tirsdag den 28. marts 2023

Pressemeddelse: Den berømte dråbe med S lokalt


Efter 33 års medlemskab og efter at have været både folketingskandidat, amtsrådskandidat, byrådskandidat  og besiddet andre tillidsposter for Socialdemokratiet først i Haslev kommune og senere Faxe kommune, melder jeg mig nu ud af Socialdemokratiet. 

Det gør jeg, da partiet lokalt ikke formår at være deres opgave voksen.


Socialdemokratiet i Faxe Kommune har udspillet sin rolle, fordi de ledende figurer i den socialdemokratiske byrådsgruppe tilsyneladende ikke ønsker at samarbejde med nogen. 

For dem er samarbejde ensbetydende med, at andre skal underkaste sig og danse efter deres pibe, og når de nu heller hverken kan eller vil samarbejde med de mangeårige gode samarbejdspartnere SF og Ø, der ubetinget har støttet Socialdemokratiet i Faxe Kommune uden at forlange andet end almindelig pli til gengæld, så er det i mine øjne pinagtigt. Dette blev derfor den berømte dråbe for mig!


De seneste mange år har de interne magtkampe og enkeltindividers stræben efter personlig magt i Socialdemokratiet i Faxe Kommune fyldt mere, end de politiske ambitioner og ønsker om at udvikle Faxe kommune. 

I virkeligheden startede det for mange år siden, men nu er jeg en af de få som har været længe nok i partiet til at kunne huske historien.    

Der er stadig mennesker, som ikke er i stand til at stå op for sig selv, og så er det netop vores ansvar at kæmpe for dem, som i et eller andet omfang har behov for samfundets hjælp.

I dag er 17% usikre på, om velfærdssamfundet vil være der, når der er brug for det til at bakke den enkelte op. Det er tankevækkende, men desværre ikke overraskende.


Min grundliggende holdning er, at alle menneskeliv er lige meget værd, men jeg har erfaret, at det desværre ikke er et menneskesyn, de ledende lokale socialdemokrater deler.

Jeg er internt blevet omtalt som ”en skide førtidspensionist” (efter en alvorlig arbejdsulykke!) og det afslører en del om, hvordan de ser på alle, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at arbejde, hvor end vi gerne ville. Mit held er, at jeg gennem alle årene har haft og har overskuddet til at engagere mig, det er ikke alle forundt.


Det er vigtigt for mig, at vi først og fremmest er mennesker, og at vi møder hinanden som individer.

Jeg har hele tiden ment, at vi skal gøre det rigtige fra starten for dem, som har brug for hjælp. Det er det bedste for os alle, hvis vi under de mennesker hjælpen og investerer i dem. Men de svageste har intet talerør hos Socialdemokratiet lokalt i Faxe Kommune.


Jeg ønsker, at Faxe Kommune bliver organiseret med en fladere struktur, der giver den enkelte medarbejder større indflydelse på eget arbejde. Jeg er sikker på at øget medbestemmelse vil give bedre service til borgerne, og at medarbejdernes sygefravær vil falde, som også alle tidligere undersøgelser har vist. 

Det ser man helt anderledes på i Socialdemokratiet i Faxe Kommune, hvor man dybest set ønsker det samme for Faxe Kommune, som vi ser i partiet lokalt - nemlig topstyring og magtfuldkommenhed.


Jeannie Thorving Hansen


Link til det afbrudte samarbejde og dermed dråben - der fik mit glas til at flyde over:https://www.sn.dk/faxe-kommune/mindretallet-er-splittet-konstitueringen-er-opsagt/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.