mandag den 22. marts 2010

Politisk beretning 2010


Ja så er endnu et år gået politisk.
Først havde vi vores EU valg i sommers hvor vi formået at opnå et rimeligt valg. Samtidigt lykkedes det at få genvalgt Britta Thomsen. Igen så vi desværre en faldende interesse for dette valg, hvilket er et problem for vores demokrati. Derfor har jeg en aftale med Britta Thomsen om, at lave nogle politiske debatmøder hvor hun og jeg i fællesskab prøver at forklare, hvor meget indflydelse EU har på den almindelige danskers hverdag. Jeg kan jo bare nævne finanskrisen med de ødelæggende kapitale kræfter, som et oplagt område hvor vi bør have fælles regler i EU

Landspolitisk
Det er jo ikke fordi der er sket ret meget rent landspolitisk de første 11½ mdr. fra regeringens side af! Men til gengæld har vi sammen med SF kommet med et rigtig godt bud på en skattepolitik i vores fælles oplæg Fair Forandring. De bud vi kommer med vil ligge fast i hele næste valgperiode.

• Vi vil bl.a. afskaffer fradraget for sundhedsforsikringer - for at omprioritere til bedre sygehuse

• vi vil indføre en ny millionærskat på 6% af indkomster over 1. mio. kr. - for at omprioritere til lavere skat på arbejde.

• vi vil indføre højere afgifter på Landbrugets forurening - for at omprioritere til en halvering af registreringsafgiften på miljørigtige biler.

• Den finansielle sektor skal betale mere til fællesskabet - bl.a. ved en reform af selskabsskatten - hvor indtægten derfra skal gå til en styrkelse at vores folkeskole - samt til klimainvesteringer i danske virksomheder

Indkomstskatterne stiger ikke for almindelige lønmodtagere. Boligskatterne og rentefradraget ændres ikke. Det her er en reform der kan sikre social omfordeling udbygning af velfærden samt en massiv klimaindsats. Og til forskel fra regeringens skattereform er vore reform ikke bare fuldt ud finansieret fra dag 1, men den giver også flere indtægter end udgifter. Hellere love for lidt end for meget!

Regeringen har jo søsat deres hamrende skæve skattereform her 1. januar hvor den Danske bank direktør får 465.000 kroner ekstra i lommen om året og pensionisten får sølle 1750 kr.! En skattereform søsat på et tidspunkt hvor vi står midt i den værste økonomiske krise i mands minde. Hvor tusindvis allerede har mistet deres arbejde, flere står foran en fyreseddel, de unge kan ikke får praktikpladser og sådan kunne jeg desværre blive ved. Og hvad endnu værre er, så er argumentet fra regeringen, at denne reform nok skal sætte gang i efterspørgselen og dermed beskæftigelsen!

Så er det lige jeg spørger: ”Hvor meget af den Dansk bank direktørs skattelettelse der går til ting produceret i Danmark”! Sandsynligheden for at de går til køb af udenlandsrejser, til pensionsopsparing eller varige luksus goder som bil, er meget stor og giver derfor ingen danske arbejdspladser. Vi har jo allerede set at frigivelse af SP midlerne, stort set ikke har givet nogen effekt, folk er blevet skræmt af krisen og især fordi boligboblen er bristet er flere i dag tekniske insolvente. Borgerne vælger at spare op - for at kunne modstå krisen.

Uanset hvad de borgerlige prøver at påstå er deres skattereform underfinansieret med 30 mia. kr. i 2010-2012. Regningen skal først betales efter det næste valg! Hvad man dog ikke gør for at blive genvalgt. I 2013 har regeringen i alt regninger for langt op over 200 mia. kr. - i underfinansiering af alle deres skattereformer, når man så sammenholder det med at vi har bevæget os fra et overskud på 4% - til et underskud på 5% af vort samlede nationalprodukt fra 2008 til 2010 svarende til en forværring på ca. 150 mia. kr. på 2 år. Så er det ikke svært at se, hvem der er de økonomiske uansvarlige hvis man skal beholde den velfærd som de borgerlige stod og lovet ved sidste valg. Hvordan var det nu det var – nå jo – noget med at vi kunne købe hele verden, få skattelettelser og mer’ velfærd

Men sandheden er jo i virkeligheden den, at det her er et ideologisk korstog mod velfærdstaten – de borgerlige ønsker fortsat minimalstaten, de er hamrende ligeglade med fællesskabet, de tør bare ikke sige det højt.

Den samme dag hvor Claus Hjort præsentere os for en ydereligere regning i størrelsesorden 27 mia. kr. vælger Lars Løkken at lave en meget stor ministerrokade –med gammel vin på nye flasker! Med et regeringsgrundlag hvor der intet konkret er om, hvordan man vil finansiere deres flotte hensigtserklæringer. En tilfældighed - eller et forsøg på at nedtone de barske kendsgerninger for velfærden med den regning som Claus Hjort vil betale med nulvækst for kommunerne og regionerne!

Lokalt
Vi har jo som bekendt haft et godt kommune valg her i kredsen. Hvor det lykkedes både for Stevns og Faxe, at får markant indflydelse på politikken de næste 4 år.

Når man ser på den stigende ledighed; manglende praktikpladser og uddannelser til vores unge mennesker, bliver det ikke nogen nem opgave for vores kreds at være kommunalpolitikker i og slet ikke nu hvor Claus Hjort dikterer nulvækst.

Claus Hjort mener jo bareat der skal effektiviseres noget mere ude i kommunerne, når man høre dette lyder det som om, at de offentlige ansatte stadig går og dovner den! Men vi alle ved jo godt - at kommunerne ikke har bestilt andet end at effektivisere de sidste mange år, der er ganske enkel ikke mere at hente! Så at bilde befolkningen ind at nulvækst ikke betyder fyringer i den offentlige sektor, er ganske enkel usand – fordi finansministeriets egne beregninger viser, at væksten i de offentlige serviceudgifter skal stige med 0,9 % - for at fastholde et uændret antal kommunalt ansatte pr. bruger. Såe.. hvis man da kan regne betyder nulvækst fyringer af offentlige ansatte svarende til 5000 personer i 2011 og ca. 10.000 personer i 2012. Alene nulvækst på folkeskole området vil betyde 1000 færre lærer!

Så set fra vores kreds synspunkt, er det ikke nogen rar tid vi går i møde hverken politisk eller i forhold til ledigheden.

Jeg tror ikke der var ret mange der havde troet, at vi ville stå i en situation med så massivt et underskud Lars Løkken spåede jo at krisen ville være over til sommer – vel og mærket sommeren sidste år. Ja – der har ikke været meget Løkke over hans spådomme.

Afslutning
Vi socialdemokrater lancerede for over et år siden netop vores vækstpakke, for imødegå noget af den ledighed - som finanskrisen har ført med sig.

Regeringen har i stedet for valgt en strategi med at spare på velfærden som har sammen effekt som at tisse i bukserne, det varmer godt her og nu – men så bliver det meget koldt!

Vi har foreslået en politik der får mange flere i arbejde og derved øger statens indtægter og mindsker udgifterne. En politik hvor vi målretter 36 mia. kr. på den indlandske efterspørgsel med fremrykning af massive investeringer i vores nedslidte offentlige sektor - til gavn for fællesskabet også i fremtiden. En politik der ville give 10 gange så mange arbejdspladser i forhold til regeringens sidste skattelettelser. Og hvad bedre er, at undgå at folk havner i en ørkesløs langtidsledighed der i den grad er skadelig både for den enkle - men også for samfundet på sigt.

Jeg tror desværre ikke vi får et valg foreløbig da regeringen stadig på trods af ministerrokade står dårligt i meningsmålingerne. Men måske i starten af 2011 inden at folk bliver ramt af de forhøjede grønne afgifter - til finansiering af skattereformen.

Vi har brug for en ny regering hvis vi skal redde stumperne af vores velfærdstat. Og fortsat være et samfund - med plads til alle!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.