lørdag den 30. september 2017

Derfor stiller jeg op for fællesskabet:


Faxe borgerne og fællesskabet før ”systemet”!

Det er anden  gang at jeg opstiller til Kommunevalget.

Jeg vil lige nævne at jeg så sent som d. 24 august var "byrådsmedlem" for tredje gang som stedfortræder!
Det som slog mig positivt de tre gange – var det sammenhold og respekt de havde for hinanden - og en lyst til på trods af politisk ideologi, at finde og gennemføre holdbare politiske løsninger - til Faxe borgernes bedste.

Derfor synes jeg også at jeg endnu en gang skal melde mig på banen som kandidat - og tager mit politiske ansvar for, at videreføre det gode brede samarbejde - der har været igennem denne byråds periode.
Men så sandelig også for at jeg kan være med til, at præge den politiske udvikling i vores kommune nu - og ud i fremtiden.

Jeg har været med i politik i rigtig mange år nærmere bestemt i næsten 30, derfor mener jeg også, at jeg har noget politisk at byde på - i det kommende byråd.
Jeg bor almennyttig som er et godt spejl på – hvordan vi i vores kommune behandler vores borgere! Og ja – der er nogle pænt store knaster der trænger til at blive belyst - og ryddet op i politisk.

Jeg er overbevist om, at ved at inddrage borgerne og personalet på nye måder, kan de være med til, at pege på og løse nogle af de problemer som er – i kommunen(”systemet”). Bl.a. ved at inddrage de pågældende nævnte langt tidligere i en politisk løsning.

Min erfaring er, at en del borgere ikke ved hvordan - og hvor meget de kan tillade at gå til politikerne! Det har den uheldige konsekvens at når borgerne kommer på banen, er løbet mange gange kørt! Det er til skade både for kommunen og for os Faxe borgere! Det har jeg oplevet ved at være og fortsat er i flere netværk (Ulykkespatient og polioforeningen, Dansk Handicap forening, Haslev Boligforening osv) - der intet har med partipolitik at gøre!

Jeg skal derfor som politiker turde at tænke og bevæge mig ud af boksen - eller jeg bør sige – ud af byrådssalen! Og tage den tid der skal til for at inddrage og få belyst et problem - eller et projekt! Og ja - der skal derfor bruges mere tid på arbejdet!
Og det har jeg tænkt mig, fordi det er vigtigt at få alle med!

Men det skal jeg ikke gøre alene, det skal S medlemmerne også være med til - at hjælpe mig med.
Jeg mener at S i den nye byrådsperiode, skal have startet nogle basis grupper op, hvor S medlemmerne bliver aktive deltagere i de kommunal politiske debatter - og i beslutningerne.
Jeg har selv i gennem tiden haft stor glæde som S medlem, at være en del af sådanne basisgrupper! Jeg følte at jeg fik noget ejerskab til de beslutninger der blev taget, samtidigt kunne jeg over for kritikker – mange gange forklare vores politikers prioriteringer og politik!

Jeg ved godt at det kan være farligt at give garantier i politik – men jeg vil godt garantere, at hvis jeg bliver valgt til byrådet kan S medlemmerne regne med, at jeg starter en basisgruppe op som tager udgangspunkt i de udvalg - jeg kommer til at sidde i.

Min politisk erfaring siger mig, at de bedste og mest langtidsholdbare beslutninger består, når så mange som muligt inddrages (borgerne, de kommunalt ansatte og S medlemmerne) – og dermed får ejerskab til politikken.

Derfor stiller jeg op for fællesskabet!