mandag den 28. juni 2010

Hold dig til fakta Flemming Møller (V)


Flemming Møller MF for V skriver i Dagbladet 19. juni at han ikke kan se, at det faktum jeg leverer i mit læserbrev i Dagbladet 2. juni om de ufinansierede skattelettelser regeringen gav i 2004 og 2007 holder vand. Selv om VK gentagede gange forsøger at benægte fakta om de ufinansierede skattelettelser, bliver de jo ikke mindre sande af den grund!

Jeg skal derfor henvise til en kilde (ud af mange!) nemlig: ”Samfundsøkonomen fra Marts 2010 nr. 1” hvor Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Økonomiske Institut og tidligere formand for De Økonomiske Råds formandskab skriver på side 31 og jeg citerer: ”Det er også velkendt, at man både i 2004 og 2007 vedtog ufinansierede skattelettelser, ligesom der som nævnt har været overskridelser af vækstrammerne for det offentlige forbrug. Disse forhold antyder, at de store midlertidige indtægter fra Nordsøen sammen med andre konjunkturbetingede provenugevinster har fristet til en mere lempelig finanspolitik og i det mindste delvis blevet omsat i øget privat og offentlig forbrug”. I samme artikel kalder Peter Birch Sørensen det en politikerfejl, at VKO ikke evnede at føre en konjunkturmodløbende finanspolitik!

Med andre ord, at man har gravet et hul i statskassen årligt på ca. 20 mia. kr. der stammer fra de ufinansierede skattelettelser fra 2004 og 2007. Medtager vi så skattelettelserne givet her i 2010 som iflg. regeringens egen plan er fuldt ud finansierede på sigt (som i øvrigt var det Helle Thorning ”indrømmede” som Flemming Møller kalder det), når vi op på en udgift til skattelettelser i år på 32 mia. kr.

Havde vi ikke givet disse skattelettelser skulle vi IKKE stå og finde 24 mia. kr. her og nu, for vi ville derfor have ligget under EU konvergenskrav på de 3% af BNP! Så det kan man da ikke kalde, at VK har sat tæring efter næring som Flemming Møller kalder det i sit indlæg, og som Peter Birch Sørensen kalder en politikerfejl der bør forbygges i fremtiden!

Den regning på 24 mia. kr. der skal findes nu, skal betales af bl.a. dagpengemodtagerne, børnefamilierne, uddannelsesområdet og ja det forarger mig meget, når jeg ved det kunne være undgået - og det kommer af manglende økonomisk ansvarlighed fra VKO’s side. VK har derfor spildt en enestående chance for i højkonjunkturen, at have fremtid sikret Danmark til de udfordringer der kommer om ganske få år.

Så Flemming Møller kan tro, at jeg er klar til at trække i arbejdstøjet, der er rigeligt med skævheder fra denne regering der skal ryddes op efter! Så lad os få det valg så kan befolkningen vælge hvilken plan de vil støtte!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.