mandag den 15. november 2010

Det rene tyveri af lejernes penge!


Skal man grine eller græde som lejer i et alment boligbyggeri over det boligforlig som er indgået som en del af finansloven. En aftale hvor jeg som lejer skal være med til at betale for løsning af nogle ghettoproblemer, som er opstået pga. en utilstrækkelig socialpolitisk indsats fra VKO’s side. Når jeg som lejer indbetaler til Landsbyggefonden er det en indbetaling der skal gå til fremtidige renoveringer i de almene boliger, og ikke til nedrivning af boliger i ghettoerne.

Der er et kæmpe behov for renoveringer i den almene sektor svarende til ca. 8 mia. kr., boliger der er så dårlige at de har brug for den indsats, for ikke at gå i et alt for voldsomt forfald! En indsats hvor vi som lejer vil kunne få langt mere for vores penge fordi priserne på renovering er i bund. Og samtidigt vil det skabe arbejdspladser til brug for vores mange ledige håndværkere.

Hvad får vi så? Ca. 6 mia. kr. hvoraf ca. ½ mia. kr. skal gå til nedrivning af boliger i ghettoer og ½ mia. kr. til at forbedre de sociale vilkår i ghettoområderne generelt. Altså 5 mia.kr. der kun lapper for noget af det renoveringsbehov der er, og 1 mia. kr. til tiltag der INTET har at gøre med det som er meningen med Landsbyggefonden. Det er ganske enkelt det rene tyveri af lejernes penge, når vi via huslejen skal særbeskattes for at løse samfundets sociale problemer! Jeg er derfor træt af VKO der gang på gang fodre hunden med egen hale.

S og SF deltog ikke i dette forlig, fordi vi mener det ikke er fair, at lejerne skal betale hele regningen. Derfor har vi i vores fælles finanslovsudspil fremrykket statslige investeringer i almenboligområdet for 1 mia. kr.

Jeg vil som folketingskandidat arbejde for, at vi lejer, får mulighed for, at gennemføre de påkrævede renoveringer for 8 mia.kr. og at tyveriet fra Landsbyggefonden stopper. Vi er i en periode nu hvor vi har brug for vækst, derfor vil en sådan istandsættelse for lejernes egne penge, være en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til den danske økonomi og ledighed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.