fredag den 1. maj 2015

1. maj tale Faxekredsen 2015

Godmorgen alle sammen.

Så er det endnu engang blevet 1. maj, men denne 1. maj er lidt speciel. Det er den fordi det nemlig er sidste gang vi holder 1. maj inden et valg.

Men desværre også en 1. maj hvor terror angrebet i Frankrig og Danmark først på året, fortsat sætter sine spor i vores politiske sjæl. Vi skal til stadighed kæmpe for vores demokrati og vores ytringsfrihed vi er langt fra i mål.

Mennesker har igennem 1. maj historien netop kæmpet for, at ville noget, har drømt, har arbejdet hårdt for forandringer og lighed. Og hvor friheden til at tro, mene og ytre sig, har været en grundsten for vores demokrati.

Disse mennesker der har taget disse kampe, bærer æren for at vi i dag er et af de rigeste og demokratiske samfund i verden. Ved at sørge for en god folkeskole og gratis tilbud til alle, som videre uddannelse.

Jeg føler en vis ydmyghed ved at kunne stå her og kunne kikke ud over nogle af de mennesker i dag, tak for jeres indsats og kamp. Jeg skal forsøge at værne og løfte arven efter jer.

Derfor fortsætter kampen i den kommende valgkamp om hvorvidt vi skal prioritere egoismen i form af skattelettelser, eller om vi skal prioritere fællesskabet og løfte kvaliteten af vores velfærdssamfund.

***

Hvad kan vi så vente fra den borgerlige fløjs side, vi husker jo tydeligt hvad Lars Løkke, sammen med Tulle har lavet. De halverede dagperioden og fordoblede genoptjeningskravet, uden at sige en lyd om det inden valget i 2007.

For slet ikke at tale om Løkkes angreb på kontanthjælpsloftet og for at få det til at glide nemmer ned kalder man det et moderne kontanthjælpsloft. Lavere ydelser der trækker lønnen ned og gør den fattige fattigere.

Godt fuldt op af Dansk Arbejdsgiverforening der også vil sænke de sociale ydelser for som de siger skal det kunne betale sig bedre at arbejde! Så er det jeg tænker - hvor dumme tror Dansk Arbejdsgiverforening man er? Det her er et jo klart forsøg på, at presse de laveste lønninger nedad.

Claus Hjorth mener jo at Danmark skal have en mindsteløn på 64 kr. i timen som det tyske niveau. Man kan jo ikke en gang købe et par underbukser for det beløb for slet ikke at tale om sko. Med mindre man går i meget små sko eller får sine underbukser foræret.

Begrebet arbejdende fattige (working poor) vil så blive en realitet herhjemme. Undersøgelser viser helt klart at når de offentlige ydelser ligger fast, så ser man også et stabilt lønniveau for lavtlønnet arbejder.

Løkkes nulvæksts mantra vil hvis han får magt, som han har agt, betyde i løbet af nogle år 28.000 færre velfærdsmedarbejdere end med regeringen ved roret.

En genindførsel af behandlingsgarantien på 30 dage uanset sygdom, så Løkke igen kan forgylde privathospitalerne. Hvilket førte til et boom i det offentliges udgifter som toppede med 1,4 mia. kr. i 2008. Og betød overbetaling af privathospitalerne, på bekostning af de livstruende sygdomme.

Når vi taler Løkke som statsminister kommer vi jo ikke udenom hans parlamentariske grundlag Dansk Folkeparti. Her har vi så alle Thuelsen Dahls gave ønsker eller skal vi snare sige en sand gave regn for prisen på 3-4 Storebæltsbroer. De såkaldte Tulliarder som Thuelsen Dahl lover gaver for, men tulliarderne findes ikke i virkeligheden.

Samtidigt siger Thuelsen Dahl klokkeklart, at han ikke vil stille et eneste politiske krav for at pege på Løkke som statsminister.

Tulliarder og ingen krav til dine ønsker, det hænger ikke sammen Kristian. Du forsøger at give indtryk af, at kunne blæse og have mel i munden, ved at du udnytter danskernes tillid til dig!

Mange i min alder og opefter kan jo vældig godt lide Dansk Folkeparti og Kristian Tulliader Dahl jeg tænker om det ikke bare skyldes, at de ligesom mig, er nået den alder hvor man forveksler for højt blodtryk med lidenskab!

Nå… men en stemme på Dansk Folkeparti er en stemme på nulvækst, Løkke som statsminister og en begyndende afvikling af vores velfærdssamfund - som vi kender det!

***

Vi socialdemokrater har altid vægtet fællesskabet. Og det har altid været et vilkår for os, at vi måtte lave kompromisser med skiftende flertal. Det har selvfølgelig medført, at politikken ikke altid blev som jeg og andre helst selv ville have det.

Da vi overtog nøglerne var de ganske ubrugelige, for bunden af Finansministeriets skattekiste var slået helt ud - efter 10 år med borgerligt styre. Vi var under skærpet tilsyn fra EU, og vi havde mistet 20 % af vores konkurrenceevne. Mistede over 100.000 private arbejdspladser. Regningerne hobede sig op fra en fest som en del af os, slet ikke havde deltaget i.

På trods af dette er det lykkedes vores statsminister Helle at få foråret i økonomien tilbage. Og hun har lagt en helt ny bund i skattekisten. Pengene passer i dag, og regningerne er samlet op af Helle. Og hver og en - er betalt nu.

Bøgen springer ud. Danmark kommer i arbejde. Endelig går det fremad.

Vi har fået råd til bedre velfærd. Der i dag over 7000 flere ansatte i sundhedsvæsnet. Vi har forhøjet ældrechecken med 40 %. Vi har afskaffet fattigdomsydelserne, så færre familier med børn lever i fattigdom.

Vi har satset hårdt på at skabe vækst og arbejdspladser. Med vores vækstpakker og det højeste niveau af offentlige investeringer i ca. 30 år. Hvilket i høj grad har sat gang i hjulene. 40.000 flere har fået et arbejde at stå op til, og en noget bedre indkomst end hvad ledighed giver.

Jeg ved godt at de borgerlige forsøger på en syg diskussion, når de påstår det ikke kan betale sig at arbejde. I mine over 30 år som aktiv socialdemokrat har mit primære mål været, at der skulle være mindre forskel på folk. Jeg vil under ingen omstændigheder være med til de borgerlige ønsker om lavere overførsler. Det gælder både i forhold til dagpenge, kontanthjælp og førtidspension.

Nå det var lige en sidebemærkning. Jeg vender nu tilbage til de politiske tiltag, som vi socialdemokrater har fået Danmark igennem krisen med fællesskabet og ligheden i behold.

På trods af at vi skulle betale nogle store regninger, har det alligevel lykkedes os at skabe målrettede forbedringer af velfærden og af betingelserne for de svageste i vores samfund.

Færre sættes på gaden. Færre børn skal leve og vokse op i fattigdom. Det vil forhåbentlig give dem en tro på livet, at i vores samfund har man en chance for at bryde den sociale arv. Det er i min verden en vigtig forskel, jeg som politiker skal gøre. For de store skal passe på de små.

Vores udfordring er ikke som Venstre påstår, nemlig at de ledige ikke gider arbejde. Vores udfordring handler om, at folk ikke altid har de kvalifikationer, som virksomhederne har brug for.

Derfor har vi socialdemokrater sammen med regeringen, slået Danmarks rekord i brug af penge på uddannelse og forskning. Vi har lavet en reform af erhvervsuddannelserne hvor målet er, at øge fagligheden, mindske frafaldet og gøre erhvervsskolerne til et tiltrækkende førstevalg. Det skal være en lige så stor begivenhed, at få et svendebrev – som en studenterhue. Alle skal med.

Derfor skal der fremadrettede også satse noget mere på målrettet opkvalificering og efteruddannelse. Og uddannelses tiltagene skal følges i mål. Derfor er Venstres nulvækst mantra også her, et skadeligt økonomisk tiltag for samfundet - og Danmarks økonomiske fremtid.

***

Som jeres folketingskandidat her i Faxe kredsen og med et valg lige om lidt går socialdemokraternes og regeringens politik godt i spænd med det, som jeg anser som mine primære politiske fokusområder i den kommende valgkamp.

Mine tre mærkesager er Uddannelse herunder især erhvervsuddannelser i vores kreds, fordi Faxe kredsen kommer til at mangle erhvervsudannet arbejdskraft og allerede nu, har nogle af vores virksomheder svært ved at få den type arbejdskraft.

Den anden er vækst - for at vi kan bevare og skabe flere arbejdspladser i Faxe kredsen. Vi skal føre en erhvervspolitik som gør det attraktivt, at starte virksomheder her i kredsen. Derfor skal vi som jeg har nævnt i den første mærkesag, kunne tilbyde højt fagligt uddannet arbejdskraft.

Den tredje er bedre transportforhold for pendlere og erhvervsliv.

I Faxe kredsen har Stevns i høj grad brug for, at få en forbindelsesvej ud til motorvejen! Forklaring er næsten overflødig her for jer pendlere, der hver dag sidder i kø fra Strøby Egede og helt ind til Køge. 19.000 biler i døgnet kære venner det er noget flere end det grundlag de Jyske motorvej er opført på.

Valget for os handler om, at fortsat skabe et Danmark for folket. Og bekæmpe et Danmark for de få. Dette valg ligger ikke på den flade der skal kæmpes fra hus til hus, alle gode kræfter skal af huse. Det lyder hårdt men lad dig ikke skræmme, vi har det faktisk også sjovt sammen i vores kampagner og jo man kan godt have gode venner i sit eget parti! Jeg glæder mig til fællesskabet og valgkampen - sammen med jer alle.

***

1. maj er en kampdag som går helt tilbage til midten af det 19. århundrede. Til arbejderbevægelsens ungdom. Tilbage til da Thorkil Stauning var folketingskandidat i Fakse kredsen. Og som senere blev vore lands socialdemokratiske statsminister - under mottoet Stauning eller Kaos.

Kaos kan man roligt kalde det, hvis vi går tilbage til Løkke og hans vovede eksperimenter. Som jeg sagde for nyligt i min tale - til mit gudbarn Camillas konfirmation:

”Tag dig i agt, at hvis du får noget for ingenting – så har du bare ikke modtaget regningen endnu!”

Den passer meget godt på Løkkes større skattelettelser og nulvækst.

Der skal være styr på pengene - og bilagene skal være i orden.

Hvis der er, må man godt tage sig en fadøl

Et valg hvor valget står imellem Thorning eller Kaos.

Og I Faxe kredsen imellem Thorving eller Kaos.

Vi kan alle ranke ryggen og være stolte over alt det, vi allerede har nået.

God valgkamp

Og forsat god 1. maj

På torvet i Faxe:


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.