnået indflydelse på den førte politik i Danmark. Et resultat som jeg er godt tilfreds med, fordi vi altid har været ordentlige driftsikre i krisetider.
For at nævne en af disse socialdemokratiske regeringer så lykkedes det Poul Nyrup’s regering, at få så meget gang i halvfemserne – at de i dag er udråbet som den bedste regering til dato. Nyrup’s regeringen roses for dens modige førte økonomiske politik, som dermed skabte grundlaget for at det gik godt i 00’erne. Som jo bekendt Anders Fogh nød rigtig godt af – så godt - at han i dag er udråbet som den der øste penge ud og slog hul i statskassen – og dumper med et brag.

Inden regeringsgrundlaget var klar fra trykkeriet, begyndte pressen at tale om løftebrud! Altså det krævede mindst 90 mandater for S-SF - hvis vi fuldt ud skulle have gennemført vores fælles valgoplæg Fair Løsning. Som bekendt fik vi ikke dette! Vi fik i stedet ved forhandling et regeringsgrundlag – hvor alle parter har bøjet sig imod hinanden – for at opnå et nyt samarbejde – mellem folketingets partier, mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, mellem frivillige og det offentlige Danmark. Det er det grundlag der udgør politikken hos os de næste knap 4 år. Et grundlag der på mange måder ligner Nyrup regeringen - hvor overskriften var reformer og kickstart.

Dog sætter den økonomiske krise nogle helt andre rammer for denne regering. Hvordan var det nu Lars Løkke sagde om krisen i 2008, noget med at krisen ville være over sommeren 2009! Tja det kan man da ikke ligefrem se på statskassen hvor hullet nu er på 100 mia. kr. og er voksende. Så den manglende rettidig omhu fra den tidligere regering – har bragt Danmark i ubalance.
Nogle spørger: ”Hvorfor kæmpede I egentlig for magten, når den økonomiske krise sætter så stramme rammer for jer? Hvorfor ikke overlade det til VKO og vente til efter krisen” Som jeg nævnte tidligere mener jeg, at vi er langt bedre til krisestyring hvor hensynet til fællesskabet og den enkelte borgere er i fokus. Og ikke kun hvad man kan fjeren fra borgerne, for at give skattelettelser som de Konservative endnu engang forlanger.

Mange initativer
Regeringen har allerede haft en lang række initiativer til behandling i folketingssalen - her vil jeg kort nævne nogle af dem:


  • Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden med et ½ år. 
  • Flere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte. Løft af 6 ugers selvvalg uddannelse. Prisloftet afskaffes. 
  • Kontanthjælpsmodtagere skal have mulighed for at holde ferie i 5 uger om året 
  • Afskaffelse af fattigdomsydelser og regler herunder starthjælp, kontanthjælpsloftet og timereglen 
  • Styrket indsats overfor udenlandske virksomheder. Ved udrykningsenheder i Arbejdstilsynet hvor også Politi og SKAT indgår 
  • Et bedre og mere lige sundhedsvæsen. Egenbetaling for bl.a. fertilitetsbehandling afskaffet. 
  • Opprioritering af psykiatrien (830 mio.kr) 
  • Praktikpladsindsatsen forstærkes med 2,6 mia. kr. for at der i 2012 kan oprettes ekstra praktikpladser til de 10.400 unge der mangler praktikplads. 
  • Hævelse af den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. 

Den nye regering har lagt en kurs der adskiller sig fra den tidligere, ved at regeringen også har besluttet at prioritere rigtig mange penge på at kickstarte økonomien - 10,7 mia. kr. i 2012 og 8,7 mia. kr. i 2013.
På denne måde vil regeringen forsøge at holde hånden under beskæftigelsen og dermed undgå, at alt for mange havner i langtidsledighed i løbet af krisen.
Der bliver brug for alle på den anden side af krisen. Og sådan kunne jeg blive ved at nævne tiltag. Når man sætter sig ned og læser alle de initiativer der er taget og vil komme, har jeg det meget svært med - at føle mig udsat for løftebrud!
Der er en solidarisk tråd igennem dette regeringsgrundlag overfor bl.a. fællesskabet, miljøet og de fattige! Selvom venstre får det til at lyde som om vi føre deres politik, så kan man jo spørge - hvorfor pokker ligger de så stadig i hængekøjen og vil havde deres helt egen 2020 plan fra Løkke. Det er vist det man kalder spin! Så kære venstre kom ind i kampen og tage et medansvar for den manglende rettidig omhu - I har udvist i jeres regeringstid!

 Der er allerede godt i gang i forhandlingerne om en førtidspensionsreform – en reform som allerede har affødt en masse diskussioner og bekymringer hos en del vælger.
Jeg vil ikke komme yderligere ind på reformen her– men dog nævne den betænkelighed jeg har. Min betænkelighed er om kommunerne får tilstrækkelig med økonomi, til at gennemføre de ressourceforløb der lægges op til. Men det vil tiden jo vise!

Nye tal fra AE som udkom 22/3-12 viser, at For Faxekredsen bød 2011 desværre på en stigning i ungdomsarbejdsløsheden. Vi har i kredsen en ledighed på ca. 13,9 % (16-29 årige) og vi ligger i den tunge ende. Man ved erfaringsmæssigt at hvis den unge er ledig i mere end et halvt år, så mister den unge nogle af sine kvalifikationer og risikerer at blive skubbet endnu længer væk fra job - og måske aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet! Dette vil være endnu en bombe under vores økonomi i Danmark hvis vi lader stå til, som man gjorde i 80'erne. For slet ikke at nævne de sociale omkostninger, varig ledighed kan have for den enkelte.
Vi er nød til at handle nu, f.eks. ved at lave tiltag som en uddannelsesgaranti til de unge, og ja det vil koste ekstra penge, men pengene kommer ind igen når krisen er over. Fordi der vil være kvalificeret arbejdskraft til rådighed, som der rigeligt bliver brug for i fremtiden.
Kan I huske hvad Lars Løkke sagde om ungdomsarbejdsløshed i hans første tale til folketinget i 2009? Han sagde: "Min søn kommer aldrig til at kende til ungdomsarbejdsløshed" Tja behøver jeg at sige noget!

Socialdemokratiet har sat gang i et internt debat-projekt frem mod partikongressen i september. Med tre forskellige temaer vil de forsøge at inddrage os medlemmer i diskussionen om - hvordan vi løser fremtidens udfordringer. Det er altså udfordringer for samfundet frem til år 2032, vi skal diskutere her.
Temaerne er: 1) Vækst og beskæftigelse i fremtiden - 2) Prioriteringer på velfærdsområdet i fremtiden - og 3) Danmark i Europa.
De tre oplæg skal ses som inspiration til - at kickstarte debatten i vores lokale partiforeninger. En debat som gerne må føre til en egentlig værdi debat.
Skal vi f.eks. fortsat acceptere en markedsøkonomi i Europa - som i tiltagende grad bygger på neoliberlisme, og dermed accepterer de skadelige virkninger denne økonomiske politik har på bl.a. miljøet?
Under alle omstændigheder er det en debat - som i høj grad har været tiltrængt længe.
For det skal være medlemmerne der tegner vores fremtidige politik. Jeg glæder mig til debatterne – og vi er i gang med planlægningen af de tre temamøder. Så jeg håber at se jer alle – til nogle gode debatter.

Jeg vil slutte af med at sige tusinde tak til alle jer der deltog i valgkampen, en valgkamp der på mange måder var op ad bakke – når kandidaten ikke selv kunne være synlig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.